12.11.07

Titel Gouverneur voor Dokter Alex een Propaganda-Offensief

Contents: ------------- 1. Title of Governor for Dr. Alex a Propaganda-Offensive 2. Candidature for Governorship of Alex Manuputty a Step Forward ----------------------- 1. Titel Gouverneur voor Dokter Alex een Propaganda-Offensief. ---------------------- Groningen, 5-11-2007 ---------------------- Dokter Alex Manuputty staat op de Indonesische opsporingslijst(DPO); sterker nog, de NKRI-bezettingsautoriteiten en de huidige Gouverneur van Maluku schreeuwen om het hardst, dat hij wegens staatsondermijning en separatisme door Amerika moet worden uitgeleverd. ------------------------ Nu wordt hij door een moslimpartij en de advocaat van de RMS-Tjakalele-activisten voorgesteld als kandidaat voor het Gouverneurschap van Maluku in 2008. Mr. Hatane is een doorgewinterde advocaat in FKM-zaken. Waarom gaat hij met een moslimpoliticus (Made Rahman Marasabessy) in zee om zo'n voorstel te doen? -------------------- Stel dat de Indonesische overheid hieraan meewerkt en Dokter Alex voor de duur van de verkiezingen onschendbaarheid geeft, is er dan garantie dat deze soepele houding na de verkiezingen aanhoudt? Voor hetzelfde geld wordt dan niet alleen Dokter Alex alsnog opgesloten, maar ook al diegenen die op hem hebben gestemd. Dat is het scenario waar veel RMS-ers bang voor zijn, en terecht: zo kwaadaardig is de bezettingsmacht van de Gordel van Smaragd wel. -------------------- De enige optie voor Dokter Alex om terug te gaan naar Tanah Air Maluku is om dat ondergronds te doen, en van daaruit de FKM/RMS-strijd mee te helpen leiden. Voor iemand die Semmy Waileruny verwijten heeft gemaakt, dat hij niet enthousiast genoeg meedoet met RMS-vlaghijsacties, is dit het enige alternatief voor terugkeren naar Maluku onder de huidige NKRI. --------------------- Waarom dan toch zo'n voorstel? -------------------- Voor de advocaat is dat misschien, dat zo de aandacht van zijn cliënten, de RMS-Tjakaleledansers, wordt afgeleid. Een strategie voor lagere straffen. Daar is hij advocaat voor. -------------------- Voor het FKM kan deze strategie een middel zijn voor meer publiciteit. Praten over de mogelijkheid van een FKM/RMS-verwinning kan positief werken. Het is een aanval op de Indonesische voorstelling van zaken, dat de RMS een onbeduidende splintergroepering is. Als dit beeld overheerst, is de RMS sowieso verloren. Het is helemaal niet slecht om het schijnbaar onmogelijke als mogelijk voor te stellen en er dan je acties op toe te spitsen. Zo is een onbekende RMS in de wereld op de kaart te zetten. Zo zal een vergeten RMS weer serieus genomen kunnen worden. -------------------- Het is niet goed om lacherig te doen over de voorstellen van het duo Marasabessy/Hatane. Het voorstel hoeft niet kritiekloos geïmplementeerd te worden, de situatie van de RMS is anders dan van de GAM, maar we kunnen er samen verder constructief over nadenken. De Atjehers hebben er al iets mee bereikt. De initiatiefnemers hebben duidelijk de Atjehse Gouverneur Irwandi Jusuf als voorbeeld genomen. Deze is uit de GAM gestapt en is nu gekozen tot Gouverneur van Atjeh. Wie niet sterk is moet slim zijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om hoe het RMS-ideaal verwezenlijkt wordt, maar dat het verwezenlijkt wordt. -------------------- Nog even dit: wij (SGM) zijn niet verantwoordelijk voor een aantal feitelijke onjuistheden die in het onderstaande artikel staan. -------------------- Selamat Berdjuang, -------------------------- 2. Kandidatuur van Alex Manuputty voor Gouverneurschap Stap vooruit (Hatane). ------------------------- 31-10-2007 ------------------------ Reporter: Jossy Linansera. ------------------------- Ambon: Het plan voor het kandideren van de Executieve Leider van het FKM, dokter Alex Manuputty voor de functie van Gouverneur, zoals dat door onlangs door de Partij voor Gerechtigheid en Welzijn (PKS) naar buiten is gebracht is een veel besproken onderwerp geworden binnen de samenleving van Maluku, omdat Manuputty bekend is als een felle voorvechter van de terugkeer van de RMS-staat. ------------------------ Manuputty staat op dit moment op de opsporingslijst van Indonesische Politie, omdat hij de vlucht genomen heeft naar Los Angeles, USA, nadat hij kans heeft gezien om te ontsnappen uit het Huis van Bewaring van Waiheru. Hij is toen, in 2004, uit Maluku gevlucht naar Los Angeles en is daarna helemaal uit het oog verloren. --------------------------- Een praktiserend advocaat in de Stad Ambon, mr. Antony Hatane, heeft op woensdag 31-10-2007 tegenover de pers verklaard dat hij de kandidatuur van Manuputty, die een medische achtergrond heeft en in dienst is geweest van het Gezondheidsministerie van Maluku, ziet als een stap vooruit in de politieke wereld van Maluku. ---------------------------- Volgens Hatane is de kandidaatstelling van de FKM/RMS-voorman als Gouverneur, zoals die door de PKS naar voren is gebracht, een opvallende zaak. "Ik ga ervan uit dat ik er niet naast zit, dat als zelfs de PKS de kandidatuur van Manuputty als Gouverneur stelt, dit een stap vooruit is op het democratische feest in Maluku in het komende jaar 2008. Het is logisch, en tegelijkertijd opmerkelijk. Wettelijk gezien zijn alle burgers hiervoor gerechtigd en hiertoe bevoegd. In Atjeh was het Atjehse Bevrijdings Front(GAM) ook in staat om haar vertegenwoordiger als Gouverneur te kandideren, waarom dan niet in Maluku?", zei Hatane met klem. ------------------------ Daar moet nog aan worden toegevoegd dat Dokter Alex Manuputty als Indonesisch staatsburger het hetzelfde recht heeft als elke andere kandidaat voor het gouverneurschap in Maluku, zolang betrokkene voldoet aan de daarvoor door de politieke partijen gestelde voorwaarden. In het proces van de verkiezingen voor Gewesthoofd mogen er geen factoren een rol spelen die betrekking hebben op stam, ras en godsdienst. ------------------------ "Wij moeten bezien of de wens van de PKS om Alex Manuputty politiek onderdak te verschaffen op passende wijze gerespecteerd en ondersteund wordt. Dit is een stap vooruit in de politiek in Maluku. We moeten ons spiegelen met de GAM in Atjeh", benadrukte Hatane. ------------------------ Als Manuputty bereid is om zich kandidaat te stellen voor het gouverneurschap in Maluku voor de volgende periode van vijf jaar, voegde Hatane daaraan toe, dan kan daar geen bezwaar tegen bestaan, want de kandidatuur voor Gouverneur of Vice-Gouverneur is het recht van iedere staatsburger. En als dit recht wordt ingeperkt, dan is dit duidelijk een schending van mensenrechten. Dit recht is gegarandeerd in de Grondwet. ------------------------- "Met verwijzing naar de vastgestelde voorwaarden voor toelating tot de kandidatuur van het Gouverneurschap of Vice-Gouverneurschap ben ik van mening dat Dokter Alex daarvoor geschikt is, en dat hij hetzelfde recht heeft als alle andere kandidaten om deel te nemen aan de komende gewestelijke verkiezingen. Zolang maar aan de voorwaarden is voldaan", zette hij verder uiteen. -------------------------- Daar moet nog wel aan toegevoegd worden, dat Dokter Alex niet als leider van het FKM/RMS kan kunnen kandideren, net zo min als mensen die betrokken zijn bij zaken van terrorisme zich kandidaat kunnen stellen voor de functie van Gouverneur of Vice-Gouverneur, als niet aan de voorwaarden voldaan wordt. -------------------------- Hatane is van oordeel dat het naar voren brengen van de kandidatuur van de Secretaris-Generaal van het FKM voor het komende gouverneurschap van Maluku, geen hevige discussies in de Molukse samenleving teweeg zal brengen. -------------------------- "De samenleving van Maluku is nu politiek volwassen. Als de Secretaris-Generaal van het FKM zich kandidaat zal stellen, dan geloof ik niet dat dit veel discussie onder het Molukse publiek zal losmaken. Persoonlijk ondersteun ik het voorstel dat door de Afdeling Maluku van de PKS naar voren is gebracht", aldus Hatane.