19.11.06

Wel aandacht voor Munir, niet voor Vele Duizenden Doden in Maluku

Wel aandacht voor Munir, niet voor Vele Duizenden Doden in Maluku. (Attention for Munir indeed, but no Attention at all for Many Thousands of Dead in Maluku) -------------------------- Oproep van Dokter Alex Manuputty. --------------------------- San Bernardino, CA, USA; 16-11-2006 Een Publieke Oproep aan Politieke en Kerkelijke Leiders, Hoogwaardigheidsbekleders in de Wereld en aan het Zeer Geëerde Publiek. --------------------------- Aan U allen die ik hoogacht, ------------------------------- Het is mij ter ore gekomen dat de Munir-kwestie in de wereld veel aandacht heeft, maar helaas moet de vraag gesteld worden: hoe zit het dan met de tienduizenden Molukkers, West Papua's en Posonezen (Midden-Sulawesi), die voor niet zijn gestorven? Hoe is het mogelijk dat de aandacht voor hen ontbreekt? ------------------------------- In de hoogste kringen in de wereld zetten personen en instellingen zich in voor een grondig onderzoek in de Munir Zaak. Dat zijn onder anderen: De President van de Europese Commissie, dhr. Jose Manuel Barroso, de Speciale Rapporteur voor Wederrechtelijke Executies van de Verenigde Naties, Prof. Philips Alston; Congresleden en Senatoren van de USA; dhr. Rafendi Djamin, Directeur van Human Rights Watch (HRWG) en Dhr. Scott Marciel, Dienstdoend Minister van Staat van de USA; ook Nederland heeft zijn mede werking toegezegd. ------------------------------- De wereld heeft Indonesië gewaarschuwd dat een eventueel internationaal onderzoek tot de mogelijkheden behoort en dat het zelfs niet is uitgesloten dat Indonesië het lidmaatschap van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties zal worden ontnomen als er geen schot komt in de Munir Zaak. ------------------------------ Maar hoe zit het dan met de belangstelling van de wereldgemeenschap voor de tienduizenden doden in de bovengenoemde gebieden? ----------------------------- En hoe komt het dat de wereld geen enkele actie onderneemt nadat het onderzoek van het Indonesische Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team geen enkel resultaat heeft opgeleverd, kortom nu het werk van het onderzoeksteam een complete mislukking is geworden? ----------------------------- Het Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team is ingesteld door President Megawati Soekarnoputri. In een Instructie Nr. 38/2002, op 6-6-2002, in het kader van de uitvoering van Punt 6 van het Malino II Akkoord van 11-12 Februari 2002, waarin het onderzoek gelast wordt naar de rol van de organisaties Front Kedaulatan Maluku(FKM), Republiek der Zuid-Molukken(RMS), de Christelijke Molukse Republiek, de Laskar Jihad, de Laskar Kristus, en tevens naar gevallen van gedwongen bekeringen en mensenrechtenschendingen. ------------------------------ Hoe is het mogelijk dat de wereldgemeenschap zich bekommert om het ene geval en het andere negeert, terwijl beide gevallen even zwaar zijn, en in zowel in het geval van Munir als in het geval van Maluku een onderzoeksteam is ingesteld door de Indonesische regering om hiermee het herstel en de handhaving van de mensenrechten te realiseren, maar in beide gevallen hebben de onderzoeksteams een ongeïnteresseerde houding aangenomen. ------------------------------- Maar waarom wordt de dood van Munir nu zo veel belangrijker gevonden worden dan de dood van tienduizenden mensen? Moet de wereldgemeenschap zich zo tegenover Indonesië opstellen? ------------------------------- Alstublieft, wereldgemeenschap, neemt U toch dezelfde verplichtingen tegenover Indonesië op U, waar het gaat om de voornoemde gebieden, en stuurt U zoiets als een Internationaal Onderzoeks Team naar de Molukken, en de andere gebieden, ter vervanging van het Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team, en trekt U de consequentie uit de lakse houding van het Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team door Indonesië het lidmaatschap van Mensenrechten Commissie van de Verenigde Naties te ontnemen. ----------------------------- GOD ZEGENE ONZE OPROEP! ----------------------------- Mijn beste wensen, Dokter Alexander H. Manuputty Executie Administrateur in Ballingschap van de FKM/RMS Transitie Regering. ---------------------------- Bron: Het Molukse Vaderland. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku