28.1.07

Corruptiebestrijding in de Molukken

Contents: ---------- 1. Fighting Corruption in the Moluccas(Secr. Gerakan Maluku) 2. Five High Officials masterminding Arson(Rakyat Merdeka; Translation SGM) 1. Corruptiebestrijding in de Molukken. ------------------------------ Groningen, 26-1-2007 ----------------------------- Er wordt veel geschreven over corruptie in de Molukken. Is Maluku dan zo corrupt? Dat hoeft de conclusie niet te zijn. Misschien heeft de corruptiebestrijding in Maluku meer aandacht dan in andere gebieden in Indonesië, en dat zou alleen maar positief zijn. --------------------------------- Saumlaki, de hoofdstad van het splinternieuwe District Maluku West Tenggara (MTB), heeft nu weer laten zien hoe heftig het in Maluku kan toegaan. Als je dat allemaal leest dan dringen de paralellen met de kerusuhan zich op. ------------------------------- Kort gezegd is er het volgende gebeurd. Er is een nieuw koppel Districtshoofd /Vice-Districtshoofd gekozen. De marges met het verslagen team waren zo klein, dat de oppositie (waaronder een 17-tal MTB-parlementariërs) het niet accepteerde. Ze hielden demonstraties om de benoeming van Bito Temmar / Barnabas Orno tegen te houden. Maar de Gouverneur in Ambon, Karel Ralahalu, gaf geen krimp en is naar Saumlaki op Tanimbar gekomen om de installatie uit te voeren. ------------------------------ De dag tevoren werd door een groep onbekenden het hele kantorencomplex van het districtbestuur in Saumlaki, dat naast het parlementsgebouw staat, in de as gelegd. De hele inboedel ging verloren. Maar de installatie van het nieuwe districtshoofdenpaar werd doorgezet, en de regering van de Provincie Maluku is een onderzoek begonnen. ------------------------------- Dat is nu zo ver dat het lijkt dat deze zaak met corruptie te maken heeft. Als dat zo is, is dat niet best. Zo blijft Maluku een speelbal van machten van buiten en komt het nooit van de bezetting af. Leest U het onderstaande artikel van gisteren. ------------------------------ Wij wensen de Provinciale Regering van Maluku veel succes met het bestrijden van de corruptie! Moge deze activiteiten ook bijdragen tot nieuwe, vrije Molukse samenleving, zoals ook de RMS die nastreeft. -------------------------------- Selamat Berdjuang, ---------------------------------- 2. Vijf Hoge Ambtenaren zitten achter de Brandstichting. --------------------------------- Rakyat Merdeka; 25-1-2007 --------------------------------------- De politie begint al een aardig beeld te krijgen van de aanstichters van de brand op de zes kantoren van het District Maluku West Tenggara(MTB),op dinsdag 16-1-2007. Zelfs is op grond van het lopende onderzoek in deze zaak komen vast te staan dat een vijftal Hoge Ambtenaren van het Districtsbestuur MTB achter de brandstichting zit. Alleen is tot nu toe de betrokkenheid van deze ambtenaren door de Gewestelijke Politie geheim gehouden. ---------------------------------------- Volgens bronnen van de Ambon Ekspres heeft de Politiechef van MTB op woensdag 24-1-2007 gezegd dat bij het uitvoeren van de brandstichting drie groepen betrokken waren. Elk van de groepen had de opdracht om één van de drie genoemde locaties in brand te steken. Verder is ons de informatie verstrekt dat elk van de groepen uitgerust was met molotov-cocktails en een motor. ----------------------------------------- Reeds in beslag genomen bewijsmateriaal is een motor van het type Yamaha RX King, die gebruikt is bij de brandstichting van de zes kantoren van het Districtsbestuur. De twee andere motoren zijn op de een of ander manier ook al geïdentificeerd, zei hij. ---------------------------------------- De Motor RX King die in beslag is genomen, is gevonden in het huis van één van de kandidaten voor Districtshoofd, die aan de pas gehouden MTB-verkiezingen hebben meegedaan. In ditzelfde huis hebben we ook als bewijsmateriaal een pomp in beslag genomen, die door de daders is gebruikt om benzine uit de machine te halen. Met deze benzine is het Provinciaal Planbureau besproeid, voordat dit door de verdachten in brand is gestoken, verduidelijkte hij. --------------------------------------- In verband met het vermoeden van betrokkenheid van de vijf hoge ambtenaren heeft de politiechef van MTB, de Adjunct Groot-Kommissaris van Politie Eko Rudi Yuswanto geweigerd om verder commentaar te leveren. "Dat zal U later aangereikt worden, we zitten nu nog midden in het onderzoek", zei hij. ---------------------------------------- Alhoewel de politiechef de vijf hoge ambtenaren nog niet officieel in beschuldiging wil stellen van betrokkenheid, heeft een bron binnen het apparaat van de Districtspolitie van MTB al gezegd, dat uit het onderzoek bij vier van hen, en uit een aantal getuigenverklaringen, is gebleken, dat de vijf hoge ambtenaren van het Districtsbestuur van MTB als leiders achter de schermen zijn opgetreden. ------------------------------------------- Dit is vastgesteld op grond van verklaringen van de verdachten tegenover de recherche. Deze verklaringen moeten evenwel nog verder worden uitgediept, zo zette hij uiteen. ----------------------------------------- Volgens hem zijn de brandstichtingen van deze zes bureauruimten van het Districtsbestuur van MTB opzettelijk uitgevoerd om bewijsmateriaal in de vorm van documenten waar iets mis mee is, oftewel corruptiezaken, uit de weg te ruimen. Dit kan alleen maar gedaan zijn door ambtenaren van de aftredende bestuurders, en wel om bewijsmateriaal van malversaties met verschillende projecten in MTB te vernietigen, zei deze bron, die verzocht om zijn naam niet te noemen. ---------------------------------------- En zo vervolgde hij, als dit bewijsmateriaal niet uit de weg zou zijn geruimd(verbrand), dan zouden ze zich zorgen moeten maken dat het nieuw gekozen Districtshoofd van MTB een aantal corruptiezaken, die zijn gepleegd door de vroegere bestuurders, aan het licht zou brengen. ------------------------------------- Bron: www.balagu.com ; www.dlm.org/nl/forum/entree.htm ; LIMA KADIS DALANGI PEMBAKARAN.

An open letter

DEAR ALL PLEASE FORWARDED THIS MESSAGE TO THE TOPIC IF YOU HAVE ITS ADDRESS THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION CORDIALLY DR. ALEXANDER H. MANUPUTTY -------------------------- druk op de link hier onder -------------------------- http://www.aboroe.nl/anopenletter.doc

27.1.07

Politie onderzoekt vermoedelijke Academische Misstanden op UNPATTI

Politie onderzoekt vermoedelijke Academische Misstanden op UNPATTI. ------------------------- (Ambon Police investigating probable Academic Abuses at Pattimura University) Detik.Com; 20-1-2007 Reporter: M. Hanafi Holle --------------------------- Ambon: ---------------------------- De Gewestelijke Politie van Maluku zal een onderzoek instellen naar vermoedelijke academische misstanden, die er zijn geweest op de Pattimura Universiteit (UNPATTI), Ambon. Het vermoeden van misverstanden op de favoriete Molukse campus is ontstaan nadat er rapport is uitgebracht door pedagogische waarnemers. ------------------------------ "Dat is juist; wij baseren dat op een rapport dat bij ons is binnengekomen. We zullen op korte termijn een onderzoek instellen", zei het Hoofd van de Voorlichtingsdienst van de Gewestelijke Politie van Ambon, Adjunct Groot Commissaris van Politie(AKBP), Tommi Napitupulu, op 20-1-2007 tegen Detik.Com in Ambon, Maluku. ---------------------------- Volgens hem zijn de woordvoerders van de twee rapporteurs Prof. J. Anaktototy en Heppy Lelepary nota bene academici van UNPATTI zelf. "Zij hebben het rapport al binnengebracht bij de Afdeling Rechtshandhaving en we zijn al bezig met de bestudering ervan", voegde Napitupulu eraan toe. ---------------------------- Volgens de aangifte hebben die misstanden zich voorgedaan op de Pedagogische Faculteit bij de Eerste Klas Onderwijzers Opleiding(Basisschool); die zou illegaal geopereerd hebben. -------------------------- Een van de rapporteurs, Prof. J. Anaktototy, heeft desgevraagd per mobiele telefoon tegenover DetikCom meegedeeld dat de Faculteit al in 2004 deze Eerste Klas Onderwijzers Opleiding gestart is, maar dat zonder een officiële toestemming van de Directeur Generaal voor Hoger Onderwijs, en van het Nationale Ministerie van Onderwijs. ------------------------- Reeds drie jaar lang zijn deze academische misstanden niet naar buiten gekomen. Dat er een illegaal onderwijsprogramma bestaat is zeer schadelijk voor de samenleving, verklaarde Anaktototy. ------------------------- Behalve dat ze deze zaak gerapporteerd hebben bij de Gewestelijke Politie van Maluku, hebben de docenten van de Onderwijs Faculteit van UNPATTI ze ook gerapporteerd bij de parlementariërs van Molukse afkomst en ook aan die van het Gewestelijke Parlement van Maluku. Helaas had de Dekaan van de Onderwijs Faculteit, Patris Rahabav, tot op het moment van publicatie van het bericht, nog geen bevestiging van de aangifte gekregen. ---------------------- Bron: www.geocities.com/batoemerah ; www.balagu.com ; POLISI SELIDIKI DUGAAN KEJAHATAN DI UNPATTI. ----------------------- Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ------------------------- NB: Wij wensen UNPATTI veel succes met het in stand houden en verspreiden van een zuivere wetenschap, SGM.

let op met 2 euromunten

Ze zijn in opmars -------------------- 40 CENT oF 2 euro ? ----------------- Sinds 1 januari 2005, heeft Turkije nieuw geld : de "nieuwe turkse lire"(Yeni Turk Lirasi), die de oude vervangt die erg gedevalueerd was en waarbijmen minstens zes nullen heeft laten verdwijnen.Het nieuwe stuk van 1 Lire lijkt heel erg op dat van 2 Euro. Wanneer men beide stukken vergelijkt, stelt men vast dat ze hetzelfdevoorkomen hebben (met een ring van nikkel rond een stuk koper) en om zo tezeggen quasi gelijke afmetingen. Bovendien, heeft de kopkant, zoals de meeste euromunten een hoofd (Ataturk).Het enige grotere verschil is dat op de letterkant in plaats van een 2 een 1staat. En de 1 lijkt erg op de 1 van stukken van 1 Euro.Het stuk is evenwel slechts 40 cent of slechts 1 vijfde waardLet dus op bij het ontvangen van wisselgeld met stukken van 2 Euro, wantdeze turkse stukken beginnen in de eurozone te circuleren.

13.1.07

Berita Duka Tante Apong Sinay

Om Anis Nahumury punya isteri Tante Apong (Sinay), malam penghiburan hari minggu tgl 14 januari djam 8 malam, di laksenakan di gedung Open Hof, Beethovenlaan 2 di Culemborg. Kebaktian makburat hari senin tgl. 15 januari di Geredja di wijk djam ( ? ) pagi. Angin Utara wenst familie, vrienden en kenissen veel sterkte toe, met het velies van Tante Apong Sinay.

9.1.07

Beunhazerij van Leo Reawaruw EN Verraad of Amateurisme

Contents. ----------------- 1) Leo Reawaruw Bungling (About the Unprofessional Working Methods of the RMS-Activist Leo Reawaruw, by Secr. Gerakan Maluku) 2) Treason or Amateurism? (About the Question whether Secret Cooperation and Undemocratic Connections with Official or Unofficial Indonesian Networks are Beneficial for the RMS-Liberation Struggle, by Secr. Gerakan Maluku) ----------------------------- 1. Beunhazerij van Leo Reawaruw. -------------------------------- Groningen, 7-1-2006 ------------------------- Voortdurend betrappen we Leo Reawaruw op onwaarheden, die hij over ons verspreidt. Het wordt tijd dat daar iets over gezegd wordt, want anders gaat dit te veel een eigen leven leiden. We noemen een paar voorbeelden. Eerst een voorbeeld van een tijdje terug. ---------------------- Leo doet het voorkomen, alsof wij stelselmatig ontkend hebben dat de RMS-Regering i.B. gesprekken heeft gehad met de Indonesische Ambassade, en dat wij pas door de onthulling naar aanleiding van het eerste Habibie-interview door de mand zijn gevallen. Twee citaten: ---------------------- 1) Eerst vertellen dat er geen gesprekken waren en nu plotseling wel toegeven (PAG, 6-9-2006) 2) Categorisch ontkennen van welk gesprek dan ook met de RI-overheid/ambassade door vooral onze Nederlandse vriend Tijmen van 't Foort(Gerakan Maluku) (PAG, 16-10-2006). --------------------- Dat is een pertinente onwaarheid. De gang van zaken was als volgt. -------------------- Op 17-8-2005 was er de demonstratie van de Verontruste Molukkers(VM) in Wassenaar. Ze hebben daar een petitie aangeboden voor de RI-Ambassadeur. Dat is gebeurd op het terrein van de Residentie. Ook daar schreeuwt Leo moord en brand over. In verband daarmee is hij feitelijk de VERRAAD-campagne gestart. Wat er gebeurd is, is het volgende: --------------------- De VM-delegatie werd een hapje en een drankje aangeboden in het kader van het verjaardagsfeest van de NKRI, maar de VM-delegatie heeft dat aanbod afgeslagen met als argument: "Dat kunnen we niet verantwoorden tegenover ons onderdrukte volk". Ook werd hen van NKRI-zijde een vervolggesprek aangeboden. Daar zijn de VM in principe positief op ingegaan. Maar om te voorkomen dat we tegen elkaar uitgespeeld zouden worden hebben de VM contact opgenomen met de RMS-Regering i.B. om een en ander op elkaar af te stemmen. ---------------------- Toen is de VM gebleken dat de RMS-Regering i.B. ook al contacten had met de RI-Ambassade. Dat hebben de VM ook op de bijeenkomst in Bovensmilde gezegd. Dat was ver voor het Habibie-interview. Leo wist dat dus toen al. --------------------------- Wij hebben natuurlijk niet spontaan deze informatie aan Leo doorgegeven; hij is onze leider niet, we moeten er niet aan denken! Maar toen hij daar naar vroeg hebben wij dat niet ontkend. Dat was nog vóór Bovensmilde; wij hebben nooit over deze zaak gelogen. ------------------------- In het meest recente artikel van Leo (RMS VERRAAD! Elitegroep) is het weer raak met zijn kwaadsprekerij. Wij zouden tijdens een bezoek van hem aan ons in Groningen op grond van het bewijsmateriaal, dat hij ons liet zien, ineens in vuur en vlam staan voor zijn onderzoek naar het verleden van Sam Pormes, en hem succes hebben gewenst met het onderuithalen van Sam Pormes. ------------------------- Ook dat is een leugen. Wij hebben altijd zijn onderzoek gesteund en wij hebben tijdens dat bezoek een positieve reactie gegeven, omdat hij daar serieus mee bezig leek te zijn, maar we hebben wel geëist dat hij dat onderzoek op een geloofwaardige manier zou uitvoeren. En daar hadden al gelijk vraagtekens bij. --------------------------- Zo beweerde Leo dat Sam Pormes gefraudeerd had met de Samen voor de Molukken(SvdM)-gelden, en hij kwam inderdaad met zogenaamde bewijzen. Zo zei hij: kijk, hier staat in het SvdM-rapprort dat er zoveel geld is uitgetrokken voor een hospitaalschip voor de Molukken, maar dat schip is er niet, dus waar is dat geld gebleven? Hij vond het belastend voor Sam. Wij hebben duidelijk tegen hem gezegd dat wij dit soort bewijsvoering niet geloofwaardig vinden; met dat geld kunnen patiënten ook op een andere manier geholpen zijn. En als hij op die manier Sam wil aanpakken voor zijn financiële fraudezaken, dat hij daar dan maar beter vanaf kan zien, want zo leidt dit tot niets. Gelukkig heeft Leo zich tot nu toe verder over Sam's financiële verleden op de vlakte gehouden. --------------------- Vooral zijn uitspraak dat wij hem succes gegund hebben met het onderuit halen van Sam Pormes is lasterlijk. Wij hebben hem alleen maar succes gewenst met het onderzoek. Sam is door Groenlinks gestraft over zijn gebrek aan transparantie in het verleden; dat heeft Groenlinks gedaan met een degradatie. Hiermee is voor ons de zaak afgedaan. Het is niet zo dat wij geloven, dat wat Sam nu zegt over zijn verleden, dat dit dan ook de waarheid is; zoveel vertrouwen hebben we niet in hem. Maar als Sam zo wijs is om voortaan zijn verleden niet meer aan te roeren, dan vinden we dat we dit moeten accepteren. ------------------------- Leo kan verder brullen wat hij wil, dan had hij maar goed onderzoek moeten doen. Maar dat onderzoek van Leo is niet veel meer dan een stukje beunhazerij. Dan hebben we minder moeite met al die RMS-amateurs die zich met hun strijd in de NKRI-slangenkuil wagen en daar grote risico's mee lopen. Leo weet zelf hoe dat gaat. Hij had ook contacten in Ambon, waar hij heel discreet mee om moest gaan; dat heeft hij zelf gezegd. AL DAT VERRAAD-GEBRUL, HET IS PURE HUICHELARIJ! ------------------------ Dat Leo ons (SGM) niet meer mag, laat hij nu weer zien op een erg overtrokken, kinderachtige manier. Moet Leo zonodig ons te pakken nemen, omdat wij uit een interview met Sam Pormes stuk(ken) zouden hebben weggelaten. Terwijl op andere forums allang is gezegd, dat het hier alleen gaat om een zinsdeel, dat we gemist hebben, maar zonder opzet. Leo is dus bezig met beschadigingcampagne tegen ons. -------------------- Van wat Leo Reawaruw over ons beweert, is geen woord te vertrouwen. Hij zal het allemaal wel goed bedoelen, maar hij is een fantast. Als het beeld van de RMS moet worden bepaald door een straatvechter als Leo Reawaruw, dan zou voor ons de RMS ook niet de moeite waard zijn. Maar gelukkig bestaat de RMS over het algemeen uit verstandige mensen. ----------------------- Selamat Berdjuang, ----------------------- Secr. Gerakan Maluku. 2. Verraad of Amateurisme? ------------------ Groningen, 3-1-2007 ----------------- Edv jth, ------------------------ Je schrijft op Maluku.Pagina-Forum het volgende: ----------------------- (Citaat) Vroeger was Sam een radicale RMS strijder, nu is hij een eenzaam en zielig figuur geworden. Maar dat heb je als je te hoog grijpt, dan kun je ook behoorlijk naar beneden vallen. Het geld en macht heeft hem helemaal kapot gemaakt, en nu??? De zogenaamde regering in ballingschap o.l.v. dhr.Tutuhatunewa, een figuur om medelijden mee te hebben. Geen toekomst voor ons met hem en de zijnen.Habibie is net geïnstalleerd als ambassadeur in Nederland en wie lopen achter zijn kont aan, ja ja, veel bekende dames en heren die vroeger aangesloten waren bij de BP en andere organisaties. Deze dames en heren zijn niet meer te vertrouwen. Wie moet je wel vertrouwen tegenwoordig????Saluut, generatie2 (Einde Citaat). -------------------- Jouw beschrijving is onzes inziens redelijk juist. Anderen kraaien bij het minste of het geringste verraad, maar jij legt de vinger bij de zere plek: we hebben hier te maken met mensen die op eigen houtje de strijd willen voeren, door op al of niet legale wijze beslag te leggen op grote sommen geld, en er dan mee aan de haal te gaan. Voor hun besef doen ze dat niet voor zichzelf, maar voor het goede doel van de bevrijding / economische opbouw van Tanah Air Maluku. Ze opereren op eigen houtje en sluiten anderen buiten – allemaal voor het goede doel. ----------------------- In dit rijtje passen onzes inziens de Molukse kerkleiding in de Jaren 90, het Hoofdbestuur van de BP, maar ook Sam Pormes, en het gebeurt ook nog op kleinere schaal. Ze denken dat ze professioneel te werk gaan, maar ze handelen in feite als amateurs. ---------------------- Het is terecht dat jij en anderen het vertrouwen in hen opzeggen. Vroeg of laat gaan dit soort strijders op de fles, en jawel, hoe eerder hoe beter. We zien het keer op keer voor onze ogen gebeuren. ------------------------- Alleen hoort volgens ons dhr. Tutuhatunewa NIET in dit rijtje thuis. Je kunt de RMS-President in Ballingschap van alles verwijten: laksheid, gebrek aan openheid, gebrek aan doortastendheid en gebrek aan professionaliteit, maar hij heeft nooit geld gehad om daar mee te kunnen stunten. HEM IS JUIST ZIJN WERK ALS PRESIDENT ONMOGELIJK GEMAAKT DOOR AL DIE DAPPERE STRIJDERS DIE ZELF ZO NODIG REGERINGKJE WILLEN SPELEN. ---------------------- Wij stemmen ermee in dat het hele bovengenoemde zootje niet te vertrouwen is en dat er orde geschapen moet worden in de strijdchaos. De verleiding is groot: 'in Indonesië gaat het toch ook zo, je moet je aanpassen', wordt van die kant vaak gezegd. En als de RMS-Regering niets doet, dan doen zij het maar op hun manier. Maar ze beseffen niet dat ze met hun manier van werken het voor de integere leiders onmogelijk maken om hun werk goed te doen, hoe onbeholpen en krampachtig dat vaak ook gebeurt. ---------------------- Wij hebben een integere, krachtige politieke leiding nodig, om de Molukse politiek weer in de greep te krijgen, en het vertrouwen heeft van de rajat. Het huidige kabinet is dat aan het proberen. DE KRACHT VAN DIT KABINET IS DAT ZE WERKT MET GELD VAN DE RAJAT. Iedereen weet dat dit veel te weinig is. We willen ook niet beweren dat dit team het ideale RMS-leiderschap vormt. Maar onzes inziens vormt het wel de BASIS daarvan. Het is nog zo'n beetje de enige Molukse politieke instantie, die geen kenmerken vertoont van corruptie. Daarom verdient de RMS-Regering i.B. ons aller steun. ---------------------- Verraders? Nee, die zien we niet zo. Zelfs Sam Pormes heeft op zijn manier goede bedoelingen. Maar het stikt in de Molukse politiek van de amateurs, die denken dat ze professioneel zijn. We kunnen het beste proberen deze duivelskring te doorbreken door de RMS-Regering te steunen, omdat die in elk geval probeert op een integere manier de RMS-strijd weer op de rails te krijgen. ------------------ En laat de nieuwe NKRI-Ambassadeur maar toekijken wat voor moois wij hier aan het opbouwen zijn! ------------------ Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten wij samenwerken) ----------------- Secr. Gerakan Maluku.

Pidato Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS

PRESIDIUM FKM untuk RMS --------------------------------------- Pidato Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS MEMASUKI TAHUN 2007 ---------------------- Basudara sebangsa Maluku – Alifuru diseluruh penjuru dunia yang beta kasihi dan beta hargai. Yang paling beta hargai terutama basudara yang mengetahui kebenaran status RMS sebagai negara yang sah dan selalu gelisa terhadap berbagai penderitaan sesama anak bangsa maluku karena penjajahan dan penindasan NKRI, lalu terpanggil berjuang untuk pembebasan Bangsa dan Tanah Air Maluku mengembalikan kedaulatan negara RMS tercinta. ------------------------ Seluruh umat manusia seantero dunia telah memasuki perjalanan waktu tahun 2007, sebagai hari-hari perjuangan yang dilimpahi dengan berkat, suka-cita dan damai sejahtera. Katong telah melewati perjuangan dan pergumulan ditahun 2006 dengan banyak suka dan dukanya. Kita melewatinya bukan karena kita mampu tetapi semata-mata karena kasih sayang tuhan kepada kita. Pada penghujung tahun 2006, semua umat kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Putera Natal tanggal 25 desember 2006, kemudian pada tanggal 31 desember 2006 semua umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Beta atas nama seluruh pejuang menyampaikan selamat kepada katong samua yang merayakannya sesuai keyakinan agama masing-masing. ------------------------ Walaupun berat beban yang katong hadapi pada perjalanan tahun 2006, namun dengan tangan tuhan yang kuat, antara lain melalui perayaan-perayaan itu, telah memberikan kepada katong kekuatan baru untuk memasuki tahun 2007 ini dengan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan selalu bersama katong. ------------------------- Basudara yang beta hormati dan beta kasihi, katong belum memiliki kepastian tentang pada waktu kapan katong telah dibebaskan dari penjajahan dan penindasan nkri. Namun sebagai orang percaya, katong tidak boleh kecewa dan ragu. Katong harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan katong dan memberi jawaban pasti karena perjuangan yang katong lakukan adalah perjuangan kebenaran yang didukung oleh doa-doa orang-orang benar. Katong sadari bahwa dalam perjuangan yang benar itu ada banyak hambatan yang mesti katong lalui. Ada yang melalui pintu penjara, ada yang melalui pengorbanan uang, harta, tenaga, waktu, juga jiwa dan raga. Dibalik itu ada juga katong pung basudara sandiri anak bangsa yang menjadi penghianat dengan berbagai cara mereka itu adalah beberapa ilmuan, politisi, rohaniawan dan birokrat yang karena uang telah menjual jati diri mereka. mereka adalah orang-orang yang tidak bermoral dan menghianati kebenaran. Diantara kita sebagai pejuang juga ada yang menyombongkan diri dengan mengklaim bahwa dialah yang paling penting, paling berhak dan paling berharga dan menuduh yang lain sebagai penghianat. mengembangkan berita-berita yang sifatnya provokatif dengan mengatakan bahwa perjuangan telah selesai dan telah menentukan tanggal bulan dan tahun pengembalian kedaulatan. semua ini adalah kerikil-kerikil kecil yang menghambat perjuangan yang seharusnya membuat katong untuk lebih bergairah lagi untuk bersatu dalam perjuangan ini. -------------------- Katong mesti belajar dari basudara Timor Timur dan Ache. Walaupun dengan sumber daya yang agak terbatas, namun karena dilandasi persatuan dan semangat yang tinggi, maka Timor Timur telah bebas dari penjajahan dan kekejaman NKRI, sedangan Ache telah 90 % berada dalam pembebasan itu melalui Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mereka pilih. Untuk itu beta harap agar katong samua bersatu. -------------------- Teman-teman pejuang di Amerika, beberapa negara Eropa khususnya Belanda, Australia, beberapa negara di Asia dan beberapa negara di Afrika perlu tingkatkan upaya diplomasi kepada pemerinhah negara-negara berdaulat dimana teman-teman ada, bangun dukungan dari berbagai organisasi non pemerintah dan diplomasi ke pbb. Kalau teman-teman mau sungguh-sungguh, maka pasti ada jalan yang tuhan buka. Kami di Tanah Air saat ini sementara lakukan konsolidasi di kampus perguruan tinggi maupun ke negeri-negeri yang dapat kami jangkau. Beta harap dukungan teman-teman basudara diluar tanah air untuk hal ini. ------------------- Inti dari semua yang katong lakukan adalah melalui doa yang sungguh-sungguh. Beta sudah tentukan jam 21.00 waktu setempat yang akan katong gunakan beberapa saat untuk katong berkomunikasi dengan tuhan menyangkut perjuangan katong. Semoga teman-teman melakukannya dengan setia supaya tuhan peduli dengan katong, karena bersama tuhan katong mampu selesaikan segala perkara. ------------------- Selamat memasuki tahun 2007 dengan hari-harinya yang penuh berkat, kasih karunia dan dan damai sejahtera dari tuhan. Sekian dan terima kasih. ------------------- MENA MURIA ------------------- Tanah Air, Amboina 1 januari 2007 Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS, -------------------- Semmy Waileruny -------------------- Kontak & Info Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM-RMS Ambon/Maluku Email: alifuru@casema.nl Tel. +31 (0)6-23307474 Fax +31 (0) 84 759.0162

4.1.07

Sam Pormes pakt de Draad weer op

Contents: 1) Sam Pormes taking up the Thread(Secr. Gerakan Maluku) 2) Radio Interview Suara Maluku with Sam Pormes, Dec. 30, 2006 (Radio Suara Maluku; Transcription SGM) ----------------------- 1) Sam Pormes pakt de Draad weer op. --------------- Groningen, 3-1-2007 --------------- Nu Sam Pormes niet meer de functie bekleedt van Senator, is het blijkbaar voor hem de tijd om naar buiten te treden. En waarom zou hij niet? Ook al hecht hij geen waarde aan het vrijheidsideaal, hij is een Molukker en hij hoort er dus bij. Hij wil zelf wel de dialoog met de hele bangsa over hoe we verder moeten om het Molukse volk in Tanah Air te helpen. In die dialoog kan hij ook laten zien dat hij ons als RMS-ers wel serieus neemt. Zo kan hij aantonen, dat hij nu van een ander kaliber is dan de NKRI-Ambassadeur Fanny Habibie, die bij voorbaat het RMS-ideaal de grond instampt. In een democratische Molukse politieke structuur hoort iemand als Sam Pormes erbij. Pormes en de RMS? Een democratie moet tegen een stootje kunnen. Dan kunnen we laten zien dat de RMS een echte democratie is, die het niet nodig heeft om een houding aan te nemen van : 'wie niet voor ons is, is tegen ons, en hoort er daarom niet bij'. De RMS als staat is bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor al haar burgers, ook voor diegenen die opbouw verkiezen boven vrijheid. In zo'n democratische structuur is er de ruimte om in een open en transparante sfeer met elkaar om te gaan, en op deze wijze ernaar te streven dat die Molukkers, die het vrijheidsideaal niet in hun vaandel hebben, een minderheidsgroep vormen binnen het Molukse volk. Het moet niet moeilijk zijn om het Molukse volk te overtuigen, dat de hulp effectiever is, naarmate er meer vrijheid is. En dat is wat mede bepalend is voor de meerwaarde van het RMS-ideaal. Dus daarom hopen we dat Sam Pormes niet langer de houding aanneemt van een totale afwijzing van de RMS, volgens het recept van de NKRI-Ambassadeur, maar dat hij bereid is om mee te draaien in een Molukse politieke structuur, waarin de RMS ook vertegenwoordigd is. Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten wij samenwerken) Secr. Gerakan Maluku. ------------------------ 2) Radio Interview Suara Maluku met Sam Pormes, 30-12-2006. Radio NPS; 30-12-2006 Hilversum:In Nederland kijken we terug en vooruit met het ex-Eerste Kamerlid Sam Pormes (SP), die in het begin van dit jaar in conflict was met zijn politieke partij GROENLINKS, en Otto Matulessy (OM) begint deze uitzending met hem. ---------------------------- OM: Oké Sam, goede middag, Sam. SP: Goedemiddag. OM: Hallo Sam, aan het begin van dit jaar deed de rechter een uitspraak in jouw zaak versus Groenlinks. Hoe kijk jij er nu tegenaan? PS: Nou ja, goed, er komen steeds meer feiten naar boven, natuurlijk, ook na de uitspraak van de leden, dat ik in het gelijk ben gesteld, en nu komt heel duidelijk naar voren, daat het onderzoek naar mij niet alleen krakkemikkig is geweest, maar dat ze ook bewust heel veel feiten hebben achter gehouden, ja, en dat zegt alleen maar wat over die leiding op dat moment, hè, Herman Meijer is afgetreden; hij is nu ook kandidaat voor de Senaat, dus misschien dat dit daarmee te maken heeft, dat hij ook die persoonlijke ambitie heeft, hè. Nou ja, ik kijk er met gemengde gevoelens tegenaan, omdat GroenLinks ook heeft bewezen, dat ze over zelfreinigend vermogen beschikt, door mij in het gelijk te stellen. OM: Ben je nog lid van de partij? Ik ben lid; ik ben ook voorzitter van de Afdeling hier in Assen, en ik ben een lijstduwer voor de Provinciale Staten, en dat is een erebaan. OM: Oké, goed, Sam, even terug, hm, we hebben nu dus geen kamerleden meer, hè, geen leden van de Tweede kamer en de Eerste Kamer. Wat je op dit moment ziet in het land is dat het LOWM, het Landelijk Overleg Orgaan, of Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers weg is, en we moeten maar afwachten wanneer er een nieuwe komt, die moet voldoen aan de regels van representativiteit qua jongeren en vrouwen. Wat is dit? Je ziet, ook de Molukse organisaties, die liggen plat. SP: Ja, klopt. Kijk, wat je dus ziet is een ontwikkeling dat Molukkers steeds geëmancipeerder zijn en worden, dat ze niet meer afhankelijk zijn van de landelijke organisaties. Dat betekent niet dat die niet meer nodig zijn, maar dat betekent dat ze mee moeten gaan met de nieuwe trend, en de nieuwe ontwikkeling, en de nieuwe behoeften, die ongetwijfeld bestaan bij de Molukse inwoners in Nederland; en dat kost tijd. Kennelijk heeft het LOWM ook, laten we ook eerlijk zijn, de afgelopen jaren zitten slapen. Op hele belangrijke onderdelen van de wetgeving hebben we ze niet gehoord, denk maar aan de Wet Inburgering, wat ook te maken heeft met Molukkers, ook mensen die naar Nederland zijn gekomen en hier verblijven; we hebben ze niet gehoord. En dat is heel jammer, maar dat betekent ook, dat we veel meer moeten luisteren naar de bewoners zelf, hè, naar de Molukse bevolking zelf, wat zij eigenlijk willen, want dat weten we niet. OM: Maak jij je zorgen over de ontwikkeling binnen de Molukse samenleving? SP: Deels wel. Ik was bijvoorbeeld met kerstnacht bij de dienst hier in Assen, bij onze predikant Pattinasarany, die hield een ongelofelijk mooi verhaal, maar tegelijkertijd ook, eh, het probleem binnen onze samenleving. De eerste generatie is weg, nagenoeg verdwenen. Maar wat je ziet is dat de tweede generatie nog geen, zeg maar, omslag heeft gemaakt om de rol over te nemen, niet alleen maatschappelijk, maar vooral binnen de familie, en dat is toch het cement van onze samenleving, en dan zie je dat we een beetje uit elkaar vallen, en dat pleit ervoor dat we ook naar onszelf moeten kijken, en kijken welke normen en waarden wijzelf als Molukkers overeind willen houden in 2030, en dat betekent misschien dat we ons ook daarop moeten richten, dat we veel meer het maatschappelijk debat moeten zoeken, onderling, om te kijken: wat willen we nou overeind houden in de toekomst, nou, die ontwikkeling, daar maak ik mij zorgen over. Ik vind ook dat we initiatieven moeten nemen om, zeg maar, het cement bij elkaar te houden. Anderzijds zie je dat een aantal maatschappelijke instituties nog steeds heel goed functioneren. Denk maar eens aan de kerk, op dit moment de meest bindende organisatie binnen de Molukse samenleving. Je ziet ook traditionele zelforganisaties als de kumpulan-organisaties, die steeds nadrukkelijker een rol spelen bij de vormgeving van onze samenleving. De nieuwe, zeg maar, de geïntegreerde instituties, zoals het LOWM, ja, die hebben hun tijd gehad. We moeten kijken naar nieuwe vormen. OM: Hm, je hebt het over kumpulans; die kumpulans hebben een belangrijke bijdrage geleverd ook, hè, met betrekking tot de hulpverlening in, ja, hetzij voor hun eigen negorij op kleine schaal, of wat dan ook, hè. Jij doet ook werk op dat gebied. Hoe staat het daarmee? SP: Nou, we zijn dit jaar bijvoorbeeld heel krachtig bezig om een nieuw draagvlak te scheppen, zo mogelijk, en dat gaat ook volgend jaar beginnen. We proberen ontzettend veel mensen achter het idee te krijgen van: "laten we nu proberen om ontwikkelingssamenwerking met de Molukker echt handen en voeten te geven, niet alleen met kleinschalige projecten van…, we zijn op dit moment actief in 55 dorpen, wij willen beginnen volgend jaar om te kijken of we niet naar 100 dorpen kunnen gaan, en dan hebben we iedereen nodig. En dat betekent ook dat we moeten zorgen dat er een draagvlak is, ook binnen de Molukse samenleving, dat we niet langer kijken naar onze eigen negorij, maar dat we met name boven die negorij kijken, naar wat nodig is op de Molukken, en enigszins ben ik daar wel optimistisch over. OM: Dus, initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen? SP: Ja. OM: De nieuwe ambassadeur, Fanny Habibie, ken je die? SP: Ja, die ken ik. OM: Hoe is hij? SP: Moeilijk te zeggen. Kijk, hij heeft naar mijn oordeel een inschattingsfout gemaakt, misschien te weinig historisch besef over hoe wij in Nederland de afgelopen vijf jaar bijgedragen hebben tot verzoening en vrede op de Molukken. Hij zegt anderzijds: "Ja, maar wie de schoen past trekt hem aan". Maar dat is gemakkelijk (praten) natuurlijk. Volgens mij was het veel beter geweest, dat hij gewoon ruiterlijk had toegegeven, dat hij de plank had misgeslagen. Maar dat betekent niet dat wij hem dan maar moeten weg parkeren. We moeten gewoon kiezen voor de dialoog, omdat wij gewoon elkaar allemaal nodig hebben voor de wederopbouw van de Molukken. OM: Sam, dit is de laatste uitzending van het jaar. Heb je nog een wens? SP: Ja, gewoon in het Maleis maar, hè. OM: Ja. SP: Van eh: Semoga dengan berkatNja tali persuadaraan dieratkan demi bersama bahu membahu membangun masjarakat kita lebih baik ketika saling peduli, saling membantu, dan saling mendukung, dan mungkin lebih penting saling menjajangi lain sajang lain. (Vertaling: Moge met Gods zegen onze broederband versterkt worden, om schouder aan schouder onze volkssamenleving nog beter op te bouwen, door om elkaar te geven, elkaar te helpen, elkaar te ondersteunen en last but not least elkaar lief te hebben). OM: Sam Pormes, heel erg bedankt. SP: Hetzelfde. Transcriptie: Secr. Gerakan Maluku.

Minister Bot kritisch tegenover het Indonesische Leger.

Minister Bot kritisch tegenover het Indonesische Leger. (Dutch Minister of Foreign Affairs dr. Ben Bot criticizes the Indonesian Army) -------------------- Groningen, 2-1-2006 -------------------- Het bezoek van Minister Bot aan Indonesië is achter de rug en hij heeft de Kamer verslag gedaan. De groeiende samenwerking tussen Nederland en Indonesië zal gedocumenteerd worden in een LETTER OF INTENT, waar de ministers Bot en Wirajuda in hun gesprekken de basis onder gelegd hebben. Beloftes zijn gedaan voor hulp allerlei gebied, en samenwerking op het gebied van recht en mensenrechten. Op zich prima en ook geen nieuws. ---------------------- Dat de Indonesische Regering wel positief reageert op aanzetten uit het Westen blijkt wel uit het lopende democratische proces in Atjeh. Ook is Indonesië bereid om te praten over afschaffing van de doodstraf. Als de executie van de drie van Poso de laatste zou zijn in Indonesië, hoe onrechtvaardig ook, dan is het nog enigszins te verteren. ---------------------- Op één bepaald punt is het Indonesische standpunt zelfs geloofwaardiger dan dat van het Westen, namelijk op het punt van de Kernenergie in Iran. ---------------------- Maar het belangrijkste punt in het verslag is toch de kritische houding van beide ministers tegenover de TNI. Het beleid is: de politie versterken en het leger onderwerpen aan het civiele bestuur. Deze houding komt tot uiting op twee punten: ---------------------

1) Over de positie van de Christenen op Sulawesi wordt gezegd, dat die nu aan het verbeteren is door de inzet van de politie, en nadrukkelijk NIET door het leger. Dit is ook zo door min. Wirajuda gezegd. 2) In verband met de korvettenkwestie heeft Min. Bot in elk geval uitdrukkelijk zijn zorg uitgesproken over de rol van het leger, en minister Wirajuda heeft hierover ook geruststellende woorden gesproken. --------------------

Maar het is allemaal te vaag en te mager. Over de Zaak Munir zegt Min. Wirajuda dat er nu door Pres. Susilo een nieuwe commissie aan het werk is gezet, maar uit niets blijkt dat Min. Bot er weet van heeft dat deze commissie al lang weer omstreden is. --------------------

En hoe staat het met de Zaak Sander Thoenes? Er is geen enkel teken dat deze zaak nog serieus in behandeling is. Zo gaat Indonesië te werk: zaken zolang laten slepen dat de aandacht van de buitenwereld verslapt. --------------------- Niet alleen op het punt van de rol van de TNI (onder anderen het gebruik van korvetten), maar ook in deze mensenrechtenzaken is scherp toezicht op Indonesië erg noodzakelijk. Er is wel gesproken over gevangenen in Indonesië, MAAR IS ER OOK GESPROKEN OVER DE MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN? Dat blijkt nergens uit. --------------------- De Molukse politiek moet alert blijven om de Indonesische regering bij de (hervormings-)les te houden. Heel concreet. Want dit is toch de enige mogelijke basis voor het politieke streven naar Vrijheid van het Molukse Volk. Niet zelf met militair geweld dreigen, maar aantonen dat de TNI geen recht van bestaan heeft en dat Molukkers zelf in staat zijn om voor hun veiligheid te zorgen. ---------------------- Dit is een punt waar er zo langzamerhand een stukje ontvankelijkheid voor aan het groeien is bij de Nederlandse en Indonesische regering. Niet alleen een noodzakelijke taak voor de Molukse politieke, maar ook meer en meer een haalbare zaak. ---------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) ---------------------- Secr. Gerakan Maluku. -------------------- Bijlage: Twee Citaten uit Verslag Minister Bot over zijn Bezoek aan Indonesië, 16-19 Dec. 2006. -------------------- *Over Positie Christenen in Midden-Sulawesi: -------------------- Ik heb de Nederlandse zorgen overgebracht over de situatie van christenen in Centraal-Sulawesi. Minister Wirajuda gaf aan dat hij deze zorgen deelt, maar dat de situatie onder meer door het optreden van de politie (en niet het leger) een stuk stabieler en rustiger was geworden. Hij beaamde dat er sprake was van sektarisch geweld waarbij het ging om relatief kleinschalige incidenten. --------------------- *Over Levering Korvetten aan Indonesië: --------------------- Zoals met de Kamer besproken tijdens het Algemeen Overleg inzake de levering van korvetten, heb ik mijn collega deelgenoot gemaakt van de zorgen die er leven in Nederland over de rol van de strijdkrachten in Indonesië (hervorming van de veiligheidssector, betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten, military businesses). Minister Wirajuda stelde dat een belangrijke ontwikkeling was dat de strijdkrachten nu zonder enige twijfel ondergeschikt zijn aan het civiele bestuur. Ook de sterkere rol van de politie bij het bewaken van de binnenlandse orde en veiligheid zag hij als een verworvenheid. ---------------------- Bron: Correspondentie met St.DDET ; KAMERBRIEF INZAKE VERSLAG BEZOEK INDONESIË, D.D. 16-19 DECEMBER 2006.