8.5.07

Transparant Onderzoek geëist naar recente Bomaanslagen in Ambon

Contents: 1. Transparant Investigation needed in the Case of Recent Bombing Attacks in Ambon (Secr. Gerakan Maluku). ------------------------------- 2. ELAIEM strongly rejects the Hidden Agenda of Terrorrist Actions in Ambon(Radio baku Bae; Translation Secr. Gerakan Maluku) -------------------------------- 1. Transparant Onderzoek geëist naar recente Bomaanslagen in Ambon. ------------------------------- Groningen, 5-5-2007 -------------------------------- Anno 2007 wordt er weer geprobeerd om in de Molukken onlusten te provoceren. Dat gebeurt door een reeks bomaanslagen. Zoals gebruikelijk gebeurt dat weer in april, ter gelegenheid van de RMS-herdenkingen. Dit om de RMS de schuld in de schoenen te kunnen schuiven. Maar de RMS doet alleen nog schuchtere pogingen om de RMS-vlag te hijsen, en dat lukt maar nauwelijks omdat er een enorme gewapende macht paraat is om dat te verhinderen. --------------------------------- Wie doen dat dan wel? Dat moet natuurlijk onderzocht worden. Nu eisen Molukse christenen en moslims samen, dat dit op een transparante manier gebeurt. ---------------------------------- Blijkbaar is deze extra eis van transparantie nodig. Transparantie in de NKRI is niet gebruikelijk. Kijk maar naar het onafhankelijke onderzoek dat in het Vredesakkoord van Malino II is geëist naar de Onlusten 1999-2002. Dit onderzoek, het is de vraag of het überhaupt heeft plaatsgevonden. Er is in elk geval geen enkel resultaat openbaar gemaakt. Zo gaat dat in de veelgeprezen Indonesische Eenheidsstaat NKRI: wat fout is systematisch in de doofpot stoppen. ---------------------------------- Heeft het eisen van een transparant onderzoek dan nog wel zin? Niet, als je de eis stelt, en als er niks gebeurt, het er dan bij laat zitten. DOORZETTEN IS EEN ABSOLUTE NOODZAAK. ---------------------------------- Molukse christenen en moslims kunnen samen wat bereiken door karakter te tonen. Dan zullen ze ook wel door de internationale wereld geholpen worden. Van de steun van de RMS kunnen ze bij voorbaat verzekerd zijn. ---------------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. --------------------------------- 2. ELAIEM wijst met Kracht Geheime Agenda achter Terreuracties in Ambon af. -------------------------------- Radio Baku Bae; 2-5-2007 -------------------------------- Reporter: Halid Sabban -------------------------------- Ambon: -------------------------------- In verband met de serie bom- en granaatexplosies in Ambon in de laatste tijd, heeft het Inter-Religieuze Instituut van Maluku(ELAIEM) op 2 mei in Ambon via de een persbericht uitgegeven, waarin ze de geheime agenda daarvoor, en de initiatiefnemers van de recente serie bomaanslagen in Ambon, met kracht veroordeelt. ---------------------------------- Zoals reeds eerder bericht, namelijk op woensdag 2 mei, om 4.30 uur Oost Indonesische Tijd, heeft er nu weer een terroristische granaataanslag plaatsgevonden. Deze keer was het doelwit de Grote Al Fatah Moskee in Ambon. Daarvoor, op woensdag 25 april in de avonduren, en op donderdag 26 april overdag hebben bom- en granaatexplosies plaatsgevonden in de wijk Mardika in Ambon. ---------------------------------- Middels een persbericht, ondertekend door Jacky Manuputty, Hasbollah Toisuta, Abidin Wakanno, Zairin Salampessy, Oliva Lasol, Warni Belo en Onya Ely, heeft ELIAEM deze terroristische bomaanslagen, en met name ook dat daarvan religieuze instellingen het doelwit zijn, krachtig veroordeeld. ----------------------------------- Volgens ELAIEM is naar hun waarneming de granaataanslag op het terrein van de Grote Al Fatah Moskee onderdeel van een systematisch opgezette poging om de weerbaarheid van de samenleving te ondermijnen; daarvoor worden religieuze symbolen, die een grote collectieve gevoelswaarde hebben, aangevallen. ----------------------------------- Ze is ervan overtuigd dat deze aanslagen mogelijkerwijs zijn uitgevoerd, omdat voorgaande bomaanslagen in de haven Yos Sudarso, op het busstation Mardika en op Mutiaraweg in Mardika, hebben gefaald om de bevolking te provoceren tot onderlinge gevechten. ----------------------------------- Daarom dringt zij er bij het veiligheidsapparaat op aan om een gedegen, snel en transparant onderzoek uit te voeren naar de personen en/of groep, die achter deze serie bomaanslagen en aanvallen op religieuze instellingen zitten, en geeft zij haar volle steun aan dit onderzoek. ----------------------------------- Tevens doet ELAIEM een beroep op de massamedia om een evenwichtig beeld te schetsen van de weerbaarheid van de bevolking, gebaseerd op de feitelijke situatie te velde. ----------------------------------- ELIAEM hecht veel waarde aan de sociale reïntegratieprocessen en de weerbaarheid van de bevolking, die zichtbaar hebben bijgedragen om het hoofd te bieden aan de provocatieacties. En ook aan het stimuleren van de bevolking om meer onderling vertrouwen te hebben, door middel van communicatie en intensieve dialoog onder vrienden, tussen religieuze groepen en binnen de families. ------------------------------------ "Wij zullen intensief aandacht schenken aan de bomaanslagen, die in de laatste tijd in Ambon hebben plaatsgevonden. Deze serie gebeurtenissen is een vorm van terreur tegen de weerbaarheid van de bevolking , die al in vrede leeft", aldus de woordvoerder van ELAIEM tijdens bovengenoemde persconferentie. ------------------------------------ Bron: www.radiovoxpopuli.com ; www.ambon.com ; ELAIEM MENGUTUK KERAS AGENDA TERSEMBUNYI DI BALIK AKSI TEROR AMBON.