15.4.06

Vijf voor Twaalf voor Basarstr. 50, Den Haag (II)

(Closing RMS-Office in The Hague definitively would be irresponsible, now that RMS-Liberationstruggle is being revived) ------- Groningen, 14-4-2006 ------- Henk Mahakena jth, ------- Graag willen wij ook nog op een paar punten van Uw kritische betoog inhoudelijk ingaan: -------- 1.) RMS-Kantoor. ------- Het pand Basarstr. 50, Den Haag is wel degelijk een RMS-kantoor. Het is gekocht van geld dat verzameld is onder kerkleden van de GIM plus een paar flinke sponsors. Dus volgens de Kamer van Koophandel is de GIM de eigenaar. Maar de GIM heeft het pand vrijwillig afgestaan aan de RMS. Dat is gebeurd op plechtige wijze, al in de jaren vijftig of zestig. De eigendomsoverdracht is op symbolische wijze tot stand gekomen voor 1 Gulden. Dat was een interne regeling, waar blijkbaar geen Kamer van Koophandel aan te pas is gekomen. Maar moreel is de RMS de eigenaar en daarom is het pand wel degelijk een RMS-kantoor te noemen. Na de overname door de RMS heeft de RMS-Minister Lokollo intrek genomen in het pand. Er is op het pand ook de naam REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS gegraveerd. Later is het door de Badan Persatuan gebruikt. Eind jaren negentig, vlak na het miljoenendebacle van de KVR/GIM, is er ook al sprake van geweest, dat het RMS-pand verkocht zou worden. Daar is toen door wijlen dominee H. Supusepa van de GIM tegen geprotesteerd. De Gerakan Maluku heeft zijn protest toen nog overgebracht aan de RMS-regering. De RMS-regering weet dus precies hoe de vork in de steel zit. Dat daar nu helemaal niet over wordt gesproken, baart ons zorgen. -------- 2.) Behoud van RMS-Kantoor is haalbaar. -------- U moet ons voorstel om het pand Basarstr. 50, Den Haag voor de RMS te behouden, overigens niet zien als een aanval op de RMS-Regering. Het is meer een appel op de RMS-achterban om zich te bezinnen over wat het verlies van dit pand betekent voor het prestige van de RMS. We beschouwen het voorstel ook niet als iets onhaalbaars. Stel dat de te betalen hypotheek 500 Euro per maand bedraagt. Dan vereist dit 50 10 Eurodonateurs. De RMS-Regering streeft naar minstens 500 10 Eurodonateurs in 2006. In principe moet de betaling van de hypotheek voor het RMS-pand ook hieruit betaald kunnen worden. Als het pand maar goed gebruikt wordt, zullen er wel meer mensen zijn die mee willen betalen voor het Fonds Perdjuangan. -------- 3.) Bezoek RMS-Regering aan Molukse Politieke Gevangenen is goed Beleid. -------- Dat de RMS-Regering zich voor 8000 Euro in de schulden heeft gestoken, door een bezoek te brengen aan de Molukse Politieke Gevangenen op Java en op Ambon, is iets waarvoor de RMS-Regering zich helemaal niet hoeft te schamen, ook niet tegenover de vijand. Het is een goede investering in de opleving van de RMS-strijd. De kost gaat toch altijd voor de baat uit? Door daar bekendheid aan te geven steunen wij de regering alleen maar. Als U daar moeilijk over doet, dan gelooft U zelf waarschijnlijk niet in de overlevingskansen van de RMS. Op dat punt hebben wij dan een verschil in opvatting; en dat is dan niet ons probleem, maar Uw probleem! ------------ Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku