13.4.06

Ballonnen Actie Groningen-De Wijert, 25-4-2006

(Balloon Action Groningen-De Wijert, 25-4-2006) ------- Groningen, 10-4-2006 ------- In een vijftiental brieven heeft Semmy Waileruny vanuit de gevangenis in Ambon aan de Molukse Gemeenschap in Nederland gevraagd om iets spectaculairs te ondernemen, om de wereld erop attent te maken dat er tientallen Molukse politieke strijders voor de bevrijding van Tanah Air Maluku uit de koloniale Indonesische bezetting in de gevangenis zitten. Maandenlang is daar door diverse personen en organisaties aandacht voor gevraagd. ------------ Het mooiste zou zijn dat dit gebeurt op een landelijke manifestatie of demonstratie. Maar nu dat niet mogelijk blijkt te zijn, om wat voor reden dan ook, hebben we in Groningen gemeend` om op locaal niveau het initiatief te nemen tot een ballonnenactie. ------------ Ondergetekenden hebben een Actiecomité gevormd en met de Madjelis Geredja in Groningen-De Wijert contact opgenomen om medewerking te vragen. We zijn overeengekomen dat onze actie zal aansluiten bij de in Groningen-De Wijert te houden Kebaktian Nasional, op 24-4-2006, om 19.00 uur ’s avonds. ------------ Eerst zullen we samen de eredienst ter ere van de RMS-Verjaardag bijwonen, en daarna zal een informatieavond annex persconferentie gehouden worden. Op 25-4-2006, om 7.00 uur ’s ochtends, na de plechtige hijsingceremonie van de RMS-vlag zullen de ballonnen worden opgelaten, met een boodschap van de Molukse politieke gevangenen. Na afloop kunnen diegenen die dat willen, op weg gaan naar één van de jaarlijkse landelijke RMS-herdenkingen, onder anderen in de RAI in Amsterdam. ---------- Het Comité is goed voorzien van informatiemateriaal. We geven de suggestie aan andere wijken door heel Nederland om een soortgelijke actie locaal uit te voeren. WIJ ZIJN BEREID OM ANDERE WIJKEN VAN INFORMATIEMATERIAAL TE VOORZIEN. We kunnen, ook al is een spectaculaire landelijke actie niet mogelijk, op deze wijze als rajat laten zien dat wij de Molukse Politieke Gevangenen in Maluku niet vergeten, en hun strijd blijven steunen. --------- Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: Fam. T. van ’t Foort-Sopacua (Secr. Gerakan Maluku) Tel: 050-5260160 ; Email: tvantfoort@home.nl . --------- Selamat Berdjuang,, --------- Het Actiecomité Groningen-De Wijert: Nj. M.M. van ’t Foort-Sopacua T. van ’t Foort M. de Lange.