5.4.06

Bemiddelaar in kwestie-Pormes

GroenLinks stelt een bemiddelaar aan in de kwestie-Pormes. Oud-parlementslid Ernsting is door de Eerste-Kamerfractie van de partij gevraagd een oplossing te vinden voor de problemen. Pormes werd eerder geroyeerd als lid van GroenLinks omdat hij gelogen zou hebben over zijn verleden als Moluks activist. Maar afgelopen weekend draaide de partijraad dat besluit terug. Ernsting moet nu werken aan herstel van vertrouwen tussen Pormes en de rest van de Eerste-Kamerfractie. Ook moet worden gekeken of zijn geloofwaardigheid ten opzichte van de kiezers en leden van de partij kan worden hersteld.