20.8.07

Nus Malawau Pahlawan RMS

Contents: 1. Nus Malawau a RMS Hero (Secr. Gerakan Maluku) 2. Moluccan Man murdered by Indonesian Army in Ambon (BPPKRMS, 8-8-2007; Translation SGM) ------------- 1. Nus Malawau Pahlawan RMS. ----------- Groningen, 9-8-2007 ---------- Op de lijst van recente Molukse Politieke Gevangenen(MPG's) van na 29-6-2007 staan er al 49 namen. Zij moeten nog voor de rechter verschijnen. ----------- We moeten evenwel niet vergeten dat er al 12 tot lange gevangenisstraffen veroordeelde MPG's op het moederland van de bezetter (Java) vastgehouden worden. Er zijn dus nu in totaal 61 Molukse Politieke Gevangenen . ------------ Eén van hen, Nus Malawau, staat officieel te boek als vermist, maar iedereen weet dat hij al dood is. Over zijn heengaan doen er verschillende verhalen de ronde, onder anderen die hieronder in het artikel van Anis Werinussa. ----------- De NKRI-autoriteiten trekken een mist op over het lot van Nus Malawau. Maar Nus is in hun handen. Als Nus nog zou in leven zou zijn, dan zijn zij de enigen die daarvoor het bewijs kunnen leveren. Dat doen ze blijkbaar niet, terwijl het toch in hun belang is, want van alle 450 FKM/RMS-gevangenen sinds 2001 is Nus de eerste MPG die zijn actie voor het RMS-ideaal met de dood heeft moeten bekopen. ----------- Dat dit nu gebeurd is, is opmerkelijk. De internationale gemeenschap heeft blijkbaar tot nu toe vrij effectief het NKRI-bewind op de vingers kunnen kijken. In al die tijd heeft de NKRI haar frustraties over het niet uit te roeien RMS-separatisme op derden kunnen afreageren. Op 25-4-2004 bijvoorbeeld heeft dat 40 onschuldige mensen het leven gekost. ----------- Maar nu, na de gebeurtenissen op het Merdeka Plein, lukt dat blijkbaar niet meer. De dood van Nus Malawau is het bewijs dat voor de NKRI het RMS-separatisme nu toch echt te veel uit de hand loopt; de zelfbeheersing lijkt helemaal zoek. ---------- Hoe moeten wij ons als RMS-ers opstellen in deze situatie? De officiële wereld probeert onder aanvoering van de NKRI ons aan het lijntje te houden. Zolang het bewijs van de dood van Nus Malawau niet bewezen is, zouden we ons koest moeten houden. --------- Nou, dat moeten we maar niet doen. Daar hebben we slechte ervaringen mee. Toen dr. Soumokil in de dodencel zat heeft de toenmalige RMS-President Manusama ervan afgezien om het volk uit protest de straat op te sturen. Stille diplomatie zou volgens hem meer effect hebben. Maar hij is bedrogen uitgekomen. ------------ Deze fout moeten wij beter maar niet meer maken. We weten toch dat Nus Malawau dood is, en we moeten hem maar snel tot PAHLAWAN (HELD) uitroepen, en hem noemen in het rijtje van Kapitan Pattimura en dr. Soumokil. ----------- En als we demonstreren voor de MPG's, dan moeten we maar openlijk en duidelijk de leuze voeren: "NUS MALAWAU DOOR DE NKRI VERMOORD!" ------------ Die halfzachte houding van de RMS-leiding vanaf de jaren zestig moet maar eens afgelopen zijn. We hebben een HARDE opstelling nodig. Dat hoeft niet met militaire wapens; dat kan ook met de WAARHEID. Daar zouden we ons sterk mee moeten maken. ------------ Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku ------------ 2. Molukker vermoord door het Indonesische Leger in Ambon. ------------ BPPKRMS; 8-8-2007 --------------- Wetboek van Strafrecht van Indonesië, Grondwet van 1945, Pantjasila en Leger, wie van U heeft het gelijk aan zijn kant? -------------- Een jonge Molukker, onze broeder Malawau, die afkomstig is van het dorp Aboru op het eiland Haruku, is met medeweten van President Susilo Bambang Yudhoyono en de generaals van zijn TNI/POLRI, mishandeld, als verdachte aan handen en voeten gebonden de blauwe zee opgeleid, en daar overboord geworpen, volgens het militaire recht en volgens allerlei andere soorten van recht, die nu in het Indonesische machtsgebied gelden. --------------- Aanstaande 17 augustus zal zeker een ongeluksdag zijn voor de Indonesische hoogwaardigheidsbekleders, als zij hun voornemens met betrekking tot Indonesië, en de toepassing van het recht aldaar, bekend zullen maken. ---------------- Hoezeer SBY ook zijn best zal doen om op deze ongeluksdag zijn diverse Besluiten aan de man te brengen, het is en blijft een feit dat het Indonesische Leger(TNI) en de Indonesische Politie(POLRI) met medeweten van hun president SBY in Jakarta, broeder Malawau aan handen en voeten gebonden in zee gegooid heeft. ---------------- Daarna hebben de militairen en politiemensen, die in deze zaak op heterdaad zijn betrapt, hun uiterste best gedaan om onder deze feiten uit te komen, en hebben ze gezegd dat een hoge golf de oorzaak was. Maar hoe is het dan mogelijk dat een eenvoudige burger aan handen en voeten gebonden in zee is terechtgekomen? ------------------- Wat voor een soort recht is er eigenlijk geldig in Indonesië? ------------------ Daarom richten wij ons tot onze broeder SBY, de President van Indonesië in zijn Bina Graha paleis in Jakarta, om hem te vragen om niet zo maar gemakkelijk Molukse mensen de schuld te geven, maar eerst een grondig onderzoek te laten uitvoeren naar de politieke situatie en de juridische status van deze Indonesische staat. -------------------- Een Molukker is gedood door de President van Indonesië en zijn generaals van de TNI/POLRI, en wel op een wederrechtelijke wijze, doordat hij met handen en voeten vastgebonden, levend in de diepzee geworpen is. -------------------- Deze staatsregering gedraagt zich als regering echt anarchistisch. Leest U maar de berichten no. 46117, 46133, 46134 en 46142 op de website ambon.com. --------------------- Beschuldigt U niet lichtvaardig andere mensen, maar bent U zich bewust van alles wat vroeger door de oprichters van deze republiek is uitgespookt. Onderzoekt U dat zo eerlijk mogelijk! Hoe het ook zei, Indonesië is op dit moment echt een illegale en smerige staat, met al zijn Corruptie, Vriendjespolitiek en Nepotisme(KKN). -------------------- Moge het Gerechtshof van Maluku in Ambon verantwoording vragen van de Militaire Bevelhebber PANGDAM XVI Pattimura en van het Hoofd van Politie van het Gewest Maluku in Ambon, over de zaak van de dood van broeder Malawau, die vermoord is door de TNI/POLRI, op een wijze die indruist tegen alle geldende wettelijke regels.