4.1.07

Sam Pormes pakt de Draad weer op

Contents: 1) Sam Pormes taking up the Thread(Secr. Gerakan Maluku) 2) Radio Interview Suara Maluku with Sam Pormes, Dec. 30, 2006 (Radio Suara Maluku; Transcription SGM) ----------------------- 1) Sam Pormes pakt de Draad weer op. --------------- Groningen, 3-1-2007 --------------- Nu Sam Pormes niet meer de functie bekleedt van Senator, is het blijkbaar voor hem de tijd om naar buiten te treden. En waarom zou hij niet? Ook al hecht hij geen waarde aan het vrijheidsideaal, hij is een Molukker en hij hoort er dus bij. Hij wil zelf wel de dialoog met de hele bangsa over hoe we verder moeten om het Molukse volk in Tanah Air te helpen. In die dialoog kan hij ook laten zien dat hij ons als RMS-ers wel serieus neemt. Zo kan hij aantonen, dat hij nu van een ander kaliber is dan de NKRI-Ambassadeur Fanny Habibie, die bij voorbaat het RMS-ideaal de grond instampt. In een democratische Molukse politieke structuur hoort iemand als Sam Pormes erbij. Pormes en de RMS? Een democratie moet tegen een stootje kunnen. Dan kunnen we laten zien dat de RMS een echte democratie is, die het niet nodig heeft om een houding aan te nemen van : 'wie niet voor ons is, is tegen ons, en hoort er daarom niet bij'. De RMS als staat is bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor al haar burgers, ook voor diegenen die opbouw verkiezen boven vrijheid. In zo'n democratische structuur is er de ruimte om in een open en transparante sfeer met elkaar om te gaan, en op deze wijze ernaar te streven dat die Molukkers, die het vrijheidsideaal niet in hun vaandel hebben, een minderheidsgroep vormen binnen het Molukse volk. Het moet niet moeilijk zijn om het Molukse volk te overtuigen, dat de hulp effectiever is, naarmate er meer vrijheid is. En dat is wat mede bepalend is voor de meerwaarde van het RMS-ideaal. Dus daarom hopen we dat Sam Pormes niet langer de houding aanneemt van een totale afwijzing van de RMS, volgens het recept van de NKRI-Ambassadeur, maar dat hij bereid is om mee te draaien in een Molukse politieke structuur, waarin de RMS ook vertegenwoordigd is. Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten wij samenwerken) Secr. Gerakan Maluku. ------------------------ 2) Radio Interview Suara Maluku met Sam Pormes, 30-12-2006. Radio NPS; 30-12-2006 Hilversum:In Nederland kijken we terug en vooruit met het ex-Eerste Kamerlid Sam Pormes (SP), die in het begin van dit jaar in conflict was met zijn politieke partij GROENLINKS, en Otto Matulessy (OM) begint deze uitzending met hem. ---------------------------- OM: Oké Sam, goede middag, Sam. SP: Goedemiddag. OM: Hallo Sam, aan het begin van dit jaar deed de rechter een uitspraak in jouw zaak versus Groenlinks. Hoe kijk jij er nu tegenaan? PS: Nou ja, goed, er komen steeds meer feiten naar boven, natuurlijk, ook na de uitspraak van de leden, dat ik in het gelijk ben gesteld, en nu komt heel duidelijk naar voren, daat het onderzoek naar mij niet alleen krakkemikkig is geweest, maar dat ze ook bewust heel veel feiten hebben achter gehouden, ja, en dat zegt alleen maar wat over die leiding op dat moment, hè, Herman Meijer is afgetreden; hij is nu ook kandidaat voor de Senaat, dus misschien dat dit daarmee te maken heeft, dat hij ook die persoonlijke ambitie heeft, hè. Nou ja, ik kijk er met gemengde gevoelens tegenaan, omdat GroenLinks ook heeft bewezen, dat ze over zelfreinigend vermogen beschikt, door mij in het gelijk te stellen. OM: Ben je nog lid van de partij? Ik ben lid; ik ben ook voorzitter van de Afdeling hier in Assen, en ik ben een lijstduwer voor de Provinciale Staten, en dat is een erebaan. OM: Oké, goed, Sam, even terug, hm, we hebben nu dus geen kamerleden meer, hè, geen leden van de Tweede kamer en de Eerste Kamer. Wat je op dit moment ziet in het land is dat het LOWM, het Landelijk Overleg Orgaan, of Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers weg is, en we moeten maar afwachten wanneer er een nieuwe komt, die moet voldoen aan de regels van representativiteit qua jongeren en vrouwen. Wat is dit? Je ziet, ook de Molukse organisaties, die liggen plat. SP: Ja, klopt. Kijk, wat je dus ziet is een ontwikkeling dat Molukkers steeds geëmancipeerder zijn en worden, dat ze niet meer afhankelijk zijn van de landelijke organisaties. Dat betekent niet dat die niet meer nodig zijn, maar dat betekent dat ze mee moeten gaan met de nieuwe trend, en de nieuwe ontwikkeling, en de nieuwe behoeften, die ongetwijfeld bestaan bij de Molukse inwoners in Nederland; en dat kost tijd. Kennelijk heeft het LOWM ook, laten we ook eerlijk zijn, de afgelopen jaren zitten slapen. Op hele belangrijke onderdelen van de wetgeving hebben we ze niet gehoord, denk maar aan de Wet Inburgering, wat ook te maken heeft met Molukkers, ook mensen die naar Nederland zijn gekomen en hier verblijven; we hebben ze niet gehoord. En dat is heel jammer, maar dat betekent ook, dat we veel meer moeten luisteren naar de bewoners zelf, hè, naar de Molukse bevolking zelf, wat zij eigenlijk willen, want dat weten we niet. OM: Maak jij je zorgen over de ontwikkeling binnen de Molukse samenleving? SP: Deels wel. Ik was bijvoorbeeld met kerstnacht bij de dienst hier in Assen, bij onze predikant Pattinasarany, die hield een ongelofelijk mooi verhaal, maar tegelijkertijd ook, eh, het probleem binnen onze samenleving. De eerste generatie is weg, nagenoeg verdwenen. Maar wat je ziet is dat de tweede generatie nog geen, zeg maar, omslag heeft gemaakt om de rol over te nemen, niet alleen maatschappelijk, maar vooral binnen de familie, en dat is toch het cement van onze samenleving, en dan zie je dat we een beetje uit elkaar vallen, en dat pleit ervoor dat we ook naar onszelf moeten kijken, en kijken welke normen en waarden wijzelf als Molukkers overeind willen houden in 2030, en dat betekent misschien dat we ons ook daarop moeten richten, dat we veel meer het maatschappelijk debat moeten zoeken, onderling, om te kijken: wat willen we nou overeind houden in de toekomst, nou, die ontwikkeling, daar maak ik mij zorgen over. Ik vind ook dat we initiatieven moeten nemen om, zeg maar, het cement bij elkaar te houden. Anderzijds zie je dat een aantal maatschappelijke instituties nog steeds heel goed functioneren. Denk maar eens aan de kerk, op dit moment de meest bindende organisatie binnen de Molukse samenleving. Je ziet ook traditionele zelforganisaties als de kumpulan-organisaties, die steeds nadrukkelijker een rol spelen bij de vormgeving van onze samenleving. De nieuwe, zeg maar, de geïntegreerde instituties, zoals het LOWM, ja, die hebben hun tijd gehad. We moeten kijken naar nieuwe vormen. OM: Hm, je hebt het over kumpulans; die kumpulans hebben een belangrijke bijdrage geleverd ook, hè, met betrekking tot de hulpverlening in, ja, hetzij voor hun eigen negorij op kleine schaal, of wat dan ook, hè. Jij doet ook werk op dat gebied. Hoe staat het daarmee? SP: Nou, we zijn dit jaar bijvoorbeeld heel krachtig bezig om een nieuw draagvlak te scheppen, zo mogelijk, en dat gaat ook volgend jaar beginnen. We proberen ontzettend veel mensen achter het idee te krijgen van: "laten we nu proberen om ontwikkelingssamenwerking met de Molukker echt handen en voeten te geven, niet alleen met kleinschalige projecten van…, we zijn op dit moment actief in 55 dorpen, wij willen beginnen volgend jaar om te kijken of we niet naar 100 dorpen kunnen gaan, en dan hebben we iedereen nodig. En dat betekent ook dat we moeten zorgen dat er een draagvlak is, ook binnen de Molukse samenleving, dat we niet langer kijken naar onze eigen negorij, maar dat we met name boven die negorij kijken, naar wat nodig is op de Molukken, en enigszins ben ik daar wel optimistisch over. OM: Dus, initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen? SP: Ja. OM: De nieuwe ambassadeur, Fanny Habibie, ken je die? SP: Ja, die ken ik. OM: Hoe is hij? SP: Moeilijk te zeggen. Kijk, hij heeft naar mijn oordeel een inschattingsfout gemaakt, misschien te weinig historisch besef over hoe wij in Nederland de afgelopen vijf jaar bijgedragen hebben tot verzoening en vrede op de Molukken. Hij zegt anderzijds: "Ja, maar wie de schoen past trekt hem aan". Maar dat is gemakkelijk (praten) natuurlijk. Volgens mij was het veel beter geweest, dat hij gewoon ruiterlijk had toegegeven, dat hij de plank had misgeslagen. Maar dat betekent niet dat wij hem dan maar moeten weg parkeren. We moeten gewoon kiezen voor de dialoog, omdat wij gewoon elkaar allemaal nodig hebben voor de wederopbouw van de Molukken. OM: Sam, dit is de laatste uitzending van het jaar. Heb je nog een wens? SP: Ja, gewoon in het Maleis maar, hè. OM: Ja. SP: Van eh: Semoga dengan berkatNja tali persuadaraan dieratkan demi bersama bahu membahu membangun masjarakat kita lebih baik ketika saling peduli, saling membantu, dan saling mendukung, dan mungkin lebih penting saling menjajangi lain sajang lain. (Vertaling: Moge met Gods zegen onze broederband versterkt worden, om schouder aan schouder onze volkssamenleving nog beter op te bouwen, door om elkaar te geven, elkaar te helpen, elkaar te ondersteunen en last but not least elkaar lief te hebben). OM: Sam Pormes, heel erg bedankt. SP: Hetzelfde. Transcriptie: Secr. Gerakan Maluku.