10.9.07

Arrestaties in Piru.

(Arrests in Piru (West-Ceram)) ------------------- Recht op Vrijheid, 10-9-2007 ------------------- Vorige week zondag zijn vier RMS-activisten door de politie in Piru(West-Ceram) opgepakt. Tot nu toe verblijven de vier RMS-activisten in voorarrest en worden ze verhoord door de politie in Piru. Van de vier gearresteerden is de identiteit van 3 personen nog niet bekend. Een van hen is ATIS WATTIMURY (33), wonende te Waisarissa. Atis en zijn gezin zijn al lang doelwit van de politie. Atis werd eerder gezocht door de KOPASSUS (elitetroepen) omdat hij zijn huis beschikbaar gesteld had voor de adatbijeenkomst TIGA BATANG AIR in augustus 2001. ------------------ Motieven achter de Jacht op en de Arrestaties van Activisten: ------------------ Bij de bestrijding van de militante activisten houdt de politie zich niet langer aan de wettelijke voorschriften. Het enige dat de politie laat zien is repressief machtsvertoon. Waarom? ------------------ Ten eerste omdat er als gevolg van de vlaghijsingen en de tjakalele dansvertoning veel hoge militairen zijn overgeplaatst en zelfs juridisch aangeklaagd. ------------------ Maar er is bij de politie ook een element van hartzeer en wraakgevoel tegenover de RMS-activisten. Daarom, als de politie een foto in handen krijgt van een RMS-activist, of hij nu fout is of niet, hij wordt achtervolgd en gearresteerd. ------------------- Ten tweede kunnen de politieautoriteiten en militairen met een actieve opsporing en arrestatie van RMS-activisten een groter aandeel uit de staatsbegroting en de provinciale begroting naar zich toe trekken, ook al plegen ze daarbij corruptie.