21.5.07

Ambon gaat Illegalen aanpakken

Contents: 1. Ambon going to deal with Illegals (Secr. Gerakan Maluku) 2. City Government going to check Identity Cards, and Illegals will be returned Home (Website Ambon-Stad; Translation SGM). ---------------------------- 1. Ambon gaat Illegalen aanpakken. ------------------------ Groningen, 16-5-2007 ----------------------- Als iemand zich in de Stad Ambon wil vestigen moet hij/zij daar een vergunning voor hebben. Dat dit voor de Onlusten van 1999-2002 niet voldoende geregeld was heeft mede geleid tot de Onlusten(Kerusuhan) en de intensiteit ervan. Enerzijds werden migranten ervan verdacht dat ze deelgenomen hebben aan de provocaties, die geleid hebben tot de Onlusten. Anderzijds is de kerusuhan aangegrepen om grote aantallen migranten, vooral BBM-ers van Sulawesi te lozen. ------------------ Het probleem is nog steeds actueel, maar de autoriteiten in Ambon treden nu harder op, zoals uit het onderstaande artikel blijkt. De illegalen (migranten zonder geldig persoonsbewijs) komen nog steeds vaak van Sulawesi, maar ook van Ceram. Op Ceram wonen niet alleen maar Alfoeren, maar ook grote transmigrantenkolonies, onder anderen van Javanen, die eigen gesloten gemeenschappen vormen. ------------------- In het artikel is er sprake van dat de illegalen vaak voor problemen zorgen. In dat verband herinneren wij ons dat bij één van de recente bomaanslagen in Ambon de daders getraceerd waren, maar ze in staat waren om naar Ceram te vluchten. -------------------- Maluku heeft veel last van de NKRI, waarin dit soort dingen als normaal beschouwd worden, maar Molukkers verzetten zich hier in toenemende mate tegen. Politiek je eigen boontjes doppen zou je dat kunnen noemen. Dat zijn stappen naar meer zelfstandigheid en daar kun je onder de Indonesische bezetting al mee beginnen. Alleen al daarom is dat toe te juichen. Selamat Berdjuang, -------------------- 2. Stadsbestuur gaat Persoonsbewijzen controleren en Illegalen worden naar Huis gestuurd. -------------------- Website Ambon-Stad, 16-5-2007 ------------------------ Ambon: ------------------------ Ilegalen, die geen burgers zijn van de Stad Ambon en niet in het bezit zijn van een geldig persoonsbewijs, zullen door het bestuur van de Stad Ambon tot de orde worden geroepen en naar hun gebied van herkomst worden teruggestuurd. ----------------------- Deze maatregel is noodzakelijk omdat de aanwezigheid van ILLEGALEN van buiten de Stad Ambon, en het feit dat ze niet in het bezit zijn van een duidelijk identiteitsbewijs, EEN GROOT POTENTIËEL GEVAAR betekent voor de bevolking, afgezien daarvan, dat dit verschillende sociale problemen met zich mee kan brengen. ---------------------- Het Hoofd van de Dienst Bevolking van de Stad Ambon, Dra. Helena Maail, maakte gisteren duidelijk dat het haar beleid is illegalen in de Stad Ambon onmiddellijk terug te sturen naar hun gebied van herkomst en dat dit beleid een directe instructie is van de Burgemeester van Ambon, als de hoogst verantwoordelijke instantie. ---------------------- Als eerste stap zullen volgens de uitleg van Maail razzia's worden uitgevoerd naar bewoners die geen Ambons persoonsbewijs op zak hebben. Zij die geen persoonsbewijs hebben worden tot illegaal verklaard. Hopelijk zal met de razzia's spoedig kunnen worden begonnen, en wel eind mei aanstaande. ----------------------- "Dus voorlopig houden wij razzia's naar bewoners, die geen persoonsbewijs hebben; dat is in elk geval het beleid van de Burgemeester, maar de Burgemeester heeft ons ook geïnstrueerd dat we ze naar hun gebied van herkomst terugsturen, zodat ze voor de burgers en het stadsbestuur van Ambon geen probleem zullen worden", zei ze. ------------------------- Naar waarneming van de pers op het moment dat de Afdeling Ruimtelijke Ordening bezig was met een inspectie in het gebied A.J. Patty, hebben een groot deel van de illegalen met persoonsbewijs zich daar gevestigd tussen de ruïnes, door er een hutje te bouwen, dat eigenlijk ongeschikt is voor bewoning, maar waar ze wel met hun gezinnen ingetrokken zijn en daar een kleine kiosk begonnen zijn. ------------------------- De meerderheid van deze illegalen komt van Zuid-Oost-Sulawesi of van het eiland Ceram en enkele andere gebieden. Gemiddeld genomen geven ze de verklaring af dat ze al enkele maanden in Ambon verblijven, met het doel om hun geluk te zoeken in de handel. ------------------------- Hun komst verhoogt zichtbaar de bevolkingsdichtheid van de Stad Ambon, en behalve dat geeft ze aanleiding tot het ontstaan van lastige kwesties, waar het Stadsbestuur van Ambon tegenwoordig mee geconfronteerd wordt. --------------------------------- Bron: www.ambon.go.id ; PEMKOT RENCANA SWEEPING KTP, PENDUDUK LIAR AKAN DIPULANGKAN.