2.4.07

Zonder Pantjasila valt Indonesië in negen Staten uiteen

Zonder Pantjasila valt Indonesië in negen Staten uiteen. (Without Pantjasila Indonesia will possibly fall apart into nine States) Suara Merdeka; Cyber News; 27-3-2007. Jogjakarta: De Voorzitter van het Hoofdbestuur van de Partij, die zich het Lot aantrekt van de Nationale Samenleving(PPRN), de gepensioneerde Brigade-Generaal Tarida Sinambela, zei dat zonder de Pantjasila deze volksstaat misschien in negen staten uiteen zal vallen. Dat is de reden waarom de grondleggers van onze staat de Pantjasila hebben ontworpen als een fundament van de volksstaat. Om de relaties tussen het gewone volk en de politieke leiders te versterken, is het nodig dat er een brug bestaat, die de verschillende beleidssectoren met elkaar verbindt. Van dit gezichtspunt uit is er de PPRN, om een brug te slaan naar de kleine man. Want deze partij richt zich op de kleine man. "Als dit volk niet gebaseerd zou zijn op de Pantjasila, dan zou ik niet weten wat er gebeurt. Misschien valt het dan in negen staten uiteen", zei Tarida Siambela, toen hij op dinsdag 27-3-2007 in het Jogja Expo Centrum, Jantistraat, Jogjakarta, de Districtsraad van het District Jogjakarta installeerde. De installatie van Bestuurders van de Districtsraad van de PPRN in het District Jogjakarta, die door duizenden leden en sympathisanten van deze politieke partij zijn bijgewoond, verliep in een opperbeste, maar toch waardige stemming. Als Voorzitter van deze Districtsraad werd H. Ray Sitoresmi Prabuningrat geïnstalleerd, met als Vice-Voorzitters Mr. Budi Santosa en de econoom Arnabun, en als Secretaris de econoom Bachtanisyar Basyir. Met de bevestiging van H. Ray Sitoresmi Prabuningat als Voorzitter van de Districtsraad was zij de enige vrouwelijke partijvoorzitter in Jogjakarta. Nu is inderdaad volgens de bestuurlijke voorschriften 30% van de leden vrouwelijk, en de rest mannelijk. Verder zei Tarida Sinambela, dat het verblijf van de PPRN in de politieke arena van Indonesië enkel en alleen bedoeld is om te strijden voor het welzijn van het volk, dat tot nu toe absoluut niet de nodige aandacht ontvangen heeft van de machthebbers(de Regering). Het bestaan van deze partij, zo zei hij, is tegelijkertijd gericht op de samenwerking van de volksgenoten in heel Indonesië onderling. "Wij bestuurders zijn het er al over eens dat we niet moeten denken aan onze privébelangen, maar eerder de belangen van de kleine man voorop moeten stellen", zei Tarida Sinambela in zijn rede. Als nieuwe partij heeft de PPRN de Pantjasila hoog in het vaandel en zij baseert zich op de Grondwet van 1945 en het geloof in de Al-ene God. Daarom is hij er dankbaar voor dat de PPRN kan meedoen in de politiek en wordt geaccepteerd door de bevolking van Jogjakarta. "Wij zijn aanwezig om op te komen voor de belangen van het volk", zei hij en hij voegde daaraan toe, dat het niet verkeerd zou zijn als de burgers van Jogjakarta zich verbonden aan de PPRN. Ondertussen zei de Voorzitter van de Districtsraad van de PPRN in Jogjakarta, H. Ray Sitoresmi Prabuningrat, dat de oorzaak van het lijden van het volk en de onrechtvaardigheid waaraan het wordt blootgesteld bestaat uit allerlei vormen van corruptie, die in dit geliefde land woeden. En een zeer gepaste oplossing daarvoor is om onmiddellijk de corruptie in te perken. Om dat te kunnen doen moeten we met onszelf beginnen. Dat betekent dat we onze voornemens niet moeten corrumperen, en ook niet onze verplichtingen en onze gezamenlijk afspraken om naar elkaar om te zien, dat we die niet moeten corrumperen. "Dat herinnert ons aan de wijze boodschap, die aan onze strijders is gegeven, namelijk: "Kent Uzelf en neemt een moedige houding aan", zei Sitoresmi. En nog belangrijker is, zo zei zij, dat het doel de middelen niet heiligt. Dat betekent dat wat voor doel wij ook willen bereiken, dat we daarbij op de juiste manier moeten handelen. "Als oosterlingen, en temeer als Javanen, moeten wij om onze doelen te bereiken altijd de nodige wijsheid in acht nemen, naar 's lands aard", zei hij. Des te meer moet volgens de visie van de PPRN het volk bevrijd worden uit de kluisters van het lijden en de ongerechtigheid. Deze visie, en geen enkele andere, wordt volgens Sitoresmi beleden door alle partijleden en sympathisanten, die hun bescherming gezocht hebben onder de paraplu van de PPNR. Bron: www.ambon.com ; TANPA PANCASILA, RI PECAH JADI 9 NEGARA.