18.3.06

Semmy Waileruny geeft Uitleg over Verschil tussen FKM en RMS

(Semmy Waileruny explains the Difference between FKM and RMS) ------- Dagelijks Bestuur van het Presidium Front Kedaulatan Maluku voor de Republik Maluku Selatan. ------- Ambon, 14-3-2006 ------- Berichtgeving over de berechting van Semmy Waileruny, Voorzitter van het Presidium FKM/RMS voor het gerecht in Ambon. Op 13 maart 2006 is er op de rechtbank van Ambon een vervolgzitting gehouden in de zaak van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium FKM/RMS, Semmy Waileruny. --------- In de zaak van Semmy Waileruny is onderzoek verricht naar zijn status als beklaagde van het plegen van staatsondermijnende activiteiten, welke verdenking is uitgesproken door de Officier van Justitie. --------- Het verhoor heeft zich voornamelijk toegespitst op de inhoud van een SMS-bericht dat is ontvangen via een Mobiele Telefoon van Izaak Sapulette over een vlaghijsceremionie van de RMS-vlag op de 55-ste verjaardag van de RMS op 25-4-2005. --------- Toen tijdens het verhoor de RMS-kwestie ter sprake kwam, is hiertegen door de beklaagde geprotesteerd, omdat volgens hem vragen hierover volstrekt overbodig zijn, daar volgens hem op de rechtszitting in Jakarta Noord deze materie al in detail aan de orde is geweest. -------- Vervolgens heeft beklaagde desgevraagd uitleg gegeven over het verschil tussen de RMS en het FKM. Semmy Waileruny zette uiteen dat de RMS een wettige staat is, die op 25 april 1950 is geproclameerd, terwijl het FKM een organisatie is, die pas in het jaar 2000, gedurende de kerusuhan, is opgericht. -------- De zitting is uitgesteld tot maandag 20-3-2006, met op de agenda verhoor van een getuige à decharge. In de hoop dat op gebedssteun van alle Moluks/Alfoerse volksgenoten. -------- Woordvoerder van Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium FKM/RMS. Email: pusakaraja@hotmail.com . Tel. 0623307474 .