9.1.07

Beunhazerij van Leo Reawaruw EN Verraad of Amateurisme

Contents. ----------------- 1) Leo Reawaruw Bungling (About the Unprofessional Working Methods of the RMS-Activist Leo Reawaruw, by Secr. Gerakan Maluku) 2) Treason or Amateurism? (About the Question whether Secret Cooperation and Undemocratic Connections with Official or Unofficial Indonesian Networks are Beneficial for the RMS-Liberation Struggle, by Secr. Gerakan Maluku) ----------------------------- 1. Beunhazerij van Leo Reawaruw. -------------------------------- Groningen, 7-1-2006 ------------------------- Voortdurend betrappen we Leo Reawaruw op onwaarheden, die hij over ons verspreidt. Het wordt tijd dat daar iets over gezegd wordt, want anders gaat dit te veel een eigen leven leiden. We noemen een paar voorbeelden. Eerst een voorbeeld van een tijdje terug. ---------------------- Leo doet het voorkomen, alsof wij stelselmatig ontkend hebben dat de RMS-Regering i.B. gesprekken heeft gehad met de Indonesische Ambassade, en dat wij pas door de onthulling naar aanleiding van het eerste Habibie-interview door de mand zijn gevallen. Twee citaten: ---------------------- 1) Eerst vertellen dat er geen gesprekken waren en nu plotseling wel toegeven (PAG, 6-9-2006) 2) Categorisch ontkennen van welk gesprek dan ook met de RI-overheid/ambassade door vooral onze Nederlandse vriend Tijmen van 't Foort(Gerakan Maluku) (PAG, 16-10-2006). --------------------- Dat is een pertinente onwaarheid. De gang van zaken was als volgt. -------------------- Op 17-8-2005 was er de demonstratie van de Verontruste Molukkers(VM) in Wassenaar. Ze hebben daar een petitie aangeboden voor de RI-Ambassadeur. Dat is gebeurd op het terrein van de Residentie. Ook daar schreeuwt Leo moord en brand over. In verband daarmee is hij feitelijk de VERRAAD-campagne gestart. Wat er gebeurd is, is het volgende: --------------------- De VM-delegatie werd een hapje en een drankje aangeboden in het kader van het verjaardagsfeest van de NKRI, maar de VM-delegatie heeft dat aanbod afgeslagen met als argument: "Dat kunnen we niet verantwoorden tegenover ons onderdrukte volk". Ook werd hen van NKRI-zijde een vervolggesprek aangeboden. Daar zijn de VM in principe positief op ingegaan. Maar om te voorkomen dat we tegen elkaar uitgespeeld zouden worden hebben de VM contact opgenomen met de RMS-Regering i.B. om een en ander op elkaar af te stemmen. ---------------------- Toen is de VM gebleken dat de RMS-Regering i.B. ook al contacten had met de RI-Ambassade. Dat hebben de VM ook op de bijeenkomst in Bovensmilde gezegd. Dat was ver voor het Habibie-interview. Leo wist dat dus toen al. --------------------------- Wij hebben natuurlijk niet spontaan deze informatie aan Leo doorgegeven; hij is onze leider niet, we moeten er niet aan denken! Maar toen hij daar naar vroeg hebben wij dat niet ontkend. Dat was nog vóór Bovensmilde; wij hebben nooit over deze zaak gelogen. ------------------------- In het meest recente artikel van Leo (RMS VERRAAD! Elitegroep) is het weer raak met zijn kwaadsprekerij. Wij zouden tijdens een bezoek van hem aan ons in Groningen op grond van het bewijsmateriaal, dat hij ons liet zien, ineens in vuur en vlam staan voor zijn onderzoek naar het verleden van Sam Pormes, en hem succes hebben gewenst met het onderuithalen van Sam Pormes. ------------------------- Ook dat is een leugen. Wij hebben altijd zijn onderzoek gesteund en wij hebben tijdens dat bezoek een positieve reactie gegeven, omdat hij daar serieus mee bezig leek te zijn, maar we hebben wel geëist dat hij dat onderzoek op een geloofwaardige manier zou uitvoeren. En daar hadden al gelijk vraagtekens bij. --------------------------- Zo beweerde Leo dat Sam Pormes gefraudeerd had met de Samen voor de Molukken(SvdM)-gelden, en hij kwam inderdaad met zogenaamde bewijzen. Zo zei hij: kijk, hier staat in het SvdM-rapprort dat er zoveel geld is uitgetrokken voor een hospitaalschip voor de Molukken, maar dat schip is er niet, dus waar is dat geld gebleven? Hij vond het belastend voor Sam. Wij hebben duidelijk tegen hem gezegd dat wij dit soort bewijsvoering niet geloofwaardig vinden; met dat geld kunnen patiënten ook op een andere manier geholpen zijn. En als hij op die manier Sam wil aanpakken voor zijn financiële fraudezaken, dat hij daar dan maar beter vanaf kan zien, want zo leidt dit tot niets. Gelukkig heeft Leo zich tot nu toe verder over Sam's financiële verleden op de vlakte gehouden. --------------------- Vooral zijn uitspraak dat wij hem succes gegund hebben met het onderuit halen van Sam Pormes is lasterlijk. Wij hebben hem alleen maar succes gewenst met het onderzoek. Sam is door Groenlinks gestraft over zijn gebrek aan transparantie in het verleden; dat heeft Groenlinks gedaan met een degradatie. Hiermee is voor ons de zaak afgedaan. Het is niet zo dat wij geloven, dat wat Sam nu zegt over zijn verleden, dat dit dan ook de waarheid is; zoveel vertrouwen hebben we niet in hem. Maar als Sam zo wijs is om voortaan zijn verleden niet meer aan te roeren, dan vinden we dat we dit moeten accepteren. ------------------------- Leo kan verder brullen wat hij wil, dan had hij maar goed onderzoek moeten doen. Maar dat onderzoek van Leo is niet veel meer dan een stukje beunhazerij. Dan hebben we minder moeite met al die RMS-amateurs die zich met hun strijd in de NKRI-slangenkuil wagen en daar grote risico's mee lopen. Leo weet zelf hoe dat gaat. Hij had ook contacten in Ambon, waar hij heel discreet mee om moest gaan; dat heeft hij zelf gezegd. AL DAT VERRAAD-GEBRUL, HET IS PURE HUICHELARIJ! ------------------------ Dat Leo ons (SGM) niet meer mag, laat hij nu weer zien op een erg overtrokken, kinderachtige manier. Moet Leo zonodig ons te pakken nemen, omdat wij uit een interview met Sam Pormes stuk(ken) zouden hebben weggelaten. Terwijl op andere forums allang is gezegd, dat het hier alleen gaat om een zinsdeel, dat we gemist hebben, maar zonder opzet. Leo is dus bezig met beschadigingcampagne tegen ons. -------------------- Van wat Leo Reawaruw over ons beweert, is geen woord te vertrouwen. Hij zal het allemaal wel goed bedoelen, maar hij is een fantast. Als het beeld van de RMS moet worden bepaald door een straatvechter als Leo Reawaruw, dan zou voor ons de RMS ook niet de moeite waard zijn. Maar gelukkig bestaat de RMS over het algemeen uit verstandige mensen. ----------------------- Selamat Berdjuang, ----------------------- Secr. Gerakan Maluku. 2. Verraad of Amateurisme? ------------------ Groningen, 3-1-2007 ----------------- Edv jth, ------------------------ Je schrijft op Maluku.Pagina-Forum het volgende: ----------------------- (Citaat) Vroeger was Sam een radicale RMS strijder, nu is hij een eenzaam en zielig figuur geworden. Maar dat heb je als je te hoog grijpt, dan kun je ook behoorlijk naar beneden vallen. Het geld en macht heeft hem helemaal kapot gemaakt, en nu??? De zogenaamde regering in ballingschap o.l.v. dhr.Tutuhatunewa, een figuur om medelijden mee te hebben. Geen toekomst voor ons met hem en de zijnen.Habibie is net geïnstalleerd als ambassadeur in Nederland en wie lopen achter zijn kont aan, ja ja, veel bekende dames en heren die vroeger aangesloten waren bij de BP en andere organisaties. Deze dames en heren zijn niet meer te vertrouwen. Wie moet je wel vertrouwen tegenwoordig????Saluut, generatie2 (Einde Citaat). -------------------- Jouw beschrijving is onzes inziens redelijk juist. Anderen kraaien bij het minste of het geringste verraad, maar jij legt de vinger bij de zere plek: we hebben hier te maken met mensen die op eigen houtje de strijd willen voeren, door op al of niet legale wijze beslag te leggen op grote sommen geld, en er dan mee aan de haal te gaan. Voor hun besef doen ze dat niet voor zichzelf, maar voor het goede doel van de bevrijding / economische opbouw van Tanah Air Maluku. Ze opereren op eigen houtje en sluiten anderen buiten – allemaal voor het goede doel. ----------------------- In dit rijtje passen onzes inziens de Molukse kerkleiding in de Jaren 90, het Hoofdbestuur van de BP, maar ook Sam Pormes, en het gebeurt ook nog op kleinere schaal. Ze denken dat ze professioneel te werk gaan, maar ze handelen in feite als amateurs. ---------------------- Het is terecht dat jij en anderen het vertrouwen in hen opzeggen. Vroeg of laat gaan dit soort strijders op de fles, en jawel, hoe eerder hoe beter. We zien het keer op keer voor onze ogen gebeuren. ------------------------- Alleen hoort volgens ons dhr. Tutuhatunewa NIET in dit rijtje thuis. Je kunt de RMS-President in Ballingschap van alles verwijten: laksheid, gebrek aan openheid, gebrek aan doortastendheid en gebrek aan professionaliteit, maar hij heeft nooit geld gehad om daar mee te kunnen stunten. HEM IS JUIST ZIJN WERK ALS PRESIDENT ONMOGELIJK GEMAAKT DOOR AL DIE DAPPERE STRIJDERS DIE ZELF ZO NODIG REGERINGKJE WILLEN SPELEN. ---------------------- Wij stemmen ermee in dat het hele bovengenoemde zootje niet te vertrouwen is en dat er orde geschapen moet worden in de strijdchaos. De verleiding is groot: 'in Indonesië gaat het toch ook zo, je moet je aanpassen', wordt van die kant vaak gezegd. En als de RMS-Regering niets doet, dan doen zij het maar op hun manier. Maar ze beseffen niet dat ze met hun manier van werken het voor de integere leiders onmogelijk maken om hun werk goed te doen, hoe onbeholpen en krampachtig dat vaak ook gebeurt. ---------------------- Wij hebben een integere, krachtige politieke leiding nodig, om de Molukse politiek weer in de greep te krijgen, en het vertrouwen heeft van de rajat. Het huidige kabinet is dat aan het proberen. DE KRACHT VAN DIT KABINET IS DAT ZE WERKT MET GELD VAN DE RAJAT. Iedereen weet dat dit veel te weinig is. We willen ook niet beweren dat dit team het ideale RMS-leiderschap vormt. Maar onzes inziens vormt het wel de BASIS daarvan. Het is nog zo'n beetje de enige Molukse politieke instantie, die geen kenmerken vertoont van corruptie. Daarom verdient de RMS-Regering i.B. ons aller steun. ---------------------- Verraders? Nee, die zien we niet zo. Zelfs Sam Pormes heeft op zijn manier goede bedoelingen. Maar het stikt in de Molukse politiek van de amateurs, die denken dat ze professioneel zijn. We kunnen het beste proberen deze duivelskring te doorbreken door de RMS-Regering te steunen, omdat die in elk geval probeert op een integere manier de RMS-strijd weer op de rails te krijgen. ------------------ En laat de nieuwe NKRI-Ambassadeur maar toekijken wat voor moois wij hier aan het opbouwen zijn! ------------------ Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten wij samenwerken) ----------------- Secr. Gerakan Maluku.