19.3.09

Feestweek 50 jaar Adamistraat in Appingedam

  • Het is vijftig jaar geleden dat de eerste Molukse gezinnen zich in de Adamistraat in Appingedam vestigden. Om bij dit jubileum stil te staan, wordt voor alle Damsters, in het bijzonder voor de Molukse gemeenschap, in augustus een groot feest gehouden.
  • APPINGEDAM — “Eind 1959 en in 1960 kwamen de eerste Molukse gezinnen naar Appingedam”, vertelt Alison Sluijs. Zij is de voorzitter van de werkgroep ‘50 jaar Ada- mistraat’. “Deze mensen waren eerder opgevangen in woonkampen in de Carel Coenraadpolder in Oost Groningen en in Westerbork in Drenthe. Deze mensen waren destijds de eerste Molukkers in heel Nederland die een woning kregen. Aanvankelijk ging het om vier gezinnen, later werden dat er zevenenveertig.
  • In de loop der jaren zijn er ook weer families teruggekeerd naar Indonesië. Alle ouderen hoopten in die begin jaren ooit terug te keren naar de Molukken. Vanuit die gedachte ontstond er in de wijk een hechte gemeenschap. Er ontstond als het ware een dorp, waarin mensen met elkaar meeleven en veel dingen samen doen. Net zoals men dat op de Molukken gewend was.”
  • Maar liefst achttien vrijwilligers van allerlei leeftijden zetten gezamenlijk de schouders onder de organisatie van de festiviteiten. Dat zegt volgens Sluijs veel over de waardering en het respect dat de verschillende generaties voor elkaar hebben.
  • “Van de eerste generatie Molukkers zijn er al mensen overleden. De mensen uit de tweede, derde en vierde generatie en mensen die aangetrouwd zijn voelen nog steeds een grote betrokkenheid. Vooral de Molukkers van de derde en vierde generatie zijn op zoek naar hun identiteit en zijn erg geïnteresseerd in de geschiedenis van hun voorouders.
  • ” Sinds vorig jaar is de werkgroep begonnen met de voorbereidingen van de jubileumfestiviteiten. Voor het programma is veel geld nodig. Een aantal bedrijven heeft al financiële steun toegezegd of artikelen beschikbaar gesteld. “Maar er is nog niet genoeg geld binnen. We zijn nu ook bezig grotere fondsen aan te schrijven. We kunnen het programma van de feestweek pas definitief invullen als we weten hoeveel geld er beschikbaar is. We willen in het programma graag de cultuur en de tradities van de Molukken laten zien. Dan denk je aan een Pasar Malam, workshops en spelletjes. Wij willen deze cultuur graag met iedereen delen. Indien er voldoende geld beschikbaar is, hopen we een beeld of een monument te kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld in de Adamistraat, ter ere van de eerste generatie.
  • ” Voor de ouderen wordt een speciale dag in Damsterheerd georganiseerd. Zij krijgen een culturele middag met hapjes en drankjes. aangeboden.
  • Er wonen momenteel nog vijfendertig gezinnen in de Adamistraat. Zij vormen nog een hechte gemeenschap, al is dat volgens Sluijs met de jaren wel wat minder geworden. “Maar nog steeds zie je dat mensen elkaar opzoeken en helpen bij gebeurtenissen als sterfgevallen, doopfeesten en belijdenissen. Dat gebeurt heel spontaan en vanzelfsprekend”.
  • De festiviteiten in Appingedam staan gepland in de periode vanaf 12 augustus. Sponsors en mensen die mee willen werken aan het programma kunnen zich melden bij Alison Sluijs, telefoon : 0596-624990.