24.11.06

Alleen SP en D66 tegen Levering Korvetten aan Indonesië

Alleen SP en D66 tegen Levering Korvetten aan Indonesië. (Just Socialist Party(SP) and Democrats 66(D66) in The Netherlands vote against selling Corvettes to Indonesia) ----------------------------------------- Groningen, 23-11-2006 -------------------------------------- Wij hebben op Christenunie gestemd. Dat leek ons het meest verantwoord omdat de Christenunie de enige partij is die in haar partijprogramma erkent dat Nederland een historische verantwoordelijkheid heeft tegenover het Molukse volk. ------------------------------------- Maar we hadden twijfels over het stemgedrag van de CU inzake de korvettenleverenaties aan Indonesië. Dan zou misschien Groenlinks een betere partij zijn om op te stemmen. We hebben de CU gevraagd over haar stemgedrag, en we kregen het volgende antwoord: -------------------------------------- (CITAAT) ------------------------------------ Den Haag, 20 november 2006 ------------------------------------ Geachte heer Van 't Foort, Uw verzoek om informatie aan de ChristenUnie kwam in goede orde in ons bezit. Onderstaand kunt u zien dat wij tegen deze motie hebben gestemd. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. ------------------------------------- Met vriendelijke groet, C. Versluis Fractie ChristenUnie Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG tel 070-3183057 / fax 070-3182933 e-mail: ChristenUnie@tweedekamer.nl ---------------------------------------- Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de levering van korvetten aan Indonesië, te weten: *de motie-Van Velzen/Van Bommel over clausulering van een wapenexportvergunning voor levering van twee korvetten aan Indonesië (26049/22054, nr. 56). (Zie vergadering van 26 oktober 2006.) ------------------------------------ De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. ------------------------------------ (EINDE CITAAT) ------------------------------------- Hieruit blijkt dat niet alleen de CU voor levering gestemd heeft, maar ook Groenlinks. ALLEEN DE SP EN D66 HEBBEN HUN RUG RECHT GEHOUDEN. -------------------------------------- Wat is dat toch, dat zoveel partijen steeds maar weer voor Indonesië door de knieën gaan? Zijn het economische motieven? Dat kan bij deze partijen toch niet de doorslag gegeven hebben, die hebben wel een voldoende principiële instelling. -------------------------------------- Misschien is het toch eerder dat ook zij aan de Indonesische regering hun vertrouwen schenken, met name op het punt van het bestrijden van het terrorisme(daar zouden de korvetten toch voor zijn?). De kunst van de Indonesische regering is om steeds maar weer beterschap te beloven, en zo de wereld aan het lijntje te houden, inclusief de CU en GL. TERRORISME BESTRIJDING DOOR DE INDONESISCHE REGERING, LAAT ONS NIET LACHEN!!!! ------------------------------------- D66- en SP-stemmers, SAMEN GOED VOOR 29 ZETELS, van harte gefeliciteerd; jullie hoeven je nergens voor te schamen; jullie hebben het in elk geval in onze ogen fantastisch gedaan! ------------------------------------- Mae Itu Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku.