18.11.07

Jojo geeft Opheldering; Dangker in Staat van Beschuldiging

Contents: 1. Yoyo gives Explanation; Dangker indicted now 2. Teterissa denies Involvement of Akihary in the Tjakalele-RMS-Project 3. Fredy Akihary as a Participant in the Wild Tjakalele Dance at Ambon brought in Court 4. Needleman of Hundreds of RMS-Flags indicted now ------------------- 1. Jojo geeft Opheldering; Dangker in Staat van Beschuldiging ------------------- Groningen, 18-11-2007 ------------------ Ongeveer tegelijk met het posten van het vorige verslag onder de titel MOGELIJK LEVENSLANG VOOR JOJO TETERISSA heeft Radio Baku Bae kort verslag gedaan van een paar zittingen van de afgelopen week. Daarvan plaatsen we hieronder de vertalingen. --------------------- In de zaak tegen Daniel Akihary ontstaat nu wel een duidelijk beeld. De vragen zijn: ------------------- 1. Heeft hij als wilde danser meegedaan aan de actie? 2. Wist hij wat in het pakket zat dat hij van Aboru naar Ambon vervoerd heeft? 3. Wordt de aanwezigheid van hem bij de ontmoeting in Karang Panjang ook aangerekend? ----------------- Het is de vraag wat de rechter daarvan vindt, en hoeveel jaren gevangenisstraf er dan uitrolt. ------------------ Het optreden van Jojo Teterissa en Dangker Malawau ter zitting is bewonderenswaardig te noemen. Ze moeten wel heel veel zelfvertrouwen hebben. Laten wij hen steunen met onze acties. ------------------- Selamat Berdjuang, ------------------ 2. Teterissa spreekt tegen dat Akihary betrokken is bij Tjakalele RMS-Project. ------------------ 15-11-2007 Reporter: Sri Kartini Makatita. ------------------- Ambon: De Vice-Voorzitter van het FKM, dat geaffilieerd is aan de separatistische organisatie RMS, John Teterissa, spreekt tegen dat de gedaagde Daniel Akihary als wilde danser betrokken is geweest, op het hoogtepunt van viering van de HARGANAS in Ambon op 29-6-2007, die werd bijgewoond door President Susilo Bambang Yudhoyono. -------------------- "De gedaagde is niet betrokken geweest als tjakalele-danser, en hij heeft niets geweten van het plan om een wilde dans op te voeren voor de ogen van President ten tijde van de HARGANAS-viering", verklaarde hij als getuige voor rechter tijdens de rechtszitting op de Rechtbank in Ambon, op 15-11-2007. ------------------ Volgens de getuige, die tevens gedaagde is in dezelfde zaak, heeft de gedaagde Daniel Akihary alleen maar een kartonnen doos met inhoud in bewaring gekregen om die af te geven bij een andere getuige, Obi Teterissa, toen hij naar Ambon terugkeerde na een bezoek aan zijn ouders in Aboru, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku. ------------------ Maar de gedaagde heeft niet geweten, dat er in de kartonnen doos, die hij aan de andere getuige gegeven heeft, voorwerpen zaten, die door deze getuige en zijn groep zijn gebruikt bij de opvoering van de tjakalele-dans tijdens de HARGANAS-viering. ------------------- De uitrusting van de dans bestond onder anderen uit houten parangs, houten speren en schelp (kulit bia). De RMS-vlaggen, die volgens de planning aan President SBY getoond moesten worden, waren op 24-6-2007 bij de ontmoeting in Aboru al uitgedeeld. ------------------- Bij aankomst in de Stad Ambon heeft de gedaagde het pakket onmiddellijk aan voornoemde Obi Teterissa overhandigd. Daarna, op 28-6-2007, heeft deze getuige de woning in de wijk Karang Panjang, Onderdistrict Sirimau, Ambon Stad van Fredi Akihary bezocht, een FKM/RMS-sympathisant, die wel persoonlijk deel uit maakte van de dansgroep. ------------------ De getuige was gekomen met de bedoeling om het dansprogramma op de HARGANAS-viering aan Fredi Akihary te overhandigen. Pas op het moment van de ontmoeting tussen de getuige, een onderwijzer op een basisschool in Aboru, en Fredy Akihary, die nog steeds tot de beklaagden gerekend wordt, is de gedaagde (Daniel Akihary) het plan van de RMS-sympathisanten te weten gekomen, omdat hij op dat moment ook aanwezig was in het huis van Fredy Akihary. ------------------ Ook toen pas is de gedaagde te weten gekomen dat de hem door Johan Teterissa in bewaring gegeven doos, om die naar Ambon te brengen, voorwerpen voor gebruik bij de wilde dans bevatten. ------------------- De gedaagde, die aangeklaagd is voor misdaden, voor de regeling waarvan voorzien is in de Artikelen 106 en 110 van het Wetboek van Strafrecht, reageerde instemmend op dit spervuur aan informatie. -------------------- De rechtbank van Ambon verdaagde daarna de zitting tot donderdag 22-11-2007. Op die zitting zullen andere getuigen worden gehoord. ------------------- 3. Fredy Akihary als Deelnemer aan Wilde Tjakalele Dans in Ambon voor Rechter. ------------------- 15-11-2007 ------------------ Reporter: Sri Kartini Makatita. -------------------- Ambon: Fredy Akihary werd op 15-11-2007 op de Rechtbank in Ambon voorgeleid als aangeklaagde, omdat hij rechtstreeks betrokken was bij de opvoering van de 'wilde dans' op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering in Ambon op 29-6-2007, die ook werd bijgewoond op Indonesische President Susilo Bambang Yughoyono, ministers van hem, een aantal ambassadeurs van bevriende staten, en andere gasten uit 33 provincies van Tanah Air Indonesia. --------------------- Op deze zitting stond op de agenda getuigenverhoor, en de Officier van Justitie, mr. Ocen Almahdi, riep een getuige op van de Gewestelijke Politie Recherche, namelijk Ridwan Gani, voor het uitspreken van zijn getuigenverklaring. -------------------- In zijn verklaring voor de rechtbank, die werd voorgezeten door mr. Imam Supriyadi, verklaarde Ridwan Gani dat hij op het moment van HARGANAS-viering in de straten rond het Merdeka Plein, Ambon Stad, het HARGANAS-vieringscentrum, moest patrouilleren. -------------------- Hij verklaarde getuige te zijn geweest van de arrestatie van de tjakalele-dansers en van het bijeenbrengen van hen naar het Hoofdkwartier van Politie in Batu Meja, Onderdistrict Sirimau, Stadsdistrict Ambon, waar ze in detentie genomen werden. ------------------- De getuige heeft gezien, dat de gedaagde daden pleegde, waarin de Artikelen 110 en 106 van het Wetboek van Strafrecht voorzien, samen met de andere leden van de dansgroep. De getuige heeft ook gezien dat op het moment van de arrestatie dat ze tjalalele-kleding droegen, namelijk een rode broek en een ontbloot bovenlijf. ------------------- Maar hij erkende in zijn getuigenverklaring, dat ook dat hij zich niet zo precies kon uitspreken over de gedaagde, omdat op dat moment er veel politie op de been was, die bezig was met het arresteren en bewaken van hem en zijn vrienden. -------------------- De Rechtbank heeft de zitting verdaagd tot donderdag 22-11-2007. Dan zullen andere getuigen gehoord worden. -------------------- 4. Naaier van Honderden RMS-Vlaggen nu ook aangeklaagd. --------------------- 15-11-2007. --------------------- Reporter: Sri Kartini Makatita. --------------------- Ambon: Daniel Malawau , alias Dangker, inwoner van de wijk Benteng, Onderdistrict Nusaniwe, Ambon Stad, is als gedaagde in de beklaagdenbank gezet op de zitting van de Rechtbank van Ambon. Hij moet zich daar verantwoorden voor het naaien van tientallen vlaggen van de organisatie RMS, in zijn eigen woonhuis. --------------------- Tijdens de lopende zitting op donderdag 15-11-2007, van de Rechtbank onder voorzitterschap van mr. Iwayan Kawisada , vonden verhoren plaats van getuigen, die door de Officier van Justitie mr. C. Wattimury waren opgeroepen. --------------------- Een getuige genaamd Veronica Alerhitu is opgeroepen om te bevestigen wat de Politie van het Gewest Maluku aan bewijsmateriaal gevonden heeft, namelijk tientallen kant en klaar genaaide RMS-vlaggen en honderden stukken stof met de kleuren rood, wit, groen en blauw waaruit RMS-vlaggen samengesteld kunnen worden, die onder de bevolking vaak de 'Koningsvlag' genoemd wordt. ------------------------- Behalve de tientallen vlaggen en honderden stukken stof heeft de politie ook een aantal documenten van deze splinterorganisatie in beslag genomen, die bewaard werden in de klerenkast van een van de kinderen van de gedaagde. ------------------------- De huiszoeking , die door de Politie van Maluku is uitgevoerd op 21-6-2007 is een beveiligingsmaatregel van de politie aan de vooravond de centrale HARGANAS-viering op 29-6-2007 in Ambon, die is bijgewoond door President SBY, ministers van hem en een aantal ambassadeurs van bevriende staten, alsmede vertegenwoordigers uit de 33 provincies van het Indonesische Vaderland. ------------------------ De getuige heeft verklaard dat ze tijdens de huiszoeking gezien heeft dat politieagenten RMS-vlaggen gevonden hebben, die verstopt waren onder een bed, terwijl de RMS-documenten gevonden zijn in een kleerkast op de kamer van een van de kinderen van de gedaagde. ----------------------------- Voor de rechter heeft de gedaagde, die een straf boven het hoofd hangt op grond van de Artikelen 110 en 106 van het Wetboek van Strafrecht inzake samenzwering tegen de staat, van wel meer dan 15 jaar gevangenisstraf, toegegeven dat alle gegevens die door de getuige Veronica naar voren zijn gebracht, juist zijn. -------------------------- De rechter heeft daarop de zitting verdaagd. Ze zal op 19-11-2007 worden voortgezet. Dan zal de getuige Romanus Batseran gehoord worden, die beschouwd wordt als kroon getuige.