5.12.06

Nieuw Papua Leiderschap

Content: 1) New Papuan Leadership (Secr. Gerakan Maluku) 2) Forbidding Flagraising is a Waste of Time(Jakarta Post; Translation SGM) 3) Morning Star Flags fly in Papua's Sky(Jakarta Post; Trans. SGM) 4) Indonesian Governement afraid of the RMS- and the Papuan Flag ( www.ambon.com ; Transl. SGM) ---------------------- 1. Nieuw Papua Leiderschap. -----------------------

Groningen, 3-12-2006 ---------------------

Dat de Papua's hun politiek beter op orde hebben dan de Molukkers is geen geheim. Met hoe de Papualeiders omgaan met de 1 decemberherdenkingen, wordt dat weer eens goed duidelijk. Wat opvalt is dat ze de strijders voor de vrijheid, met name de vlaghijsers, niet verloochenen en veroordelen, maar in hun waarde laten. Voor Papualeiders als Taha Al Hamid kan de fout heel goed bij de Indonesische regering liggen, en dan hebben zij er begrip voor dat dit dan ook openlijk gezegd wordt. Weliswaar moeten ze als Indonesisch ambtenaar het hijsen van Morgenstervlaggen verbieden, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid tegenover de Papuastrijders. Wat steekt deze houding toch schril af tegenover die van de Molukse leiders in Ambon. Smeekten Gouverneur Ralahalu en Burgemeester Papilaya indertijd niet President Megawati om toch alstublieft de RMS met wortel en tak uit te roeien? En waar was het gezonde verstand bij de ondertekening van het Malino II - Akkoord in februari 2002, waarin de RMS officieel verboden werd en de Laskar Jihad haar gang mocht gaan? Op één punt zitten de leiders van Maluku en West Papua wel op één lijn, en dat is de oriëntatie op de adat / cultuur. Maar dat heeft bij de Molukse politieke leiders in Ambon nog niet geleid tot een evenwichtige houding ten opzichte van de RMS. Papualeiders kunnen met de OPM en andere Papua vrijheidsstrijders samen een beleid voor de toekomst uitzetten. Als ze willen dat de OPM zich beter kan inperken bij het gebruik van wapens, dan is daar in de onderlinge samenwerking een zekere basis van vertrouwen voor. Voor het Molukse volk blijft de RMS/FKM-strijd een bittere noodzaak. Maar daarbij is wel meer transparantie en openheid nodig, zoals Taha Al Hamid en zijn collega Papualeiders dat laten zien. Op dit punt moet de RMS-regering haar weg nog vinden. Maar dan zijn bijdragen als die van de BPPKRMS, wat voor kritiek je daar verder ook op kunt hebben, een verademing. Ze laten zien dat wij ons voor de RMS-strijd niet hoeven te schamen, INTEGENDEEL! Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku. ----------------------- 2. Verbod op Vlaghijsing is Tijdverspilling (Papualeiders). -----------------------

Jakarta Post, 1-12-2006 Reporters: Nethy Dharma Somba, Markus Makur. -----------------------

Jayapura/Timika:

-----------------------

De politie en het leger hebben donderdag, de dag vóór de Herdenkingsdag van de Onafhankelijkheid van Papua op 1 december, de veiligheidsmaatregelen in Papuasteden verscherpt, ondanks de verzekering van de locale leiders, dat er geen pogingen zullen worden gedaan om de verboden Morgenster Vlag te hijsen. De Secretaris-Generaal van het Presidium van de Paruaraad, Taha Al Hamid, zei dat er op de 45-ste herdenkingsdag geen vlag gehesen zal worden. De herdenking zal worden uitgevoerd door het uitspreken van een kort gebed in de woning van de vroegere voorzitter van de Papuaraad, wijlen Theys Hiyo Eluay in Sentani-Jayapura. Theys, een prominente onafhankelijkheidsactivist, was in 2002 in Papua gekidnapped en vermoord. Velen geloven dat zijn moordenaars leden zijn van de veiligheidstroepen, maar er is geen enkele dader gevonden of voor het gerecht gesleept. "Er zal geen hijsing van de Morgenstervlag plaatsvinden. Als er al zoiets gebeurt, dan niet door de Papuaraad, maar door anderen. Wij zijn alleen maar van plan om te bidden in het huis van Theys", zei Taha. "Theys placht te zeggen dat de 1 decemberherdenking niet moet worden opgevat als een bedreiging van de soevereiniteit van het land. Als het land uiteen zou vallen, dan komt dat omdat de regering op een onjuiste wijze met de problemen van de mensen omgaat", zei Taha. In de Papua Provincie is het met veel ontwikkelingsprogramma's slecht afgelopen en de Speciale Autonomie Status van Papua in de afgelopen vijf jaar heeft de Papua's geen voordelen opgeleverd, zei Taha. "Als de situatie zo blijft als ze is, zal het volk het vertrouwen in de regering verliezen en dat kan dit een bedreiging betekenen voor het voortbestaan van de staat. Een overdreven reactie op de 1 decemberherdenking is dus nergens voor nodig. De Secretaris van de Pauaraad van Stamhoofden, Fadal Al Hamid, zei dat zijn groep ook op de bijeenkomst in het huis van Theys aanwezig zal zijn. Het verbieden van de vlaghijsing is een irrelevant gebaar van de Centrale Overheid. Die zou er beter aan doen om met Papualeiders om de tafel te gaan zitten en met hen te praten", zei hij. "Waarom kan de regering een dialoog voeren met de Vrij Atjeh Beweging(GAM) en niet met de Papua's", vroeg hij zich af. Het waarnemende Hoofd van Politie in Papua, de Brigade-generaal Max D. Aer, en de gewestelijke militaire bevelhebber Generaal Majoor Zamroni hebben de Papua's gewaarschuwd dat als ze de vlag hijsen, dat ze dan zullen worden gearresteerd. De politie en het leger in Timika, de meest dichtbijzijnde stad van de reusachtige Indonesische onderneming voor de winning van koper en goud, FREEPORT, zijn in de hoogste staat van paraatheid om massale protesten op vrijdag 1 december te voorkomen. Op 1 december 1961 verklaarden separatisten de onafhankelijkheid in West Papua, nadat de Nederlandse regering op 18-11-1961 de nieuwe vlag en volkslied van West Papua had erkend. Dit was bedoeld als een eerste stap in de overgangsperiode van 10 jaar, die in 1971 zou eindigen in een totale onafhankelijkheid van (het koloniale) Nederland. Indonesië kreeg echter in 1962 de effectieve controle over W. Papua in handen. Sindsdien hebben OPM-separatisten in de provincie een laagschalige guerilla-oorlog gevoerd.Bron: www.ambon.com ; FORBIDDING FLAGRAISING IS A WASTE OF TIME, PAPUAN LEADERS SAY. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ----------------------------- 3. Morgenster Vlaggen wapperen aan de Papua Hemel. ------------------------------

Jakarta Post; 2-12-2006 ------------------------------

Jayapura/Timika/Jogjakarta:

------------------------------

Separatistische strijders hebben in Papua vrijdag jongsleden, ondanks dat er strikte veiligheidsmaatregelen waren genomen, op vreedzame wijze de 45-ste herdenkingsdag van de zelfgeproclameerde onafhankelijkheid van West Papua gevierd. Ondanks een eerdere belofte, dat de Morgenstervlag in het geheel niet zou plaatsvinden, zijn in Jayapura toch vier verboden vlaggen gehesen, en in Tembagapura één. Er zijn in verband met deze incidenten geen aanhoudingen verricht. De vlag is door de regering lange tijd beschouwd geweest als een symbool van rebellie. De Raad van Papua Stamhoofden heeft er bij de regering op aangedrongen om de vlag te accepteren als een cultureel symbool van de Papua's, met dien verstande dat ze niet zouden mogen worden gearresteerd voor het hijsen van de vlag. "De Morgenstervlag is deel van de Papuacultuur; het zit de Papua's in het bloed en is onlosmakelijk met hun leven verbonden. Het is beter om er een cultureel symbool van te maken, zoals dit ook geregeld is in de Wet van 2001 inzake de Speciale Autonomie voor Papua, en daarom zouden er geen mensen meer gearresteerd en gestraft moeten worden voor het hijsen van de vlag, of ook voor het anderszins gebruiken van de vlag", zei de Executief Leider van de Raad, Forkorus Yoboisembut. Als de regering de vlag al ziet als een symbool voor rebellie tegen de soevereiniteit van de staat, zo voegde hij daaraan toe, de Papua's zien haar als een symbool voor hun identiteit. "De oplossing is duidelijk: MAAK VAN DE VLAG EEN OFFICIËEL CULTUREEL SYMBOOL", zei Forkorus in zijn speech tijdens de bescheiden gehouden herdenkingsceremonie van deze dag. Ongeveer 500 mensen zijn voor de bijeenkomst komen opdagen, die werd gehouden in het huis van de vroegere onafhankelijkheidsactivist Theys Hiyo Eluay in Sentani, Jayapura. Het ritueel werd beëindigd met een bezoek aan het graf van Theys in Sentani. Deze activist was in 2002 gekidnapped en vermoord in Papua. Velen geloven dat zijn moordenaars leden zijn van het veiligheidsapparaat, maar er is daarvoor nog niemand gearresteerd en voor het gerecht gebracht. De Secretaris-Generaal van het Presidium van de Papua Raad, Taha Al Hamid, heeft gezegd, dat als de regering ermee akkoord gaat om van de vlag een cultureel symbool te maken, dat dit dan een oplossing zou kunnen betekenen voor langslepende politieke problemen in de Provincie. ------------------------------- De wet van 2001 luidt dat de Papua's een cultureel symbool mogen hebben om de Papua-identiteit uit te drukken, ofwel in de vorm van een vlag, ofwel in de vorm van een lokaal (volks-)lied, zolang als dat maar niet wordt opgevat als een symbool voor politieke soevereiniteit. In verband met de vlagvertoningen op vrijdag zei Forkorus dat het moeilijk is aan dit soort acties een halt toe te roepen, omdat Papua's willen laten zien wat hun identiteit is. Maar hij zei ook dat de Raad voor deze vlagincidenten geen toestemming gegeven heeft. Er is ook een vlaghijsing gerapporteerd in het Tembagapura District, in het Gewest Mimika in Papua. Dat is gebeurd op vrijdagochtend op een moeilijk toegankelijke rots in het Utikini Lama gebied. Officieren van de Tembagapura Politie hebben onmiddellijk de vlag neergehaald. De Politiechef van Mimika, Adjudant Jantje Jimmy Tuilan zei vrijdag dat het incident bij hen gerapporteerd was. "Ik heb het rapport gecheckt en mijn manschappen opgedragen om de vlag van de rots weg te halen, en dat was moeilijk genoeg", zei hij, en hij voegde eraan toe dat de politie de zaak verder zou onderzoeken. "Ik zou aan U allen willen vragen om mee te helpen de veiligheid te bewaren, en niet de zaak op te blazen, want dat speelt alleen maar die onverantwoordelijke lieden in de kaart, die aandacht willen trekken door de vlag te hijsen". Honderden Papuastudenten in Jogjakarta hebben ten teken van de herdenking optredens verzorgd en protestacties georganiseerd om hun onafhankelijkheidseis voor het voetlicht te brengen.Bron: www.ambon.com ; BINTANG KEJORA FLAGS FLY IN PAPUA'S SKY. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ------------------------- 4. Indonesische Regering bang voor de RMS-Vlag en de West Papua-Vlag. -------------------------

BPPKRMS; 3-12-2006 Assen-NL:

Wat is het verschil tussen RMS-vlag en de West Papua-vlag voor wat betreft de angst van de Indonesische regering daarvoor? Door de angst van niet alleen alle regeringsfunctionarissen maar ook van de militairen, voelen ze zich steeds weer gekwetst bij het zien van de kleuren van de vlaggen van de RMS en West Papua, als ze de vlaghijsing van dichtbij aanschouwen. Dit is een regering met een masker op. Dat ze haar angst achter een masker verbergt blijkt al uit het feit, dat ze haar Mariniers heeft uitgezonden naar een 12-tal eilanden, bewoonde en onbewoonde eilanden, om die te bezetten. Wij rouwen om het heengaan van de TNI-Generaal Edy Sudradjad uit Jakarta. Aan de familie die hij achterlaat brengen wij onze condoleances over. Moge de familie gezegend worden met meer vrede en genade in de toekomst. Rest ons te zeggen tegen alle leden van de RI-Regering die nog in leven zijn: bekeert U, doet U alle verleidingen weg die voortgekomen zijn uit de slechtheid en de leugenachtigheid, die we geërfd hebben uit de tijd van Soekarno en Soeharto. Doet U ook alle schijnheiligheid weg, die tot nu toe nog verbonden zijn en deel uitmaken van het regeringssysteem van de Indonesische Eenheidsstaat, zowel in Jakarta als in de buitengewesten. De RMS-Vlag heeft vier kleuren: rood, groen, wit en blauw. De oppervlakte van het rode veld is 3 x 3 die van de andere kleuren. MENA MURIA! En voor alle leden van de Indonesische regering, in het bijzonder die nu aan het discussiëren zijn in Senayang, Jakarta, pas op welke volgende stappen U zet, want zolang U daar zit in Uw Hoge Zetel in Senayang, zult U door steeds meer gebreken getroffen worden. Het bloed en de tranen van het Molukse volk en het West Papua volk zullen weer op U allen, Hoogwaardigheidsbekleders van de Staat, neerkomen, naarmate U een domme houding blijft aannemen tegenover de rechten en de bezittingen van de volken van Maluku en West Papua. De generaals uit de gelederen van de TNI/POLRI zullen een voor een hun deel krijgen van de ellende en de gebreken, langs de weg die ze gaan om uiteindelijk Gods genade te mogen ontvangen. ---------------------

De Verklaring van het Volk van West-Papua op 1 December. --------------------

Het is werkelijk zo dat de Verklaring van het Volk van West Papua over haar Recht op Soevereiniteit er een bevestiging van is, dat de eis van het Volk van West Papua zuiver is, en dat het voor de RI-regering in Jakarta passend is om deze zaak goed te regelen. Wij als Melanesisch broedervolk wensen U, het hele West Papua Volk veel geluk met het aannemen van deze positieve houding tegenover Uw soevereiniteit. MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA WEST PAPUA! De RI-regering in Jakarta moet ruimhartig de status van een Vrij Papua erkennen. Want Papua en de Zuid-Molukken maken geen deel uit van de RI. En aan President Susilo Bambang Yudhyono en zijn Vice-President Jusuf Kalla, en aan alle leden van de RI-regering in Jakarta: U kent de eis van het Volk van West Papua dat de TNI/POLRI van het grondgebied van West Papua moet worden teruggetrokken. --------------------

Wij danken U zeer voor Uw aandacht. MENA MURIA! --------------------

Namens het Molukse volk groeten wij alle broeders in Papua met een hartelijk MERDEKA!Bron: www.ambon.com ; PEM. RI TAKUT KEPADA BENDERA RMS DAN PAPUA BARAT. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku.