2.4.07

Een Dag inwonen bij een Moslimgezin is voor de 20 Dominees te kort.

Een Dag inwonen bij een Moslimgezin is voor de 20 Dominees te kort. (Living one Day with a Muslim Family is too short for the twenty Clergymen) ---------------------------------------- Radio Baku Bae; 23-3-2007 ---------------------------------------- Reporter: Asni Rahayu Wakanno ----------------------------------------- Ambon: ----------------------------------------- Veertien uur samenleven met een moslimgezin, van 18.00 uur tot 8.00 uur, de volgende dag, dat gaat voor het gevoel van de 20 dominees van de Molukse Protestantse Kerk(GPM) te snel. Dat is het resultaat van de evaluatie van de Inwoningactie, waarbij door de dominees zeer fundamentele menselijke grenzen werden overschreden, namelijk die van een andere religie. Dit is voor hen een te korte tijd. "Wat voor de dominees zo teleurstellend was, is dat de actie te snel voorbij was; het is hun wens om in een vervolgactie twee of drie dagen lang geplaatst te worden", zo verklaarde de Directeur van het Instituut voor Inter-Religieuze Zaken in Maluku ( EL.AI.EM), Jacky Manuputty, op vrijdag 23-3-2007 voor Radio Baku Bae in Ambon. ----------------------------------------- Zoals gisteren door Radio Baku Bae bericht, zijn een 20-tal dominees van de Molukse Protestantse Kerk (GPM), verspreid over 20 woningen van moslims in de Stad Ambon, om in de regio Ambon inter-religieuze relaties aan te knopen. Het doel van deze onderneming is om te bereiken dat er niet plotseling weer een ramp gebeurt. Maar ook om stigma's, die de ene gemeenschap tegen de andere heeft, uit de weg te ruimen, om onderlinge verdachtmakingen uit de wereld te helpen, om een betere sfeer van tolerantie te scheppen, door het leren kennen van tijden en van de manier waarop de erediensten van de andere godsdienst worden gehouden, en om het angstgevoel, dat is veroorzaakt door het trauma van het Menselijke Conflict van enkele jaren geleden, weg te nemen. ------------------------------------------ "Op grond van de evaluatie van één dag inwonen bij een moslimgezin, was de spanning die de 20 dominees aanvankelijk voelden, uiteindelijk niet zo erg", verduidelijkte Manuputty het resultaat van de actie, en hij voegde daaraan toe, dat de Inwoningactie veel stof tot nadenken heeft gegeven en nog steeds getraumatiseerde mensen rust heeft geeft. ------------------------------------------- Een opvallende ervaring binnen deze actie is bijvoorbeeld die van Dominee Wenno, die geplaatst was in het huis van Maryam Sangadji in de wijk rond de Islamitische Hogeschool (STAIN) Ambon, in Batumerah, Onderdistrict Sirimau. Aanvankelijk maakte deze wijk een onheilspellende indruk op omliggende wijken, want gedurende het hele sociale conflict was deze wijk één van de wijken waar Christenen niet konden passeren zonder gevaar te lopen. ------------------------------------------- Maar toch kon Dominee Wenno, die zelf ook een vrouw is, nu wel tegenspreken dat deze wijk gevaarlijk is. Zij hoefde bij het binnenkomen alleen maar zich te verstaan met de heer des huizes. En inderdaad was er tegen (het betreden van) het huis van Yam, de roepnaam van Miryam, voor hem geen bezwaar. ------------------------------------------- Op het gezicht van ds. Wenno stond een glimlach gegraveerd, toen zij de pas anderhalf jaar oude baby van Yam bezig zag met het leeghalen van haar tas en het al kraaiend op de grond gooien van de inhoud ervan. Tijdens de hele Inwoningsactie van 14 uren lang in de STAIN-wijk heeft Domina Wenno voortdurend een veilig en vredig gevoel gehad.