11.4.07

ALGEMENE VERKLARING FKM-RMS MALUKU

PRESIDIUM van het FRONT voor de SOEVEREINITEIT VAN MALUKU voor de REUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (FKM/RMS) ------------------------- ALGEMENE VERKLARING --------------- aan de Molukse Gemeenschap, waar ook ter Wereld, en in het bijzonder de Strijders. -------------------------------- Geachte Leden van het Molukse Volk ----------------------------- Hierbij deel ik U mee dat voor de versterking / voor het potentieel van de strijd voor de teruggave van de soevereiniteit van de RMS door de Indonesische Eenheidsstaat, het leiderschap van de FKM/RMS Afdeling Europa toevertrouwd blijft aan dhr. Umar Santi, die actief bezig is met zijn taken ter consolidatie van de organisatie van het FKM/RMS in Europa, en haar diplomatieke activiteiten. ---------------------------- Voorlopig blijft het ook nodig dat hij belast wordt met diplomatieke taken in de USA, Australië en de Zuid-Pacific, en dat hij zijn activiteiten voortdurend coördineert met de bestaande organisaties, die op dit moment het strijdpotentieel vormen, en dat hij ook regelmatig rapport uitbrengt bij het Presidium FKM/RMS in Tanah Air. Om zijn consolidatiewerk goed te kunnen uitvoeren is het te hopen dat hij snel een personele structuur kan opbouwen, die bestaat uit verschillende leden van de Molukse Gemeenschap in Nederland. ---------------------------- Gezien het feit dat de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het presidium van het FKM/RMS in een juridisch proces verwikkeld is, zal, dhr. Theo Tuankotta, als woordvoerder van de Voorzitter van het DB van het FKM/RMS blijven functioneren. Met dat doel zal de coördinatie van de werkzaamheden van de beide bovengenoemde functionarissen van het FKM/RMS in Nederland verbeterd worden. ---------------------------- Wij erkennen dat ieder mens, wie hij ook zij, zwakheden heeft en tekortkomingen vertoont. Daarom vraag ik U allen als strijders en als volk, om elkaar te steunen. Laten we de tekortkomingen van onze medemens bedekken door die door anderen te laten compenseren. ---------------------------- MENA MURIA ------------------------------ Amboina, 4-4-2007 --------------------------------- Met mijn Hoogachting van vanuit Tanah Air, --------------------------------- Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS --------------------------------- Semmy Waileruny. --------------------------------- Contact en Informatie: Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS in Ambon/Maluku. Email: alifuru@casema.nl . Tel. 06-23307474; Fax: 084-7590162.