21.11.06

Petitie inzake Molukse Politieke Gevangenen

PETITIE AAN Mevr. F. Halsema, dhr. W. J. Bos, dhr. J.P. Balkenende, dhr. M. Rutte, dhr. J.G.C.A Marijnissen, dhr. A. Pechtold, dhr. A. Rouvoet, dhr. B.J. van der Vlies, dhr. M.G.T. Pastors, dhr. M. Haverkamp, dhr. A.D. Bakker, Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken: dhr. H. de Haan, dhr. A. G. Koenders, mevr. F. Karimi, dhr. H. van Bommel, dhr. J. van Baalen, dhr: M. Herben, dhr T. Huizinga, dhr.C. van der Staaij, mevr. F. Koser Kaya
-----------------------------------------------------------
  1. Op 22 november 2006 kunnen de kiesgerechtigden in Nederland hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun keuze. -------------------------- Als politieke partij heeft u de laatste maanden hevig campagne gevoerd. Door middel van spreekbeurten en via de media hebben uw lijsttrekker en andere vooraanstaande leden van uw partij aandacht besteed aan de sociaal-economische vraagstukken in Nederland. --------------------------- Mensenrechten --------------------------- In Nederland staan de mensenrechten hoog in het vaandel. Ook voor uw partij. Dit betekent dat als er gevallen van ernstige schending van mensenrechten in de wereld wordt geconstateerd uw partij toch de plicht heeft om bij de Nederlandse regering aan te dringen deze aan de orde te stellen bij de internationale organisaties, zoals o.a. de VN en de Raad van Europa. --------------------------- Situatie in de Molukken --------------------------- In de Molukken is na de bloedige onlusten van 1999-2002 schijnbaar de rust weergekeerd. Nederland heeft humanitaire hulp geboden aan de Molukken. Met betrekking tot de mensenrechtenschendingen in de Molukken heeft Nederland echter met geen woord over gerept. Mensen in de Molukken die gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting worden opgepakt en gevangen gezet. --------------------------- In dit kader vragen wij uw aandacht voor de Molukse politieke gevangenen: --------------------------- 1. Vanaf 2000 tot nu hebben honderden Molukkers in de Molukken op politieke gronden gevangen gezeten. 2. Op dit moment zitten nog 14 Molukse politieke gevangen in Indonesische gevangenissen. -------------------------- De reden dat deze mensen in de gevangenissen van de zogenaamde Eénheidsstaat Republiek Indonesië (Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI) zitten ligt in het feit dat ze zich openlijk hebben uitgesproken voor de vrijheid van het Molukse volk. Zij hebben dat gedaan door middel van o.a. het hijsen van de vlag van de Republiek van de Zuid Molukken (RMS), die op 25 april 1950 is geproclameerd. Omdat deze mensen, overeenkomstig artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting) gebruik hebben gemaakt van hun recht van mening en meningsuiting, krijgen ze na een schijnproces 2 tot 15 jaar gevangenisstraf. --------------------------- De proclamatie van de RMS is rechtmatig, omdat dit recht verankerd ligt in o.a. de RTC-overeenkomsten, die ten grondslag liggen aan de soevereiniteitsoverdracht van het voormalig Nederlands-Indië aan de Verenigde Staten van Indonesië in 1949. Dit recht van het Molukse volk wordt stelselmatig geschonden door Indonesië. ---------------------------- De RMS heeft in de Molukken veel aanhang. Jaarlijks wordt op 25 april nog steeds de vlag van de RMS in de Molukken gehesen. Molukse politieke gevangenen zullen er blijven zolang het Molukse volk niet zelf haar eigen politieke rol kan bepalen. ---------------------------- Nederland heeft hierin nog steeds een verantwoordelijkheid, want Nederland is medeondertekenaar van de RTC-overeenkomsten van 1949. --------------------------- Wij roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen en bij de Nederlandse regering erop aan te dringen om Indonesië op te roepen de Molukse politieke gevangenen in vrijheid te stellen en het Molukse volk haar soevereiniteit terug te geven. --------------------------- Aangeboden door: --------------------------- ACTIE COMITE MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN (ACMPG) RECHT OP VRIJHEID (RoV) DE VERONTRUSTE MOLUKKERS (VM) ---------------------------- Ondersteunende Moluke politieke -, mensenrechten - en sociale organisaties: 1.FKM-RMS, Ambon/Maluku 2.Badan Persatuan, Den Haag 3.Gerakan Maluku, Groningen 4.St. Muhabbat, Nijmegen 5.St. Door de Eeuwen Trouw, Assen 6.PKTM (Vereniging van Molukse intellectuelen) 7.DPPP/FKM, Breda 8. FKMCPR, Amsterdam 9. Badan Persatuan Werkgroep, Almelo 10. MBA International, Vaassen 11. St. Mena Muria Mensenrechten, MeppelGroningen, 21 november 2006Info: ---------------------------------------------
  2. Secretariaat Actie Overleg ACMPG-RoV-VM t.n.v. drs. T. van ’t Foort; Grunostr. 14A, 9727 EL Groningen; Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl