8.9.07

Is de Bevrijding nabij?

Contents: 1. Is Liberation of Maluku Imminent? (Secr. Gerakan Maluku) 2. An Appeal coming from the Fatherland (RMS-Ambassador; Translation Secr. Gerakan Maluku) ------------- 1. Is de Bevrijding nabij? ------------ Groningen, 8-9-2007 ------------ Is de bevrijding nabij, zoals de boodschap luidt, die de RMS-Amabassadeur uit Ambon heeft gekregen? Wij hopen het van harte. Het argument is sterk: het RMS-draagvlak in de Molukken is groot, omdat er een enorme troepenmacht nodig is om de RMS-gezindheid van de Molukse bevolking de kop in te drukken. ----------- Maar waarom nu weer ageren tegen medestrijders, omdat die niet te vertrouwen zouden zijn? ------------ Max T. is een medewerker van de RMS-Transitieregering van Simon Saiya en Dokter Alex Manuputty, en zit als zodanig in het Voorzittersoverleg van de RMS-Regering in Nederland. ----------- Frieda T. heeft een goede feeling voor de houding van de wereldgemeenschap tegenover het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, en ze heeft in internationale kringen veel contacten. Ze heeft een enorme kennis op dit gebied. Ze is om haar expertise bekend tot in Menado. ------------------ Moet je mensen wantrouwen omdat ze andere contacten hebben en andere deskundigheden? Dat lijkt ons onnodig en niet wenselijk. Het is zelfs slecht voor de bevrijdingskansen. Zonder respect voor elkaar en goede samenwerking komen we er niet. ------------------ Voor de RMS-Ambassadeur ligt hier onzes inziens een belangrijke taak. Hij kan zijn opdrachtgevers uitleggen hoe in de buitenwereld de politiek in elkaar zit. Hij kan hen overtuigen, dat je niet zo met medestrijders moet omgaan, zoals zij doen, omdat dat ten koste gaat van de verwezenlijking van het RMS-ideaal. Als de RMS-Ambassadeur niet langer eenzijdig berichten van de ondergrondse naar buiten brengt, maar ook informatie van buiten aan de ondergrondse RMS-leiders doorgeeft en uitlegt, dan kan hij zich meer verdienstelijk maken voor de zaak van de RMS dan tot nu toe. ----------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku. ----------------- 2. Oproep uit Tanah Air Maluku. ----------------- Fax uit Ambon, 7-9-2007 ----------------- Edelachtbare Ambassadeur van de Zuid-Molukken in Nederland, ----------------- Wij hebben onlangs per omgaande het door U gevraagde nieuws opgestuurd, want waar het om gaat is dat een belangrijk document, dat ondergronds bewaard wordt, is uitgelekt en dat er nu nog twee jonge mensengevangen genomen zijn, en verder dat Maluku kapot wordt gemaakt door de TNI, net zo als indertijd Oost-Timor. DIT IS EEN TEKEN DAT DE BEVRIJDING NABIJ IS! ----------- De jongelui in de gevangenis worden gepaaid met een bedrag van 42 miljard Rupiah, als ze maar hun handtekening zetten onder een of ander 'RMS-Document'. Dat komt niet door de grote invloed van de VN-commissie op de jonge gevangenen, maar omdat ze nu eten krijgen en hun nachtrust niet langer wordt verstoord, en omdat ze niet langer geslagen worden zoals gewoonlijk. --------------- Zozeer het recht bepaalt dat de soevereiniteit volledig aan het volk moet worden teruggegeven, zoveel veiligheidstroepen zijn er stilletjes gekomen en in stelling gebracht in de bossen van Hitu, tot boven het dorp Hative Besar, Ambon, want als die niet op Ambon de wacht zouden houden, dan zouden er nog grootsere dingen gebeuren, zo groots als de grootte van het aantal agenten van de Geheime Dienst van het Detachement 88 van de anti-terrorime/anti-separatisme brigade, dat op dit moment op Ambon is. ---------------- Toen de echtgenote van dr. Alex Manuputty vorige week zondag stierf is het aantal politieagenten sterk uitgebreid, om de RMS de genadeslag toe te brengen. Het FKM is al door de TNI/POLRI van de kaart geveegd, en wel tijdens de gebeurtenis op 29 juni op het Vrijheidsplein in Ambon Stad, toen er een tjakalele-opvoering is georganiseerd door de Geheime Dienst van de TNI, onder leiding van Marasabessy in Jakarta, met het doel de Gouverneur van Maluku te terroriseren, omdat er veel Allangnezen (Allang is het dorp waar de Gouverneur vandaan komt, SGM) bij de RMS betrokken zijn. Vertrouw Max T. en Frieda T. niet! Wij kennen hen precies, zij bedriegen het Molukse volk ter wille van hun eigen belang. ---------------- Nader bericht volgt, tot dan! --------------- Met het verzoek om passende aandacht te schenken aan dit bericht en het te verspreiden in de Molukse woonwijken. -------------- Tot zover, -------------- MENA MURIA!! -------------- Namens Tanah Air Maluku, De Vertegenwoordiger in het Buitenland, RMS-Ambassadeur, J.L. Risakotta.Bron: www.maluku.pagina.nl – Prikbord ; SERUAN TANAH AIR. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku.