28.1.07

Corruptiebestrijding in de Molukken

Contents: ---------- 1. Fighting Corruption in the Moluccas(Secr. Gerakan Maluku) 2. Five High Officials masterminding Arson(Rakyat Merdeka; Translation SGM) 1. Corruptiebestrijding in de Molukken. ------------------------------ Groningen, 26-1-2007 ----------------------------- Er wordt veel geschreven over corruptie in de Molukken. Is Maluku dan zo corrupt? Dat hoeft de conclusie niet te zijn. Misschien heeft de corruptiebestrijding in Maluku meer aandacht dan in andere gebieden in Indonesië, en dat zou alleen maar positief zijn. --------------------------------- Saumlaki, de hoofdstad van het splinternieuwe District Maluku West Tenggara (MTB), heeft nu weer laten zien hoe heftig het in Maluku kan toegaan. Als je dat allemaal leest dan dringen de paralellen met de kerusuhan zich op. ------------------------------- Kort gezegd is er het volgende gebeurd. Er is een nieuw koppel Districtshoofd /Vice-Districtshoofd gekozen. De marges met het verslagen team waren zo klein, dat de oppositie (waaronder een 17-tal MTB-parlementariërs) het niet accepteerde. Ze hielden demonstraties om de benoeming van Bito Temmar / Barnabas Orno tegen te houden. Maar de Gouverneur in Ambon, Karel Ralahalu, gaf geen krimp en is naar Saumlaki op Tanimbar gekomen om de installatie uit te voeren. ------------------------------ De dag tevoren werd door een groep onbekenden het hele kantorencomplex van het districtbestuur in Saumlaki, dat naast het parlementsgebouw staat, in de as gelegd. De hele inboedel ging verloren. Maar de installatie van het nieuwe districtshoofdenpaar werd doorgezet, en de regering van de Provincie Maluku is een onderzoek begonnen. ------------------------------- Dat is nu zo ver dat het lijkt dat deze zaak met corruptie te maken heeft. Als dat zo is, is dat niet best. Zo blijft Maluku een speelbal van machten van buiten en komt het nooit van de bezetting af. Leest U het onderstaande artikel van gisteren. ------------------------------ Wij wensen de Provinciale Regering van Maluku veel succes met het bestrijden van de corruptie! Moge deze activiteiten ook bijdragen tot nieuwe, vrije Molukse samenleving, zoals ook de RMS die nastreeft. -------------------------------- Selamat Berdjuang, ---------------------------------- 2. Vijf Hoge Ambtenaren zitten achter de Brandstichting. --------------------------------- Rakyat Merdeka; 25-1-2007 --------------------------------------- De politie begint al een aardig beeld te krijgen van de aanstichters van de brand op de zes kantoren van het District Maluku West Tenggara(MTB),op dinsdag 16-1-2007. Zelfs is op grond van het lopende onderzoek in deze zaak komen vast te staan dat een vijftal Hoge Ambtenaren van het Districtsbestuur MTB achter de brandstichting zit. Alleen is tot nu toe de betrokkenheid van deze ambtenaren door de Gewestelijke Politie geheim gehouden. ---------------------------------------- Volgens bronnen van de Ambon Ekspres heeft de Politiechef van MTB op woensdag 24-1-2007 gezegd dat bij het uitvoeren van de brandstichting drie groepen betrokken waren. Elk van de groepen had de opdracht om één van de drie genoemde locaties in brand te steken. Verder is ons de informatie verstrekt dat elk van de groepen uitgerust was met molotov-cocktails en een motor. ----------------------------------------- Reeds in beslag genomen bewijsmateriaal is een motor van het type Yamaha RX King, die gebruikt is bij de brandstichting van de zes kantoren van het Districtsbestuur. De twee andere motoren zijn op de een of ander manier ook al geïdentificeerd, zei hij. ---------------------------------------- De Motor RX King die in beslag is genomen, is gevonden in het huis van één van de kandidaten voor Districtshoofd, die aan de pas gehouden MTB-verkiezingen hebben meegedaan. In ditzelfde huis hebben we ook als bewijsmateriaal een pomp in beslag genomen, die door de daders is gebruikt om benzine uit de machine te halen. Met deze benzine is het Provinciaal Planbureau besproeid, voordat dit door de verdachten in brand is gestoken, verduidelijkte hij. --------------------------------------- In verband met het vermoeden van betrokkenheid van de vijf hoge ambtenaren heeft de politiechef van MTB, de Adjunct Groot-Kommissaris van Politie Eko Rudi Yuswanto geweigerd om verder commentaar te leveren. "Dat zal U later aangereikt worden, we zitten nu nog midden in het onderzoek", zei hij. ---------------------------------------- Alhoewel de politiechef de vijf hoge ambtenaren nog niet officieel in beschuldiging wil stellen van betrokkenheid, heeft een bron binnen het apparaat van de Districtspolitie van MTB al gezegd, dat uit het onderzoek bij vier van hen, en uit een aantal getuigenverklaringen, is gebleken, dat de vijf hoge ambtenaren van het Districtsbestuur van MTB als leiders achter de schermen zijn opgetreden. ------------------------------------------- Dit is vastgesteld op grond van verklaringen van de verdachten tegenover de recherche. Deze verklaringen moeten evenwel nog verder worden uitgediept, zo zette hij uiteen. ----------------------------------------- Volgens hem zijn de brandstichtingen van deze zes bureauruimten van het Districtsbestuur van MTB opzettelijk uitgevoerd om bewijsmateriaal in de vorm van documenten waar iets mis mee is, oftewel corruptiezaken, uit de weg te ruimen. Dit kan alleen maar gedaan zijn door ambtenaren van de aftredende bestuurders, en wel om bewijsmateriaal van malversaties met verschillende projecten in MTB te vernietigen, zei deze bron, die verzocht om zijn naam niet te noemen. ---------------------------------------- En zo vervolgde hij, als dit bewijsmateriaal niet uit de weg zou zijn geruimd(verbrand), dan zouden ze zich zorgen moeten maken dat het nieuw gekozen Districtshoofd van MTB een aantal corruptiezaken, die zijn gepleegd door de vroegere bestuurders, aan het licht zou brengen. ------------------------------------- Bron: www.balagu.com ; www.dlm.org/nl/forum/entree.htm ; LIMA KADIS DALANGI PEMBAKARAN.