17.11.06

Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006

Definitieve Aankondiging --------------------------------- Date: 17 nov 2006 20:17 -------------------------------- Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006 Definitieve Aankondiging (Action Moluccan Political Prisoners, Election Day Nov. 11-th, 2006, Definitive Announcement) ------------------------------- Groningen, 17-11-2006 -------------------------------- Het is ons als Actiecomité gebleken dat de plaats, waar lijsttrekkers hun stem uitbrengen, niet te achterhalen zijn en dat lijsttrekkers niet bereid zijn om een petitie in ontvangst te nemen. Daarom hebben wij besloten om onze actie op 22-11-2006 te concentreren in het Centrum van Den Haag. Na overleg met de Politie Haaglanden hebben wij nu de volgende gegevens voor U klaar: --------------------------- Standplaats:Plein, voor Ingang Tweede Kamer Gebouw. Tijd: 11.00 tot 15.00 uur. Actievormen:Met sandwichborden lopen en pamfletten uitdelen. --------------------------- WIJ NODIGEN IEDEREEN UIT OM BIJ DE ACTIE AANWEZIG TE ZIJN EN DAARAAN ACTIEF DEEL TE NEMEN. Wij doen ook het verzoek om contact met ons op te nemen om afspraken te maken voor welke uren U aan de actie deel wilt nemen. Dan kunnen wij de deelname beter spreiden over de vijf beschikbare uren. Opgevenbij Tijmen van 't Foort: Tel. 050-5260160; 06-49008005; Email: tvantfoort@home.nl . --------------------------- Verder zal het Actie Comité in ruime mate de pers uitnodigen en ministers en kamerleden en andere instanties van onze boodschap op de hoogte stellen. --------------------------- Waar het ons om gaat is dat er een ruime bekendheid is over WAT ONZE RMS-STRIJDERS ALS GEVOLG VAN DE KOLONIALE ONDERDRUKKING VAN DE INDONESISCHE EENHEIDSSTAAT MOETEN VERDUREN, zodat er eindelijk begrip ontstaat voor het vrijheidsstreven van het Molukse volk. ---------------------------- Selamat Beraksi, Tijmen van 't Foort (Secr. ACMPG-RoV-VM)