16.6.07

Ontwikkelingshulp geen Alternatief voor Vrijheidsstrijd

Ontwikkelingshulp geen Alternatief voor Vrijheidsstrijd. --------------------------- Groningen, 15-6-2007 --------------------------- In de kop van het onderstaande artikel uit TROUW, 12-6-2007, wordt ontwikkelingshulp aan de Molukken voorgesteld als HET alternatief van de nu levende generaties Molukkers voor de RMS-vrijheidsstrijd. Of dit ook de mening is van de geïnterviewden Eli Rinsampessy en Trientje Tatipikalawan, of zelfs van de journalist George Marlet, dat is de vraag. De redactie van TROUW heeft het ervan gemaakt, EN WIJ ZIJN HET DAAR NIET MEE EENS. --------------------------- Ongetwijfeld zijn er Molukkers die persoonlijk liever hun energie en geld steken in humanitaire/sociale/economische hulp aan Maluku, dan aan de vrijheidsstrijd (lobbyen voor de onafhankelijkheid/soevereiniteit), maar dat wil niet zeggen dat ze de vrijheidsstrijd overbodig vinden. --------------------------- Anderzijds mag de RMS-Regering in Ballingschap wel eens wat actiever zijn op het gebied van de humanitaire hulp. Ze kan zich er, om mee te beginnen, positief over uitspreken. Verder kan ze een rol gaan spelen bij de coördinatie van economische en humanitaire projecten in Maluku. En tot slot kan ze ook zelf speciale economische projecten in Maluku beginnen, onder de RMS-vlag. Daar is op de discussiemiddag DJIWA RMS in Bovensmilde op 11-6-2007 ook om gevraagd. --------------------------- Natuurlijk kan dit alleen maar lukken als de RMS-regering voldoende bestuurskracht en fondsen ter beschikking heeft, en als de NKRI niet tegenwerkt. Dus zo gemakkelijk is het niet, als de intentie en de daadkracht op het te proberen maar aanwezig is. --------------------------- De RMS-strijd bestaat niet alleen maar uit lobbyen. Ook het onderhouden van intensieve contacten met onze volksgenoten in Tanah Air Maluku, en het ondersteunen van hen op allerlei manieren, ook sociaal/economisch, hoort erbij. Economische hulp kan en moet een vast onderdeel van de RMS-strijd worden. Natuurlijk moet er daarbij wel voor gewaakt worden dat niet de bezetter van Maluku, de NKRI, daarvan profiteert in plaats van de bevolking. Maar als de RMS de slag te pakken heeft, KAN SOCIAAL/ECONOMISCHE HULP ZELFS EEN GESCHIKT MIDDEL ZIJN IN HAAR VRIJHEIDSSTRIJD. ----------------------------- Deze ontwikkeling is al gaande, maar ze is slechts in een pril stadium. Er is nog een lange weg te gaan om een volwaardige, moderne RMS-strategie te ontwikkelen, waarin ook de sociaal/economische hulp een passende plaats heeft. --------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku.