12.11.07

Titel Upulatu Maluku van Jusuf Kalla slechts een Symbool

Contents: --------------- 1. Title Upulatu Maluku of Jusuf Kalla just a Symbol 2. Sirih Pinang Ceremonial in Cultural House Siwalima ---------------- 1. Titel Upulatu Maluku van Jusuf Kalla slechts een Symbool. ----------------- Groningen, 3-11-2007 -------------- Toen in februari 2002 onder leiding van de toenmalige NKRI-Minister van Welzijn, Jusuf Kalla, het Malino II Akkoord werd ondertekend, was één van de meest opvallende verschijnselen in Maluku de versteviging van de adatinstellingen, die toe begon. Destijds werd de naam van Jusuf Kalla in dit verband niet genoemd. Versterking van de adat was een initiatief van Molukse leiders in het kader van de versterking van de Molukse culturele identiteit en de verzoening tussen de religieuze gemeenschappen. ----------------- Nu, na bijna 8 jaar, krijgt de huidige Indonesische Vice-President Jusuf Kalla de eer in de vorm van een Molukse eretitel. ----------------- Waarom zo'n hoge culturele titel voor een niet-Molukker? Wat zit daar achter? Wat willen de Molukse culturele en politieke leiders daarmee bereiken? Ze gaan wel erg ver; het lijkt wel de uitverkoop van het Molukse eerstgeboorterecht. ------------------- Ervan uitgaande dat de Molukse elite niet helemaal gek is geworden, kunnen we wel een paar dingen bedenken. Het uitreiken van eretitels aan verdienstelijke buitenlanders is een sterk element in de Melanesische cultuur. Leden van de FKMCPR hebben ook chief-functies gekregen in Vanuatu, en laatst hoorden we van een Molukse vrijheidsstrijder, die de boer opging met de mededeling dat hij ook van Papua's zon eretitel gekregen had. Waarom dan niet aan Jusuf Kalla? Molukkers zijn echte Melanesiërs! ------------------ Maar wat voor verdienste heeft Jusuf Kalla nu helemaal voor Maluku gehad? Goed, hij heeft een einde gemaakt aan de kerusuhan. Maar dat deed hij namens de instantie, die de kerusuhan in Maluku ook begonnen was, namelijk de politieke elite van de NKRI. Daar hoort JK volop bij, als multimiljonair, en als GOLKAR-corifee. Hij doet zijn werk niet voor het Molukse volk, maar voor het instandhouden van het koloniale NKRI-rijk in de Indonesische archipel. ------------------- En toch krijgt hij zo'n hoge titel van de Molukse leiders, die het welzijn van het Molukse volk hoog in het vaandel hebben. Nou, misschien willen ze het volgende bereiken: -------------------- 1. Dat Jakarta niet weer een kerusuhan in Maluku gaat provoceren en daar terroristen op loslaat. Molukkers hebben daar de schrik goed te pakken. 2. Om de harten in Jakarta week te maken voor het toekennen van budgetten, die Ambon zo bitter nodig heeft. --------------------- Misschien willen de Molukse leiders ook wel van het imperialisme af, maar ze zitten zo in de klem, dat ze tegenovergestelde signalen afgeven. --------------------- Er zijn al protesten tegen de toekenning van een hoge adattitel voor een hoge niet-Molukse politicus. Bij navraag in Ambon zeggen de mensen dat er een debat gaande is over deze zaak. ------------------------ Maar ze zeggen eenparig ook wat anders, namelijk: DE ADATTITEL VOOR JK IS SLECHTS EEN SYMBOOL. De adattitel die Gouverneur Ralahalu heeft gekregen, dat is de titel die ertoe doet. De Gouverneur is de baas in adat-land en niet JK! -------------------- Nou, dat is een geruststelling. Nu kunnen we weer rustig slapen. Maar oh, wat hebben de mensen het daar moeilijk, kasian, we leven met ze mee, zeker als RMS-ers, maar waarschijnlijk ook de niet-RMS-ers. ---------------------- Selamat Berdjuang, --------------------- 2. Sirih Pinang Ceremonie in Adathuis Siwalima. --------------------- Dagblad Siwalima, 30-10-2007 ---------------------- Ambon: Jusuf Kalla(JK) moest tijdens de Grote Raadgevende Vergadering van Molukse Dorpshoofden, die vandaag, op maandag 29-10-2007 heeft plaatsgevonden in het Adathuis Siwalima, Karang Panjang, Ambon, volgens de traditie sirih pinang gebruiken om de installatie als UPULATU MALUKU te bezegelen. -------------------- Dit heeft de Voorzitter de Stichting van Grote Raadgevende Vergadering van Dorpshoofden, Fachri Sangadji, zondag 28-10-2007 tegenover de pers verklaard. Volgens Sangadji zal JK voor de installatie richtlijnen formuleren voor de Grote Vergadering van Molukse Dorpshoofden, en tegelijk de Vergadering officieel openen. "Behalve JK zal de Grote Vergadering van Molukse Dorpshoofden ook de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu installeren als ADATHOOFD VAN MALUKU", verklaarde hij. --------------------- Hij voegde daaraan toe, dat deze adattitels niet moeten worden gezien tegen de achtergrond van bepaalde politieke belangen in verband met de Presidentiële Verkiezingen en de verkiezing van een Molukse Gouverneur en andere gewestelijke leiders in 2009. ---------------------- "De dorpshoofden blijven neutraal en geven geen steun aan bepaalde politieke figuren. De Raad van Dorpshoofden van Maluku is geen politieke organisatie, maar een organisatie tot instandhouding van de adat en de Molukse cultuur, zozeer zelfs dat een en ander volgens de regels van de adat en de cultuur wordt uitgevoerd", benadrukte Sangadji, die overigens ook radja is van het dorp Rohomini, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku. ----------------------- Volgens hem zal de installatie van zowel JK als Upulatu Maluku bezegeld worden met het opzetten van een kroon en het aantrekken van een staatsiekleed, terwijl bij de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu een hoofdband wordt aangebracht en hem een staatsiekleed wordt aangedaan. "JK en de Gouverneur zullen volgens adatritueel ook pinang sirih tot zich nemen", verklaarde hij. ------------------------- Sangadji verduidelijkte dat de titel UPULATU MALUKU aan JK wordt uitgereikt vanwege zijn betrokkenheid bij Maluku en zijn wens om de onderlinge broederlijke betrekkingen in Maluku, die veel tegenslagen en verleidingen hebben moeten verduren tijdens de sociale onlusten in Maluku, weer op te bouwen, en waarvoor hij hard heeft gewerkt, en ook zijn initiatief voor MALINO II, en de steun aan de radja's bij het herwinnen van hun imago en zelfrespect, in het bijzonder de identiteit van de Molukse adatsamenleving als een eilandengemeenschap", verduidelijkte hij. --------------------------- Speciaal wat betreft de titel ADATHOOFD VAN MALUKU, die is toegekend aan de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu, die is gebaseerd op de overweging van hem als eerste Gouverneur die de eerste verjaardag van de Provincie Maluku op 19-8-2005 heeft ingevoerd, namelijk om met vaste wil en hard werken de onderlinge broederlijke betrekkingen in Maluku, die veel tegenslagen en verleidingen te verduren gehad hebben als gevolg van de sociale onlusten in Maluku, om die weer op te bouwen, en om de adatgemeenschappen ver van de Provinciale Hoofdstad in de gaten te houden en de dorpshoofden te ondersteunen in hun strijd voor het herwinnen van hun imago en en zelfrespect, en vooral van hun identiteit als adatgemeenschappen in een archipelgebied. ------------------ Het toekennen van de adattitels is uitgevoerd door: ----------------- 1. De Radja van Mamala, Abdullah Malawat (Algemeen Voorzitter van de Grote Vergadering van Molukse Dorpshoofden), 2. De Radja van Tawiri, Joseph Tuhuleruw (Algemeen Secretaris van deze Grote Vergadering) -------------------- en als getuigen namens alle dorpshoofden zijn opgetreden: -------------------- 1. F. Salembun (Radja Olilit, District Zuid-Oost-Maluku), 2. Rahael (Radja Watlan, District Zuid-Oost Maluku), 3. De Radja van Wokam, District Aru Archipel, 4. Notje Hentihu (Radja Lisela, District Buru), 5. Junus Pariama (Radja Mamarian, District West-Ceram), 6. Ibrahim Wokas (Radja Goram, District Oost-Ceram), 7. Al Lailossa (Radja Waraka, District Midden Maluku), 8. Lodewyk Maspaitella (Radja Rutong, Stadsdistrict Ambon).