24.12.06

Is RMS-Vlag een Politieke Vlag of een Militaire Vlag?

Contents: ------------ 1. Is the RMS-Flag a Political Flag or a Military Flag? (Secr. Gerakan Maluku) 2. Jakarta warning to Aceh's Ex-Rebel(The Australian; Translation SGM) ---------------------------------- 1. Is RMS-Vlag een Politieke Vlag of een Militaire Vlag? ----------------------------------- Groningen, 23-12-2006 ------------------------------------ Wat symboliseert de RMS-Vlag, de Vrijheid van het Molukse Volk of de vaste wil om die met militaire middelen te bereiken? Of misschien beiden? ------------------------------------ Feit 1 : In sommige RMS-kringen heerst de opvatting dat de RMS als staat in een SOB-staat verkeert, in Staat van Oorlog en Beleg. ---------------------------------- Feit 2: De RMS-Regering in Ballingschap en andere RMS-leiders hebben op dit punt geen duidelijk beleid. ---------------------------------- Feit 3: Het FKM maakt een duidelijke keus, namelijk een geweldloze strijd waarin de RMS-vlag wordt gebruikt als een politiek symbool. -------------------------------- Feit 4: De internationale gemeenschap wijst militair verzet tegen de Republiek Indonesië af, en dus evenzeer het gebruik van de RMS-vlag als een militaire vlag. -------------------------------- Zijn er mogelijkheden voor het gebruik van de RMS-vlag als politieke vlag? Die kant moeten we wel op. Als Maluku (Zuid-Molukken) vrij is, zal de RMS-vlag het nationale symbool zijn. Op welke wijze de RMS-vlag op de weg daar naartoe gebruikt kan en moet worden is een kwestie van beleid. Dat vereist veel wijsheid van alle Molukse politieke leiders. ------------------------------ Behalve Papua (dat is bekend) worstelt ook Atjeh met dit probleem. De winnaar van de verkiezingen in Atjeh, Irwandi Yusuf, wil de GAM-vlag als politieke vlag gebruiken, maar dat mag niet alleen niet van Jakarta, maar zoals nu blijkt ook niet van de Internationale Gemeenschap. De nieuwe Atjehse Gouverneur is er dus nog lang niet. Wat staat hem te doen? Uiteindelijk gaat het om de toestemming van de Internationale Gemeenschap. Daar zou Yusuf's beleid dus op gericht moeten zijn. Niet de wil van Jakarta is doorslaggevend, maar wat de Internationale Gemeenschap toestaat. Desnoods moet het maar wat langer duren. -------------------------------- Deze overwegingen zijn ook van belang voor de Molukse politiek. In onderstaand artikel kunnen we zien hoe zoiets gaat als er op dit punt een duidelijk beleid gezet wordt, dat in de praktijk kan worden uitgevoerd, ook al is het stapje voor stapje. ------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. ------------------------------ 2. Jakarta waarschuwt Vroegere Atjehse Opstandeling. ----------------------------- The Australian; 16-12-2006 ------------------------ Reporter: Stephan Fitzpatrick. ------------------------- Jakarta: --------------------------------- De Indonesische Vice-President Jusuf Kalla heeft gisteren bij het vertrek van Europese waarnemers, gewaarschuwd dat Atjeh "nu niet langer een internationale kwestie is", ook al zijn er scheuren ontstaan in het historische vredesakkoord voor de voorheen in een staat van oorlog verkerende Indonesische provincie. -------------------------------- Vier dagen na de eerste democratische verkiezingen, die zo te zien een ex-rebel een Gouverneurszetel heeft opgeleverd, hebben het Hoofd van het Internationale Waarnemersteam Pieter Feith en ook ervaren politici in Jakarta er bij de pionier op aangedrongen om niet langer gebruik te maken van de vlag en van andere symbolen van de Atjehse Bevrijdings Beweging(GAM). -------------------------------- Irwandi Yusuf, ------------------------------------ een voormalige militaire woordvoerder van de GAM, zou daarmee sancties van alle kanten riskeren, als hij er mee door zou gaan om zichzelf te associëren met symbolen van de afscheidingsbeweging, waarschuwde het Hoofd van de Waarnemers Missie, dhr. Feith, voordat hij de provinciale hoofdstad, Banda Atjeh, verliet. ----------------------------------- "Het is cruciaal dat hij het vertrouwen wint van Jakarta, van het regionale parlement en van de internationale gemeenschap", zei Feith. ------------------------------- In deze kwestie weerklinkt de onderdrukking door Indonesië van de meest oostelijke provincie van Indonesië, namelijk Papua, waar het gebruik van de Morgenstervlag door de onafhankelijkheidsbeweging van Papua een strafbaar vergrijp is. -------------------------------- De woorden van Feith werden ook uitgesproken door de nationale parlementaire woordvoerder, Agung Laksono, die de waarschuwende woorden sprak: "Alle symbolen, die verbonden zijn aan de GAM, moeten afgezworen worden". ------------------------------- Het Hoofd van Missie van de Europese Unie, die naar Atjeh is gestuurd om de verkiezingen te minitoren, Glyn Ford, waarschuwde dat er in Atjeh nog steeds een conflictpotentieel is. ------------------------------ Naar schatting 15.000 burgers zijn gedood gedurende de 30 jaar durende burgeroorlog in de meest westelijke, onrustige Indonesische Provincie. ------------------------------- Onder het Vredesakkoord van Helsinki hebben rellen hun wapens ingeleverd ter vernietiging, en Jakarta heeft haar troepen, afkomstig van buiten de Provincie, teruggetrokken. ----------------------------- Maar dhr. Yusuf, die in 2004 na de tsunami-ramp uit de gevangenis is ontvlucht en daarna zijn beweging geleid heeft naar de overwinning in de verkiezingen van maandag, heeft geweigerd om de GAM-vlag af te schaffen , met als argument dat het Helsinki Akkoord alleen militaire symbolen verbiedt. ---------------------------- "De vlag is geen militair symbool, maar een symbool van de organisatie", zei hij -------------------------------- De verkiezingsoverwinning van dhr. Yusuf deze week kwam grotendeels van de stemmen van mensen op het grassrootsniveau, die de GAM gesteund hebben, en van vroegere guerillastrijders van over de hele provincie, dus wordt het voortzetten van het gebruik van de symbolen van de beweging, als politiek erg belangrijk gezien. --------------------------------- Zijn naaste opponenten, Ahmad Humam Hamdi en Hasbi Abdullah, waren ondersteund door het GAM-leiderschap in Ballingschap, dat in Zweden zijn basis heeft, maar nergens die mate van steun gekregen heeft bij de verkiezingen als dhr. Yusuf en zijn vice-gouverneur Muhammad Nazar. -------------------------------- Deze breuk tussen de leiders in ballingschap van de beweging, en de ex-strijders in het veld, is waarschijnlijk de volgende grote uitdaging voor de GAM. ------------------------------- De legerchef Generaal-Majoor Supiadin zei gisteren: "Tussen alle betrokken partijen is er nu vrede, en ook al is de Waarnemers Missie er nu niet meer, wij zullen de bewaking van de vrede voortzetten". ------------------------------- Maar dhr. Kalla zette met zijn commentaar de situatie weer op scherp, toen hij zich openlijk afvroeg of de GAM, die vorige week de aankondiging deed zich te constitueren als politieke partij om mee te doen met de algemene verkiezingen van 2009, nog wel enige relevantie heeft in Atjeh. ------------------------------- "Het is logisch dat op grond van de punten van het Vredesakkoord, er voor het bestaan van de GAM nu geen enkele behoefte meer is", zei dhr. Kalla. ------------------------------- Dhr Yusuf, een professor in de Diergeneeskunde aan Atjeh's Syaiah Kuala Universiteit, ligt in de tellingen van de stemmen voorop met ongeveer 26 % van de stemmen, nadat betrouwbare exit-polls van twee aparte onderzoeksbureaus voor Yusuf een percentage van 39% hadden aangegeven.