10.9.07

“ABOROENEZEN ZIJN BEZORGD OVER HUN DORP VAN HERKOMST”

Op de uitnodiging van de initiatiefnemers (Anton Saija/Nelis Sinaij/Theo Tuankotta) zijn 30 Aboroenezen op vrijdag, 7 september 2007, gekomen naar Barak-37, Helperwestsingel 96 in Groningen. ------------ De bedoeling van deze ontmoeting is om met elkaar van gedachten te wisselen over o.a. de talrijke incidenten en gebeurtenissen waar Aboroenezen sinds jaren bij betrokken zijn in Maluku en hun positie in en buiten Maluku in de RMS-strijd. ------------ Bij de gedachtewisseling hebben de aanwezigen (een aantal zijn net teruggekeerd van een bezoek aan hun dorp van herkomst) informatie uitgewisseld over de recente situatie in Aboroe. Ook is lang stilgestaan bij de consequenties voor de betrokkenen, hun familie en de mensen die woonachtig zijn in het dorp Aboroe. ------------ De aanwezigen zijn erg bezorgd over de situatie in Aboroe. Ook spreken zij hun bezorgheid uit over de Aboroenezen die nu door de Indonesische machthebbers worden vastgehouden voor hun aandeel in de uitvoering van de tjakalele op 29 juni 2007 op Ambon en vooral voor hun familie. -------------- Negeri Aboroe wordt al decennia lang achtergesteld (o.a. op het gebied van onderwijs en bij sollicitaties voor een baan bij de overheid) door de regering in Jakarta, een versoepeling daarvan is nu niet meer te verwachten. -------------- VERVOLGBIJEENKOMST De aanwezigen hebben afgesproken dat er een vervolgbijeenkomst komt op zaterdag, 6 oktober 2007. De aanvangstijd en de plaats zal worden bekendgemaakt op de Aboroe-Website (www.aboroe.nl) ------------- Er zal dan o.m. aandacht worden besteed aan de positie van de Aboroenezen in Maluku en in Indonesië in de RMS strijd en hoe de Aboroenezen in Nederland ondersteuning kunnen bieden aan Aboroenezen in Jakarta en Maluku die zich hiermee bezighouden. ------------- Op de bijeenkomst is medegedeeld dat Tim Peduli Negeri Aboru Lesa in Nederland een financiële bijdrage heeft verstrekt aan de familie (in Aboroe) van de 29 Aboroenezen die nu in Ambon worden vastgehouden. (Zie Aboroe-Website: NIEUWS) ------------- Een fotoreportage is te zien op de Aboroe-Website. ------------- Korrespondentie en info Anton Saija : think.alpha@gmail.com Tel. 06-55 72 82 83 ------------- 9 september 2007