18.12.06

Verklaring Joop R. en Noes P. en reactie Thommy soumokil

Contents: 1). Statement of the Security Personel Mr. Joop R. and Mr. Noes P. 2). Reaction of Mr. Thommy Soumokil. Verklaring Joop R. en Noes P. -------------------------------- Geachte Njonja J. Soumokil-Taniwel, ------------------------------------ Waar U ook Uw informatie vandaan haalt, U moet niet zomaar de naam van de PAS gebruiken. De PAS heeft met deze zaak niets te maken. Het gaat ons om het uitvoeren van ons dagelijks werk. ------------------------------- Hoogachtend, Joop R. en Noes P. ------------------------------ Reactie Thommy Soumokil op Verklaring Joop R. en Noes P. ----------------------------- Assen, 16-12-2006 ---------------------------- Jang Terhormat Heren J.R. en N.P., ---------------------------- Naar mijn mening is het zo dat ook al bent U geen lid meer van de PAS, op onze nationale dagen 25 april, 11 juni en 12 april worden het Staatshoofd van de RMS met zijn Kabinet door PAS-leden en vrijwilligers als lijfwacht begeleid. Ook al zijn vrijwilligers geen PAS-leden, naar mijn opvatting staan bij deze gelegenheden alle leden van de lijfwacht onder het bevel van een STAATSORGAAN van de RMS, namelijk de PAS. --------------------------- Voor mij is het zo dat ook al is de heer N.P. geen lid van de PAS, op bovengenoemde dagen zou hij dan wel fungeren als een privé-begeleider van het Staatshoofd van de RMS en zijn Kabinet. --------------------------- De heer J.R. is dan wel geen lid van de PAS, maar de heer J.R. heeft (indertijd) wel als lid van de KPK een EED VAN TROUW AAN DE RMS-STAAT EN AAN DE PRESIDENT afgelegd, en wel VOOR HET LEVEN. -------------------------- Inderdaad is het mij bekend dat de heren geld willen verdienen voor hun dagelijks onderhoud, maar ik begrijp niet waarom zij dan bereid zijn als lijfwacht te fungeren voor de Indonesische Ambassadeur, temeer de heer J. Habibie, die de RMS wil vernietigen. Als de heren gevraagd worden als lijfwacht voor de leden van Indonesische Ambassade, waar blijft dan hun PRINCIPE? --------------------------- Eén van deze heren is de persoonlijke lijfwacht van het Staatshoofd van de RMS, en het is voor mij onbegrijpelijk hoe deze meneer dan bereid is om onze VIJAND te beschermen. ------------------------- Omdat de heer N.P. nu al als lijfwacht fungeert van onze VIJAND zou hij niet langer het recht mogen hebben om het Hoofd van de Staat RMS als lijfwacht te dienen, zijn naam is al te SCHANDE gemaakt. Dat is mijn mening….. ------------------------- Verder wil ik mijn dank uitspreken aan onze broeders en zusters die al positief gereageerd hebben op de Open Brief van mijn MOEDER aan het RMS-Staatshoofd. ------------------------ Thommy Soumokil.