11.4.06

Vijf voor Twaalf voor Basarstraat 50, Den Haag.

(Closing RMS-Office in The Hague definitively would be irresponsible, now that RMS-Liberationstruggle is being revived) ------------ Groningen, 10-2-2006 ------------ We hebben berichten gehoord dat de verkoop van het RMS-kantoor in Den Haag vlak voor de deur staat. WIJ HEBBEN AAN DE RMS-REGERING GEVRAAGD OM DE VERKOOP UIT TE LATEN STELLEN TOT NA 25-4-2006, EN HET PROBLEEM EERST AAN DE RAJAT IN DE RAI VOOR TE LEGGEN. We zijn van mening dat de RMS-Regering niet mag toestaan dat het RMS-kantoor in Den Haag verkocht wordt zonder de rajat te raadplegen. Voor ons is het probleem simpel. Het is duidelijk dat het pand Basarstraat 50, Den Haag alleen voor de RMS-politiek behouden kan worden als het gekocht wordt van de eigenaar, de GIM. Dat kan, maar dan moet er een hypotheek afgesloten worden. De vraag is of de rajat bereid is om de financiële kosten te dragen. Op 25-4-2005 in de RAI heeft de RMS-Regering de gelegenheid om hierover de rajat te polsen. VOOR ONS IS HET BELANGRIJK DAT DE RMS-REGERING HET PAND OPKOOPT. Er is nu een opleving van de RMS-strijd en het zou precies het verkeerde signaal zijn om het RMS-pand in een ambassadewijk in Den Haag juist nu van de hand te doen. Het zou de uitstraling hebben dat de RMS zichzelf niet serieus neemt. Dat mag niet gebeuren! Anderzijds, als de RMS-Regering dit soort wezenlijke problemen zonder de rajat meent te moeten regelen, dan is ze helemaal fout bezig. Wij zouden zeggen, dan is het de vraag of ze nog wel goed kan functioneren. Op 25-4-2006 kan de RMS-Regering laten zien dat ze de rajat nog wel serieus neemt. We hopen dat dit ook gebeurt. Het programma leent zich er ook voor: een discussie over ieders bijdrage in de RMS-strijd. We vragen iedereen die dit probleem ter harte gaat om druk uit te oefenen op de RMS-Regering om de zaak goed te regelen en het pand Basarstraat 50, dat toch een symbool is voor de RMS-strijd, niet te verkwanselen. Zie ook de discussie op DLM-Forum-Nieuws, 15-3-2006. --------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku