5.2.07

Maluku een Voorbeeld van Verzoening en Vrede voor heel Indonesië.

Contents: 1. Maluku an Example of Reconciliation and Peace for entire Indonesia (Secr. Gerakan Maluku) 2. Religious Leaders praying together for Peace in the Moluccas (Balagu.com; Translation SGM) 1. Maluku een Voorbeeld van Verzoening en Vrede voor heel Indonesië. -------------------------------- Groningen, 2-2-2007 ------------------------------- De kerusuhan heeft kunnen ontstaan omdat de religieuze gemeenschappen in Maluku uit elkaar waren gegroeid. Als antwoord daarop is tijdens de kerusuhan de verzoeningsbeweging Baku Bae ontstaan. Die heeft intussen veel bereikt op het gebied van de toenadering tussen de moslimgemeenschap en de christengemeenschap in Maluku. Onderstaand artikel is daar getuige van. Op het punt van de verzoening is Maluku misschien wel verder dan Poso-Sulawesi. Dat komt door het actieve verzoeningswerk in Maluku. Dit is inderdaad een reden voor Molukkers, moslims en christenen, om trots te zijn. ------------------------------- Wat is de plaats van de Molukse vrijheidsstrijd is dit geheel? Beide kerusuhans, die van 1999 en die van 2004, waren erop gericht de RMS te bestrijden. Tijdens de eerste kerusuhan is de RMS verder opgebloeid, met name in de vorm van de RMS-vlaghijsacties van het FKM. ------------------------------- Nu, na de kleine kerusuhan van 25-4-2004, lijkt ook het FKM ondergronds te zijn gegaan. De vraag is: is de RMS nu dood, of heeft ze zozeer wortel geschoten onder de Molukse bevolking, en voelt ze zich zo sterk, dat ze voorlopig openbaar optreden achterwege kan laten, in afwachting van betere tijden? Ze heeft toch al laten zien dat ze er is! Moses Tuwanakotta heeft er negen jaar gevangenis voor gekregen. Een beter bewijs dat de RMS leeft in Maluku is er niet! ---------------------------- Wij geloven dat laatste ook. RMS-ers zijn wel voor vrijheid en onafhankelijkheid van Maluku, maar ze zijn niet tegen een beleid van noodhulp, corruptiebestrijding en verzoening. Activiteiten voor vrede en vezoening zullen niet door de RMS tegengewerkt worden, maar actief gesteund. ---------------------------- Wij wensen alle activiteiten voor Vrede en Verzoening in Maluku veel succes! Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku ------------------------------ 2. Religieuze Leiders bidden samen voor Maluku. Balagu.com; 26-1-2007 Reporter: Rudi Fofid. ----------------- Ambon: ------------------------------- Duizenden aanhangers van de Nahdatul Ulama (NU = de gematigde moslimpartij onder leiding van Abdurahman Wahid) hebben zich op woensdag 24-1-2007 op het Merdeka Plein in Ambon verzameld. Ze hebben geluisterd naar de openbare toespraak door de Algemene Voorzitter van het Centrale Bestuur van de NU, Hadji Hasyim Muzadi. In het kader van de uitvoering van het programma hebben om beurten vijf religieuze leiders een gebed uitgesproken voor de vrede in Maluku. Het programma is een initiatief van de Raad van Gewestelijke Leiders van de NU in Maluku dat uitgevoerd wordt tegelijk met de installatie van een nieuw leidersteam onder voorzitterschap van Muhammad Pelupessy. De vijf geestelijke leider die in deze gebedsronde optraden zijn de moslimleider Hadji Abdul Wahab Polpoke, de Bisschop van de Diocese Ambon Monseigneur PC Mandagi, de ex-Voorzitter van de Synode van de Molukse Protestantse Kerk (GPM), ds . I.W.J. Hendriks, de Boeddhistische Geestelijke Dhyanavira, en de Hindoeleider Wayan Suwira Satria. --------------------------------- Behalve dat zij gebeden hebben voor de versterking van de vrede in de Molukken, hebben zij ook gebeden voor bescherming van het volk tegen verschillende vormen van rampen en corruptie. Voor de gebedsronde heeft de NU-leider Hasyim Muzadi zijn openbare rede gehouden, die langer dan een uur geduurd heeft. De NU-aanhang luisterde met enthousiasme naar wat Mazudi zei over de Islam en de NU-cultuur. Hij spoorde de mensen aan om altijd de vrede te bewaren en om altijd samen te werken met de andere godsdiensten in Maluku. Als dat op consistente wijze gedaan wordt, dan zei Muzadi ervan overtuigd te zijn dat Maluku de inzinking te boven zal komen: "IK BEN OPTIMISTISCH DAT MALUKU DAN OP HET GEBIED VAN TOLERANTIE EN VERZOENING EEN VOORBEELD ZAL ZIJN VOOR DE ANDERE INDONESISCHE PROVINCIES". -------------------------------- Alle mensen kunnen leren van Maluku, zei hij. Muzadi vroeg ook aan de aanhangers van de NU om voortdurend de gematigde vorm van de Islam van de NU te bevorderen, en niet te vervallen in extremisme. Daarom deed hij ook een appel aan de gemeente om de zuiverheid van de islam-godsdienst te bewaren. Want als de Islam verdeeld raakt, dan kan er extremisme ontstaan, die zelfs zover kan gaan dat ze gemakkelijk geprovoceerd kan worden om in conflict te komen met andere godsdiensten, zo benadrukte hij. Muzadi verklaarde blij te zijn bij het zien dat de situatie in Ambon op dit moment al veel beter is dan drie jaar geleden. --------------------------------- Hij prees de Gouverneur Karel Albert Ralahalu, omdat hij erin geslaagd is om de door het Conflict verscheurde samenleving weer bijeen te brengen. Daarom hoopt hij dat de NU-aanhangers door zullen gaan met het stichten van vrede, want de Islam is een Godsdienst van de Vrede, evenals ook de andere godsdiensten. In de Stad Ambon is na het Conflict van 1999, en die van 2004, de situatie nu al veel vrediger. De activiteiten van de burgers zitten nu niet meer zo muurvast als voorheen. De markt, het busstation, de scholen en de centra voor amusement en recreatie worden nu niet langer gemonopoliseerd door één van de gemeenschappen. ---------------------------------- Deze week nog ontstond er op het Busstation Mardika, in het stadscentrum, een gevecht tussen twee chauffeurs van verschillende godsdiensten. Dit gevecht heeft op geen enkele manier de solidariteit van de bevolking opgewekt, zoals vroeger tijdens het Conflict. Muzadi zei dat deze situatie een voorbeeld moet zijn voor de bevolking van Poso, Midden-Sulawesi. In Poso vermengen de extremisten zich nog met de bevolking, maar in Maluku niet meer. Daarom handhaaft de bevolking in Maluku de veiligheid beter, vergeleken met Poso. ----------------------------------- De bisschop van Diocese Amboina, Monseigneur Mandagi zei desgevraagd over de situatie in Maluku, dat hij moet toegeven dat er op het gebied van vrede en verzoening al veel vooruitgang is geboekt. Maar hij zette nog wel vraagtekens bij het probleem van de vluchtelingen, dat nog steeds niet is opgelost, want dit is toch een zaak die te maken heeft met gerechtigheid en mensenrechten. ---------------------------------- In Maluku zijn er op dit moment nog duizenden vluchtelingen; het precieze aantal is niet bekend. Eerst hebben de Sociale Dienst van de Provincie Maluku en het Commando Centrum voor de Bestrijding van het Vuchtelingenvraagstuk cijfers van nog resterende vluchtelingen gepubliceerd van wel 3.800 gezinnen. Dit cijfer zou bij nader onderzoek wel eens kunnen aangroeien tot 8.000 gezinnen, en nog verder tot 15.000 gezinnen. ----------------------------------- Bron: www.balagu.com ; LINTAS AGAMA DOAKAN MALUKU. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku.