20.8.07

RMS Tjakalele-Dansers zijn Ruggengraat van de RMS

Contents: 1. RMS Tjakalele Dancers are Backbone of RMS (Secr. Gerakan Maluku) 2. RMS-Activists say not to be forced and being ready to die (Suara Maluku-Ambon; Translation SGM) -------------- (Discussion with RMS-Ambassadeur on website maluku.pagina - Forum; 17-8-2007) ---------------- 1. RMS Tjakalele-Dansers zijn Ruggengraat van de RMS. ------------ Groningen, 19-8-2007 ------------- RMS-Ambassadeur jth, -------------- Is Abraham Saiyah (zie onderstaand artikel uit Suara Maluku, Ambon) een slachtoffer van foute FKM-praktijken? Dat schijnt U te vinden. Het FKM mag van U dit soort acties niet organiseren omdat dan ondergrondse RMS-ers het slachtoffer worden. -------------- Wij beschouwen Abraham Saiyah en zijn makkers als helden. Voor ons zijn zij de ruggengraat van de RMS. Zij plegen openlijk verzet en dat heeft blijkbaar meer succes dan de geheime strijd van Uw ondergrondse RMS-regering. ------------- Het is ons opgevallen dat behalve de NKRI-machthebbers U en Uw medewerkers de enigen zijn die de RMS Tjakalele-actie veroordelen. Door Uw houding speelt U de NKRI-bezetter in de kaart. Wat moeten wij RMS-ers daarvan denken? U beschuldigt het FKM en Dokter Alex met de NKRI samen te werken. Maar zijn het niet eerder U en Uw medewerkers, die door Uw houding de NKRI-vijand in de kaart spelen? -------------- De RMS-Regering in Nederland verwachtte ook medewerking van U voor de ondersteuning van de RMS Tjakalele-activisten en hun families. Natuurlijk was zij teleurgesteld over Uw afwijzing van de actie. Als zij de namen van Uw opdrachtgevers kent, wat voor een indruk moet de RMS-Regering dan wel niet van hen hebben? Malu! Of bent U zelf als boodschapper wel geloofwaardig? -------------- En meneer de RMS-Ambassadeur, zou U alstublieft Uw medewerker Pede wat beschaving willen bijbrengen? Mensen de kogel toewensen is toch niet de stijl van Uw ondergrondse RMS-Regering? RMS-ers zijn toch geen wilden? ------------ Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. ------------- 2. RMS-Activisten verklaren niet te zijn gedwongen, en ze zijn bereid om te sterven. --------- Suara Maluku, 30-6-2007 Ambon: --------- De dragers van de RMS-vlag, die vrijelijk actie konden voeren voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tijdens de 14-de Nationale Familiedag (HARGANAS) op het Merdekaplein, hebben verklaard nooit gedwongen te zijn tot het voeren van hun actie. ZE HEBBEN DEZE ACTIE UIT EIGEN WIL UITGEVOERD EN ZE ZIJN BEREID OM TE STERVEN. ------------ Deze verklaring is afgelegd door Abraham Saiya, één van de 31 dragers van de RMS-vlag tijdens een ontmoeting met de pers op het Politiebureau van de Gewestelijke Politie in Ambon voor zijn verhoor door de politie op vrijdag 29-6-2007. ------------ "Wij zijn nooit gedwongen door wie dan ook. Wat wij gedaan hebben op de Nationale Familiedag is 100% onze eigen vrije wil, en dat hebben wij ook aan de President laten zien", zei Saiya. ----------- Volgens hem hebben hij en zijn vrienden voor het voeren van de actie een gesloten bijeenkomst gehouden in het dorp Aboru, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku. Dat was hun eerste bijeenkomst in het kader van de planning en voorbereiding van de actie. -------------- Na de eerste bijeenkomst in Aboru hebben ze elkaar voor de tweede keer ontmoet in Ambon, en wel in een huis in Batu Gantung, Onderdistrict Nusaniwe, Stadsdistrict Ambon. -------------- Zo zag het vergaderschema er uit ter voorbereiding van de actie door de RMS-ers, die plotseling voor de neus van de President stonden, om hun actie uit te voeren op het moment dat de Gouverneur van Maluku, Karel Ralahalu , zijn toespraak hield. -------------- De aanwezigheid van deze nep-tjakalele-dansers, midden op het Merdekaplein, heeft verbazing gewekt bij de aanwezige gasten en genodigden, onder wie de President. Het zit namelijk zo, dat tot dan toe in het programma, als een functionaris aan het woord was, nooit tegelijkertijd een ander programmaonderdeel werd uitgevoerd, laat staan een dansopvoering, want dat zou de concentratie van de mensen afleiden van de redevoering. -------------- En desondanks hebben ze hun dansopvoering kunnen uitvoeren op een rustige, zelfverzekerde manier. Daarbij hielden ze een sabel (parang) of een speer (bambu runcing) omhoog, en er waren er ook die op de trommel (tifa) sloegen of op een schelp (kulit bia) floten. Na elke danspas gaven ze een schreeuw en dan waren ze weer stil en stonden ze stil op het veld, en deden ze alsof ze luisterden naar de rede van de Gouverneur. --------------- Toen kreeg de President het gevoel dat de aanwezigheid van de dansers met ontbloot bovenlijf en uitgerust met strijdwapens, zoals speren en zwaarden, niet erg logisch was en gaf hij aan de Minister van Politie Widodo de opdracht om over deze zaak overleg te plegen met de Militaire Bevelhebber (Pangdam XVI Pattimura) en het Hoofd van Politie van het Gewest (KAPOLDA) Maluku. ------------- Het was ineens een komen en gaan op de eretribune. De Pangdam, Generaal-Majoor van de TNI Sudarmaidy, en Politiechef, Brigade-Generaal van Politie Guntur Gatot Setyawan, en de Politieminister Widodo zag men naar achteren ijsberen. Ook leden van de presidentiële lijfwacht verspreidden zich naar alle hoeken van de tribune. -------------- Nadat de Gouverneur zijn rede had gehouden maakten de nepdansers (28 in aantal) aanstalten om hun dansoptreden voort te zetten en daarbij probeerden ze zich opvallend haastig naar voren te dringen, tot vlak voor de eretribune. Voorgegaan door de schelpfluitist snelden ze in de richting van de eretribune, waar de President en zijn gevolg zaten. Het lukte hen om tot ongeveer vijf meter dicht bij de tribune te komen. -------------- Voor deze actie kregen ze het applaus van de toeschouwers, met name van de gasten van buiten Maluku, omdat ze niet beseften dat er iets niet in de haak was. Pas toen de tjakalele-dansers vlakbij de eretribune waren, werden ze aangehouden door de lijfwacht. Zelfs de Politiechef ging het veld op om de indringers weg te jagen. ----------- Op het moment dat ze gedwongen werden het veld te verlaten liet één van hen plotseling een lap stof op de grond vallen, en deze lap stof was kennelijk een RMS-vlag. Nadat de tjakalele-danser de vlag had laten vallen haastte hij zich om de vlag weer op te rapen en rende hij het veld af. ------------ Toen hij al het veld af was, waren er weer stemmen te horen, die de RMS-kreet uitriepen, namelijk MENA MURIA! Uiteindelijk werden de indringers in de omgeving van het Merdekaplein opgejaagd en snel opgepakt door de politie. Ze werden bont en blauw (babak belur) geslagen. ------------- President Susilo Bambang Yudhoyono nam onmiddellijk maatregelen tegen de indringers die de RMS-vlag gevoerd hadden. De eerste maatregel die hij nam was het veiligheidsapparaat de opdracht geven om onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar wie deze mensen waren en wat voor bedoelingen ze hadden, om ze te vervolgen en een flinke straf op te leggen. -------------- "Ik verzoek U een onderzoek in te stellen, waarom deze met goede bedoelingen uitgevoerde plechtigheid moest worden verstoord door zo'n actie. Als het doel van de actie niet goed blijkt te zijn, dan moeten de daders zwaar gestraft worden, zowel moreel als sociaal. En zo nog erger, als er iets gedaan is dat orde en veiligheid in gevaar brengt, dan is er zeker wel een wet of reglement te vinden, op grond waarvan deze zaak kan worden afgehandeld, want Indonesië is een rechtsstaat", aldus de President. ------------- De President verklaarde bij deze gelegenheid ook dat als hij enkele dagen tevoren de nodige informatie zou hebben ontvangen, dan zou hij op grond hiervan de best mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen hebben, om het hoogtepunt van de HARGANAS-plechtigheid naar behoren te laten verlopen, zodat de orde van deze plechtigheid niet verstoord zou kunnen worden door één of twee zich op onverantwoordelijke wijze gedragende groepen zonder goede bedoelingen. ---------------- "Laat maar, bevoegde instanties zullen deze zaak wel oplossen, daar hoeven wij ons niet in te mengen. Dan zou er misschien wel een situatie kunnen ontstaan, die niet goed is voor Ambon en voor Maluku in het algemeen, terwijl de situatie nu al zo goed is. Ik hoop dat alles zo goed mogelijk geregeld zal worden", benadrukte de President. ------------- Volgens de President moest er nog één ding gezegd worden, namelijk dat als er meningsverschillen zijn tussen de elite en/of sociale leiders onderling, dat dan niet het volk daarvan de dupe mag worden. ------------- "Daarom, als er mensen zijn die onze integriteit als volk en als staat willen ondermijnen, als ze de integriteit van de Indonesische Staat willen aantasten, en de Grondwet willen ondergraven, dan kunnen we geen millimeter toegeven, dan moeten we hard zijn. De integriteit van het volk, de integriteit van de staat, en eenheid en de saamhorigheid tussen volksgenoten, dit alles moet hoog gehouden worden. Ik laat dat over aan de gewestelijke bestuurders om dit zo goed mogelijk te regelen", aldus de President. --------------- Bron: Kopie uit SUARA MALUKU, Ambon, met dank aan Ferry de Fretes, Nijmegen ; AKTIFIS RMS MENGAKU TIDAK DIPAKSA DAN SIAP MATI. -------------- Vertaling: Secr. Gerakan Maluku