18.12.06

Minister Bot bezoekt Indonesië

Minister Bot bezoekt Indonesië. (Dutch Minister of Foreign Affairs Dr. Bot visiting Indonesia) ------------------------------

Groningen; 17-12-2006 -------------------------------

Op dit moment brengt Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Indonesië in het kader van de groeiende samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Er zullen uiteenlopende onderwerpen besproken worden, in elk geval het terrorisme. ------------------------------

Wat verder precies is ons niet bekend. Er zullen in de toekomst wel meer van dit soort besprekingen volgen. Wat doen wij er aan doen om voor het Molukse volk belangrijke onderwerpen op de agenda van dit soort besprekingen te krijgen? Zoals: -----------------------------

1). Molukse Politieke Gevangenen, op dit moment 14. -------------------------------

2). Waarom is in het Malino II Akkoord de RMS verboden en de Laskar Jihad niet? -------------------------------

3). Waarom komt er maar nooit een onafhankelijk onderzoek naar de kerusuhan in de Molukken van 1999 tot 2002, zoals geëist in het Malino II Akkoord? -------------------------------

4). Waarom zijn de enige betrokkenen bij de onlusten in Indonesië rond 2000 in Ambon, Poso enz., die berecht en geëxecuteerd zijn, drie christenen in Poso, en verder niemand anders? --------------------------------

5). Waarom moet er een Indonesische leger in stand gehouden worden, dat geen enkele logische functie heeft, omdat er geen bedreiging van buiten is, en het alleen maar gebruikt wordt om de eigen bevolking te terroriseren(levering fregatten door Nederland; training KOPASSUS door Australië)? ----------------------------------

6). Meer fundamenteel: waarom kan de NKRI zich na 55 jaar nog steeds permitteren om de zelfbeschikkingsrechtbepalingen van het RTC Akkoord van 1949 aan haar laars te lappen? Hoeft Indonesië dan nooit te leren zich aan internationale regels te houden? ---------------------------

En zo is er nog wel veel meer dat om opheldering schreeuwt. -------------------------- Of Minister Bot de meest geschikte politicus is om dit aan de orde te stellen is de vraag. Als zoon van een Nederlandse bewindsman die meegeholpen heeft rond 1960 het politieke zelfbestuur van de West Papua's op poten te zetten, en cum laude gepromoveerd, weet hij over het Papuavraagstuk op dit moment niet veel beters te zeggen dan dat hij persoonlijk geen morele verantwoordelijkheid voelt voor de Papua's. -------------------------- Ja, wat kun je nu van zo iemand verwachten? Maar we hebben op dit moment niets beters. We kunnen niet stil blijven zitten. Hij kan van mening veranderen, en hij kan worden opgevolgd door iemand die meer empathie heeft voor de problemen van het Molukse volk en de andere onderdrukte volken in Indonesië en West-Melanesië. We moeten nooit wanhopen! -------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku -------------------------- Minister Bot bezoekt Indonesië. --------------------------- Ministerie van Buitenlandse Zaken; 14-12-2006 -------------------------- Den Haag: -------------------------- Minister Bot van Buitenlandse Zaken zal van zaterdag 16 t/m dinsdag 19 december een werkbezoek aan Indonesië brengen. Minister Bot zal worden ontvangen door zijn Indonesische collega minister Wirajuda met wie hij samen Bali en Yogyakarta bezoekt. Minister Bot reist vervolgens via Jakarta terug naar Nederland. Dit bezoek, dat in een informele setting zal plaatsvinden, is op uitnodigingvan minister Wirajuda en onderstreept het belang dat de Nederlandse en Indonesische regeringen hechten aan de huidige uitstekende betrekkingen en de toekomstige samenwerking tussen beide landen. -------------------------- Om dit samenwerkingsverband te bekrachtigen zullen beide ministers een zogeheten 'letter of intent'ondertekenen. Daarnaast zal een aantal uiteenlopende internationale zaken ter sprake komen. Op Bali zal een krans worden gelegd ter nagedachtenis aan de ruim 200 slachtoffers (onder wie 4 Nederlanders) van de bomaanslag in 2002.De laatste keer dat minister Bot Indonesië bezocht was tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsviering van augustus 2005. Eind augustus 2006 bracht minister Wirajuda een officieel tweedaags bezoek aan Nederland. -------------------------- Bron: Correspondentie met St. Door de Eeuwen Trouw.