7.4.06

Alleen de PANGDAM is niet bang.

Contents: ------ 1.) Just the Commander of the Indonesian Army for the Moluccas is not afraid (Secr. Gerakan Maluku). 2). The Commander of the Indonesian Army for the Moluccas has an urgent Message for the Press about the RMS-Anniversary (Suara Rakyat; Translated by SGM). ---------- Alleen de PANGDAM is niet bang. ------ Groningen, 4-4-2006 ------- Het loopt weer tegen 25 april, en het gonst van de geruchten over lieden die van buiten naar Ambon komen. Iedereen maakt zich zorgen, alleen de Legerbevelhebber van de TNI in Maluku, Brigade-Generaal Sudarmaidy S, doet moeite om iedereen gerust te stellen. Hij is nog maar kort in Ambon, ter vervanging van Pangdam Sumah. Voor hem bestaat de realiteit alleen nog maar uit orders van militaire hoge pieten; hij moet alles nog meemaken. Wij wensen hem een rustige dienst! Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. Pangdam Pattimura heeft dringende Boodschap voor Pers over RMS-Verjaardag. Rakyat Merdeka, 4-4-2006 --------- Ambon: Alhoewel er gevoelens van angst bestaan onder de bevolking van Maluku (in het bijzonder in de Stad Ambon), in de aanloop naar de Verjaardag van de RMS op 25-4-2006, voor de Militaire Bevelhebber van Gewest XVI, Maluku (PANGDAM XVI Maluku), Brigade-Generaal van de TNI, Sudarmaidy S, gaat dit zeker niet op. Op maandag 3 april heeft Sudarmaidy op het Hoofdkwartier van het Indonesische leger in Ambon, met klem aan de Molukse samenleving verzocht om het belang van de datum 25 april niet op te blazen. "Iedereen zal voor problemen in de dagen voor 25 april beschermd worden, ook journalisten. Dit zo zijnde zal het in de samenleving rustig blijven", verklaarde Sudarmaidy. Volgens hem hoeft de bevolking niet zo bang te zijn, dat wat betreft 25 april van een mug een olifant gemaakt moet worden, want de politie heeft de bevoegdheid om maatregelen te nemen om op de zaak voorbereid te zijn. Desondanks, zei de Pangdam, zal hij rugdekking geven aan de politie om er voor te zorgen dat Maluku veilig blijft. Tot nu toe is het volk nog niet onrustig geweest, en het ligt in de lijn van de verwachting dat de bescherming van deze rust in goede handen is. Ondertussen heeft de Pangdam bij een andere gelegenheid tegen het Dagblad Ambon Ekspress gezegd, dat hij in verband met de komst van mensen van buiten naar Maluku, in het bijzonder naar Ambon, ter gelegenheid van de komende verkiezingen van locale bestuurders in de Stad Ambon, in de komende maand mei, voortdurend in contact is met de politie ter coördinatie van de beveiligingsactiviteiten. Want voor de veiligheid is thans de politie verantwoordelijk: "Wij geven alle ondersteuning als dat nodig is", zei de Pangdam. Maar hij hoopt dat het bij de komst van deze mensen van buiten alleen maar handelt om gewone bezoekers, en dat het uit zijn op het veroorzaken van ongeregeldheden niet aan de orde is. De veiligheid in Maluku, met name in Ambon, moet nu volgens de Pangdam worden bewaakt door de GEHELE bevolking. Het moet niet worden getolereerd dat er in Maluku weer onlusten uitbreken: "Laten we gezamenlijk werken aan de veiligheid van Maluku", benadrukte de NUMMER EEN op het Militaire Hoofdkwartier van het Gewest XVI, Maluku, PATTIMURA